เกี่ยวกับ USB-C Multiport Adapter Update 1.0

USB-C Multiport Adapter Update 1.0 จะปรับปรุงความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือของ Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter หรือ Apple USB-C VGA Multiport Adapter ของคุณแนะนำให้ผู้ใช้ทุกท่านใช้รายการอัพเดทนี้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เตรียมรับรายการอัพเดท

 1. รายการอัพเดทนี้ต้องใช้ OS X El Capitan v10.11.4 ใช้รายการอัพเดท Mac App Store หรือรายการอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อรับเวอร์ชั่นล่าสุดของ OS X
 2. เสียบ USB-C Multiport Adapter ของคุณเข้ากับพอร์ต USB-C ใน Mac ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า USB-C Charge Cable ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์และเสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟแล้วโดยใช้ USB-C Power Adapter ของคุณ 
 3. ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด (เช่น จอแสดงผล ธัมบ์ไดรฟ์ และฮาร์ดไดรฟ์) และการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายต่อถาวรออกจาก USB-C Multiport Adapter ของคุณ

ติดตั้งรายการอัพเดท

 1. หลังจากเสียบอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว อะแดปเตอร์จะแสดงสองตัวเลือกคือ ติดตั้ง และ ไม่ใช่ตอนนี้ ผ่านการเตือนที่มุมขวาบนของจอแสดงผลของคุณ คลิก ติดตั้ง
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งรายการอัพเดท
 3. เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้คลิกปุ่ม รีสตาร์ท ที่ปรากฏขึ้น

MacBook ของคุณจะรีสตาร์ทเครื่อง และจะปรากฏโลโก้ Apple และแถบแสดงความคืบหน้า จากนั้น Mac ของคุณจะอัพเดท USB-C Multiport Adapter การอัพเดทนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

เมื่ออัพเดทเสร็จสมบูรณ์แล้ว Mac ของคุณจะรีสตาร์ทไปยัง OS X

สิ่งสำคัญ: ห้ามปิดคอมพิวเตอร์ของคุณหรือถอดอะแดปเตอร์ของคุณออกระหว่างดำเนินการอัพเดทนี้

ตรวจสอบยืนยันรายการอัพเดท

หลังจาก MacBook ของคุณรีสตาร์ทเสร็จแล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบยืนยันว่าได้อัพเดท USB-C Multiport Adapter อย่างสมบูรณ์แล้วได้ โดยทำดังนี้

 1. คลิก เมนู Apple แล้วเลือก เกี่ยวกับ Mac นี้
 2. คลิก รายงานระบบ หน้าต่างข้อมูลระบบจะปรากฏขึ้น
 3. ใต้ ฮาร์ดแวร์ ทางซ้ายของหน้าต่าง ให้เลือก USB
 4. ใต้ แผนผังอุปกรณ์ USB ให้คลิกชื่อของ USB-C Multiport Adapter ของคุณ
 5. รายละเอียดของอะแดปเตอร์ของคุณจะปรากฏในช่องด้านล่างขวา หากหมายเลขตรงแถวเวอร์ชั่นเป็น 2.33 นั่นหมายความว่าได้อัพเดทอย่างสมบูรณ์แล้ว
วันที่เผยแพร่: