ล็อคโน้ตบน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ของคุณ

คุณสามารถจัดเก็บโน้ตที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย โดยใช้รหัสผ่าน ลายนิ้วมือ หรือแม้แต่ใบหน้าของคุณ

Mac, iPad และ iPhone ที่แสดงโน้ตเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนที่ชายหาด

แอพโน้ตจะให้คุณล็อคโน้ตที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนตัวไม่ให้บุคคลอื่นที่อาจใช้อุปกรณ์ของคุณเปิดดูโน้ตนั้นได้ โดยแอพโน้ตจะใช้รหัสผ่านเดียวสำหรับโน้ตทั้งหมดที่คุณต้องการปกป้องบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ หากคุณมี iPhone, iPad หรือ Mac* ที่รองรับ Touch ID คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือของคุณเปิดโน้ตที่ล็อคอยู่ได้ คุณยังสามารถใช้ Face ID บนอุปกรณ์ที่รองรับได้อีกด้วย

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ที่จัดเตรียม คุณจะไม่สามารถล็อคโน้ตของคุณได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม


ตั้งค่ารหัสผ่านโน้ตของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถล็อคโน้ตได้ ให้สร้างรหัสผ่านที่คุณสามารถจำได้ง่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคำใบ้รหัสผ่านให้กับตัวคุณเอง หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple จะไม่สามารถช่วยคุณรีเซ็ตได้

หากคุณเข้าถึงโน้ต iCloud บนอุปกรณ์ Apple มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะใช้รหัสผ่านเดียวกันเพื่อล็อคและปลดล็อคโน้ตทั้งหมด

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถสร้างรหัสผ่านได้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือสร้างได้โดยตรงในแอพโน้ต จากนั้นคุณสามารถเปิด "ใช้ Touch ID" หรือ "ใช้ Face ID" เพื่อใช้ลายนิ้วมือหรือใบหน้าของคุณในการปลดล็อคโน้ตที่มีการป้องกันได้

สร้างรหัสผ่านในการตั้งค่า

 1. ไปที่การตั้งค่า > โน้ต
 2. แตะรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างคำใบ้รหัสผ่านให้ตัวคุณเองแล้ว หากอุปกรณ์ของคุณรองรับสมบัติดังกล่าว ให้เปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID
 4. แตะ เสร็จสิ้น

สร้างรหัสผ่านในโน้ต

 1. เปิดโน้ตที่คุณต้องการล็อค
 2. แตะ ไอคอนแชร์ จากนั้นแตะล็อคโน้ต
 3. ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างคำใบ้รหัสผ่านให้ตัวคุณเองแล้ว หากอุปกรณ์ของคุณรองรับสมบัติดังกล่าว ให้เปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID
 4. แตะ เสร็จสิ้น

 

หลังจากที่คุณล็อคโน้ต โน้ตจะได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการใช้ Touch ID หรือ Face ID ในการปลดล็อคโน้ตบนอุปกรณ์อื่น คุณต้องป้อนรหัสผ่านของคุณ แล้วเปิด Touch ID หรือ Face ID บนอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้

บน Mac

คุณสามารถสร้างรหัสผ่านใน Mac ได้โดยตรงในแอพโน้ต ในแถบเมนู ให้คลิกโน้ต > การตั้งค่า > ตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นสร้างคำใบ้รหัสผ่านให้ตัวคุณเอง แล้วคลิกเสร็จสิ้น


ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านกับโน้ต

ไม่ว่าโน้ตของคุณจะมีรูปภาพ ภาพสเก็ตช์ ภาพวาดแบบอินไลน์ แผนที่ เอกสารที่สแกน หรือรายการข้อมูลสำคัญ คุณก็สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้ปลอดภัยได้อย่างง่ายดายด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และเมื่อคุณจำเป็นต้องเข้าถึงโน้ตที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถบอกได้ว่าโน้ตใดที่ถูกล็อคโดยตรงจากรายการโน้ต แค่มองหา  ที่อยู่ติดกับโน้ต ทั้งนี้ คุณจะเห็นเฉพาะชื่อและวันที่แก้ไขล่าสุดเท่านั้น จนกว่าคุณจะป้อนรหัสผ่าน ใช้ Touch ID หรือใช้ Face ID

 

iPhone ที่แสดงโน้ตเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนที่ชายหาดพร้อมตัวเลือก AirDrop

ล็อคโน้ต

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. เปิดโน้ตที่คุณต้องการล็อค
 2. แตะ ไอคอนแชร์ 
 3. เลือกล็อคโน้ต

หลังจากคุณล็อคโน้ต โน้ตจะยังเปิดอยู่และคุณจะเห็น ไอคอนโน้ตที่ปลดล็อค ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คุณสามารถซ่อนคอนเทนต์ของโน้ตได้เมื่อแตะ 

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เปิดโน้ตที่คุณต้องการล็อค
 2. คลิก 
 3. เลือกล็อคโน้ต

iPhone ที่แสดงการแจ้งขอรหัสผ่านดูโน้ต

เปิดโน้ตที่ล็อค

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะโน้ตที่ล็อค
 2. แตะดูโน้ต
 3. ใช้ Touch ID หรือ Face ID หรือป้อนรหัสผ่านของคุณ

บน Mac และ iCloud.com ให้ทำดังนี้

 1. คลิกโน้ตที่ล็อค
 2. ใช้ Touch ID หรือป้อนรหัสผ่านของคุณ

โน้ตทั้งหมดที่ล็อคด้วยรหัสผ่านดังกล่าวจะถูกปลดล็อค โน้ตที่ล็อคของคุณจะเปิดอยู่เป็นเวลาหลายนาที ทำให้คุณสามารถข้ามไปยังโน้ตอื่น คัดลอกแล้ววางข้อมูลจากแอพอื่น และทำสิ่งอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย หากคุณปิดแอพโน้ตหรืออุปกรณ์เข้าสู่โหมดพัก โน้ตจะล็อคอีกครั้ง

iPhone ที่แสดงโน้ตเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนที่ชายหาดพร้อมการแจ้ง AirDrop

นำล็อคออก

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะโน้ตที่ล็อค
 2. ป้อนรหัสผ่านของคุณ ใช้ Touch ID หรือใช้ Face ID
 3. แตะ ไอคอนแชร์   
 4. เลือกเอาล็อคออก

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. คลิกโน้ตที่ล็อค
 2. ป้อนรหัสผ่านของคุณหรือใช้ Touch ID
 3. คลิก    
 4. เลือกเอาล็อคออก

เมื่อคุณนำล็อคออกจากโน้ต ล็อคจะถูกนำออกในทุกอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

คุณสามารถล็อคโน้ตที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณและโน้ตที่อยู่ใน iCloud ได้เท่านั้น คุณไม่สามารถล็อคโน้ตที่มี PDF, เสียง, วิดีโอ, เอกสาร Keynote, Pages หรือ Numbers หรือโน้ตที่ใช้ IMAP เพื่อซิงค์ (เช่น Yahoo, Gmail และ Hotmail) ได้ คุณไม่สามารถป้องกันด้วยรหัสผ่านกับโน้ตที่คุณแชร์กับบุคคลอื่นได้ หากคุณต้องการหยุดแชร์โน้ต ให้เปิด  แล้วแตะหรือคลิกหยุดแชร์


เปลี่ยนรหัสผ่าน

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > โน้ต > รหัสผ่าน
 2. แตะเปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านเก่า จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่และคำใบ้รหัสผ่าน

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพโน้ต
 2. ในแถบเมนู ให้เลือกโน้ต > การตั้งค่า > เปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านเก่า จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่และคำใบ้รหัสผ่าน
 4. คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน


หากคุณลืมรหัสผ่านของโน้ตของคุณ

คุณจะสามารถปลดล็อคโน้ตได้ก็ต่อเมื่อป้อนรหัสผ่านที่ใช้ล็อคเท่านั้น หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple จะไม่สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงโน้ตที่ล็อคอีกครั้งได้

คุณสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ แต่วิธีการนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าถึงโน้ตเก่า แต่การดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันโน้ตใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นหลังจากนั้นด้วยรหัสผ่านใหม่ได้ ซึ่งอาจทำให้คุณมีโน้ตหลายโน้ตที่มีรหัสผ่านแตกต่างกัน

หากคุณมีรหัสผ่านหลายชุด คุณจะไม่สามารถบอกได้ว่าควรใช้รหัสผ่านใดขณะที่คุณดูโน้ตในรายการโน้ต เมื่อคุณเปิดโน้ตที่ล็อคด้วยรหัสผ่านเก่า แต่ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่าคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องพร้อมคำใบ้ถึงรหัสผ่านเก่าของคุณ หากคุณป้อนรหัสผ่านเก่าที่ถูกต้อง คุณจะได้รับตัวเลือกให้อัพเดทรหัสผ่านของโน้ตนั้นให้เป็นรหัสผ่านปัจจุบัน


รีเซ็ตรหัสผ่านของโน้ต

เมื่อคุณรีเซ็ตรหัสผ่านโน้ต ระบบจะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของโน้ตที่ถูกล็อคอยู่แล้ว หากคุณมีโน้ตที่ใช้รหัสผ่านเก่า คุณสามารถอัพเดทเป็นรหัสผ่านใหม่ได้เมื่อป้อนรหัสผ่านเก่า แล้วลบรหัสผ่านเก่าออก จากนั้นนำรหัสผ่านใหม่ไปใช้กับโน้ตนั้น

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > โน้ต > รหัสผ่าน
 2. แตะรีเซ็ตรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 4. แตะรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง
 5. ป้อนรหัสผ่านใหม่และคำใบ้รหัสผ่านของคุณ

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพโน้ต
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกโน้ต > การตั้งค่า > รีเซ็ตรหัสผ่าน > ตกลง
 3. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 4. คลิกรีเซ็ตรหัสผ่าน
 5. ป้อนรหัสผ่านใหม่และคำใบ้รหัสผ่านของคุณ
   

*คุณสามารถใช้ Touch ID บน Mac ที่มี Touch Bar หรือปุ่มเปิดปิด Touch ID เท่านั้นได้

วันที่เผยแพร่: