เปิดคำอธิบายเสียงใน iPod nano

ใน iPad nano คุณสามารถใช้คำอธิบายเสียงเพื่ออธิบายฉากต่างๆ ในวิดีโอให้กับคุณได้

หากวิดีโอที่คุณกำลังชมมีคำอธิบายเสียง คุณสามารถค้นหาคำอธิบายเสียงเหล่านั้นได้ในเมนู เสียงและคำบรรยาย โดยให้ทำดังนี้

  1. ในขณะที่รับชมวิดีโอในแอพวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดแผงควบคุมการเล่น
  2. แตะไอคอนฟองคำพูด  เพื่อเปิดเมนูเสียงและคำบรรยาย
  3. แตะแทร็คที่สองของภาษาที่คุณต้องการใช้ แทร็คคำอธิบายเสียงจะไม่ใช่คำอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจง

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิดีโอบางรายการไม่มีแทร็คคำอธิบายเสียง โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับวิดีโอที่คุณกำลังดู เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่หรือไม่

บางเว็บไซต์และบางแอพของบริษัทอื่นมีตัวควบคุมเสียงแบบกำหนดเองให้สำหรับวิดีโอ หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมเสียงเมื่อชมวิดีโอจากเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบ หรือติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หรือนักพัฒนาแอพเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณยังสามารถเปิดคำอธิบายเสียงในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างได้อีกด้วย โดยให้ทำดังนี้

เรียนรู้วิธี ค้นหาเนื้อหาที่มีคำอธิบายเสียงใน iTunes Store

วันที่เผยแพร่: