วิธีล็อคหรือปลดล็อคโน้ตบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถจัดเก็บโน้ตที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย โดยใช้รหัสผ่าน Face ID หรือ Touch ID

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ที่จัดเตรียม คุณจะไม่สามารถล็อคโน้ตของคุณได้


ตั้งค่ารหัสผ่านโน้ตของคุณ

ก่อนจะล็อคโน้ตได้ คุณต้องสร้างรหัสผ่าน โดยต้องแน่ใจว่าคุณสร้างรหัสผ่านที่คุณจำได้ง่ายโดยให้คำใบ้รหัสผ่านกับตัวเอง หากคุณเข้าถึงโน้ต iCloud บนอุปกรณ์ Apple มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะใช้รหัสผ่านเดียวกันเพื่อล็อคและปลดล็อคโน้ตทั้งหมด

คุณสามารถสร้างรหัสผ่านในอุปกรณ์ได้ในการตั้งค่าหรือในแอพโน้ต หลังจากที่คุณล็อคโน้ต โน้ตจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการใช้ Face ID หรือ Touch ID ในการปลดล็อคโน้ตบนอุปกรณ์อื่นของคุณ คุณต้องป้อนรหัสผ่านของคุณ แล้วเปิดใช้งาน Face ID หรือ Touch ID บนอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้

อย่าลืมรหัสผ่านของโน้ต Apple ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโน้ตที่ล็อคไว้และไม่สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงได้หากคุณลืมรหัสผ่าน หากคุณลืมรหัสผ่านของโน้ต การรีเซ็ตรหัสผ่านจะไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงโน้ตที่ล็อคไว้ก่อนหน้านี้กับคุณ การรีเซ็ตแล้วสร้างรหัสผ่านใหม่ของโน้ตจะทำให้คุณสามารถล็อคโน้ตอื่นๆ ได้เท่านั้น

 

 

สร้างรหัสผ่านในการตั้งค่า

 1. ในแอปการตั้งค่า ให้แตะโน้ต จากนั้นแตะรหัสผ่าน
 2. หากคุณมีหลายบัญชี ให้แตะบัญชีที่ต้องการสร้างรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นสร้างคำใบ้รหัสผ่านให้ตัวคุณเอง หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ ให้เปิดใช้งาน Face ID หรือ Touch ID
 4. แตะเสร็จสิ้น

สร้างรหัสผ่านในโน้ต

 1. เปิดโน้ตและไปที่โน้ตที่คุณต้องการล็อค
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะล็อค
 3. ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นสร้างคำใบ้รหัสผ่านให้ตัวคุณเอง หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ ให้เปิดใช้งาน Face ID หรือ Touch ID
 4. แตะเสร็จสิ้น

ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านกับโน้ต

ไม่ว่าโน้ตของคุณจะมีรูปภาพ เอกสารที่สแกน หรือรายการข้อมูลสำคัญ คุณก็สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้ปลอดภัยได้อย่างง่ายดายด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะเห็นไอคอนแม่กุญแจ ถัดจากโน้ตแต่ละรายการที่ล็อคอยู่ ทั้งนี้ คุณจะเห็นเฉพาะชื่อและวันที่แก้ไขโน้ตครั้งล่าสุดเท่านั้น จนกว่าคุณจะป้อนรหัสผ่าน ใช้ Face ID หรือใช้ Touch ID

iPhone ที่แสดงวิธีล็อคโน้ต

ล็อคโน้ต

 1. เปิดโน้ตที่คุณต้องการล็อค
 2. แตะปุ่ม เพิ่มเติม
 3. แตะล็อค

หลังจากที่คุณล็อคโน้ต โน้ตจะยังเปิดอยู่และคุณจะเห็นไอคอนแม่กุญแจ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คุณสามารถซ่อนเนื้อหาของโน้ตได้เมื่อแตะไอคอนแม่กุญแจ

iPhone ที่แสดงข้อความ

เปิดโน้ตที่ล็อค

 1. แตะโน้ตที่ล็อค
 2. แตะดูโน้ต
 3. ใช้ Face ID หรือ Touch ID หรือป้อนรหัสผ่านของคุณ

โน้ตที่ล็อคของคุณจะเปิดอยู่เป็นเวลาหลายนาที ทำให้คุณสามารถข้ามไปยังโน้ตอื่น คัดลอกแล้ววางข้อมูลจากแอพอื่น และทำสิ่งอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย หากคุณปิดแอพโน้ตหรืออุปกรณ์เข้าสู่โหมดพัก โน้ตจะล็อคอีกครั้ง

iPhone ที่แสดงวิธีการปลดล็อค

นำล็อคออก

 1. แตะโน้ตที่ล็อคอยู่ จากนั้นแตะดูโน้ต
 2. ป้อนรหัสผ่าน ใช้ Face ID หรือใช้ Touch ID
 3. แตะปุ่มเพิ่มเติม
 4. เลือกเอาออก

เมื่อคุณนำล็อคออกจากโน้ต ล็อคจะถูกนำออกในทุกอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

คุณสามารถล็อคโน้ตที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณและใน iCloud ได้เท่านั้น คุณจะไม่สามารถล็อคโน้ตที่มีแท็ก เอกสาร PDF, เสียง, วิดีโอ, Keynote, Pages, Numbers หรือโน้ตที่ใช้ IMAP ในการซิงค์กับบัญชีต่างๆ เช่น Yahoo, Gmail และ Hotmail นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถใช้รหัสผ่านเพื่อปกป้องโน้ตที่คุณแชร์กับผู้อื่นได้ด้วย หากคุณต้องการหยุดแชร์โน้ต ให้เปิดโน้ต แล้วแตะปุ่มเพิ่มผู้คน จากนั้นแตะจัดการโน้ตที่แชร์ > หยุดการแชร์


เปลี่ยนรหัสผ่านโน้ตของคุณ

คุณต้องใช้รหัสผ่านโน้ตก่อนหน้าเพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านโน้ตของคุณ วิธีการมีดังนี้

 1. ในแอปการตั้งค่า ให้แตะโน้ต จากนั้นแตะรหัสผ่าน
 2. เลือกบัญชีโน้ตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านเก่า จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่และคำใบ้รหัสผ่าน


รีเซ็ตรหัสผ่านโน้ต หากคุณลืม

หากต้องการปลดล็อคโน้ต คุณต้องป้อนรหัสผ่านที่ใช้ล็อคเท่านั้น หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple จะไม่สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงโน้ตที่ล็อคอีกครั้งได้ คุณสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ แต่วิธีการนี้จะไม่ช่วยให้คุณเข้าถึงโน้ตเก่าๆ ได้ รหัสผ่านใหม่จะช่วยป้องกันโน้ตใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นหลังจากนั้นด้วยรหัสผ่านใหม่

หากคุณมีรหัสผ่านหลายชุด คุณจะไม่สามารถบอกได้ว่าควรใช้รหัสผ่านใดเมื่อคุณดูที่รายการโน้ต ของคุณ เมื่อคุณเปิดโน้ตที่ล็อคด้วยรหัสผ่านเก่า แต่ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่าคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องพร้อมคำใบ้ถึงรหัสผ่านเก่าของคุณ หากคุณป้อนรหัสผ่านเก่าที่ถูกต้อง คุณจะได้รับตัวเลือกให้อัพเดทรหัสผ่านของโน้ตนั้นให้เป็นรหัสผ่านปัจจุบัน

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านโน้ตของคุณมีดังนี้

 1. ในแอปการตั้งค่า ให้แตะโน้ต จากนั้นแตะรหัสผ่าน
 2. เลือกบัญชีโน้ตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแตะรีเซ็ตรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID แล้วแตะตกลง
 4. แตะรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง
 5. ป้อนรหัสผ่านใหม่และคำใบ้รหัสผ่านของคุณ แตะเสร็จสิ้น


วันที่เผยแพร่: