เกี่ยวกับ Apple USB-C to Lightning Cable

เมื่อใช้ USB-C to Lightning Cable คุณจะสามารถชาร์จและซิงค์ AirPods, AirPods Pro, iPhone, iPad หรือ iPod touch รวมถึงชาร์จ Siri Remote และทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย 

คุณสามารถใช้ USB-C to Lightning Cable เพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • ชาร์จ AirPods, AirPods Pro, iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเมื่อต่อเข้ากับพอร์ต USB-C 
  • iPhone บางรุ่นสามารถชาร์จแบบเร็วได้เมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C บางรุ่นโดยใช้สาย Apple USB-C to Lightning
  • ซิงค์ iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือนำเข้ารูปภาพของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C บน Mac หรือ PC
  • ชาร์จ Siri Remote เมื่อต่อเข้ากับพอร์ต USB-C บน Mac, PC หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C
  • ชาร์จอุปกรณ์เสริมของ Apple เช่น Magic Mouse, Magic Keyboard หรือ Magic Trackpad
  • ใช้ iPhone หรือ iPad เป็นฮอตสปอตส่วนบุคคลเมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB-C to Lightning Cable

พอร์ต USB-C บน Apple TV HD ไม่รองรับการชาร์จ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อชาร์จ Siri Remote ได้ คุณอาจไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ iOS โดยใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: