นำเข้าโน้ตและไฟล์ไปยังแอพโน้ต

จดโน้ตในไฟล์ข้อความที่คุณสร้างไว้ในแอพอื่น แล้วนำเข้ามายังแอพโน้ต จากนั้นคุณก็จะมีโน้ตทั้งหมดที่รวมไว้อย่างสะดวกในที่เดียว


รูปแบบไฟล์ข้อความที่คุณสามารถนำเข้า

บน Mac คุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อความไปยังแอพโน้ตได้หลากหลายประเภท เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ ไฟล์ข้อความแต่ละไฟล์จะถูกแปลงเป็นโน้ตใหม่

แอพโน้ตสามารถนำเข้าไฟล์ประเภทต่อไปนี้

 • .txt
 • .rtf
 • .rtfd
 • .html


การนำเข้าจาก Evernote

บน Mac, iPhone, iPad หรือ iPod Touch คุณสามารถนำเข้าไฟล์ Evernote Export (ไฟล์ .enex) ไฟล์ .enex แต่ละไฟล์สามารถมีโน้ตได้หนึ่งหรือหลายรายการ เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ โน้ตแต่ละรายการจาก Evernote จะถูกแปลงเป็นโน้ตใหม่ในแอพโน้ต  

หากคุณมีไฟล์แนบหรือคุณสมบัติในโน้ต Evernote ที่แอพโน้ตไม่รองรับ รายการนั้นๆ จะถูกนำออกไประหว่างนำเข้า


นำเข้าโน้ตใน Mac

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ข้อความหรือไฟล์ .enex คุณสามารถเพิ่มไปยังบัญชีโน้ต iCloud หรือบัญชี "บน Mac ของฉัน" ได้ หากคุณจัดเก็บใน iCloud คุณสามารถเห็นโน้ตทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติบนทุกอุปกรณ์เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

 1. เปิดแอพโน้ต
 2. จากแถบด้านข้างของแอพโน้ต ให้เลือกจัดเก็บโน้ตของคุณใน iCloud หรือบน Mac ของฉัน โดยคลิกที่โฟลเดอร์ในบัญชีที่คุณต้องการใช้
 3. จากแถบเมนู ให้เลือกไฟล์ > นำเข้าไปที่โน้ต
 4. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้า หากโน้ตที่คุณกำลังนำเข้าได้รับการจัดระเบียบอยู่ในโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "รักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ในระหว่างนำเข้า" หากคุณไม่เห็นการตั้งค่านี้ ให้คลิกตัวเลือกที่มุมล่างซ้าย
 5. คลิก นำเข้า เมื่อคุณเห็นข้อความยืนยัน ให้คลิก นำเข้า อีกครั้ง

หลังจากนำเข้าไฟล์ คุณจะเห็นโฟลเดอร์ใหม่ในแอพโน้ตที่เรียกว่าโน้ตที่นำเข้า จากนั้น คุณสามารถจัดระเบียบลงในโฟลเดอร์ของโน้ตที่คุณต้องการได้ 


นำเข้าโน้ตใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ Evernote (ไฟล์ .enex) ไปยังแอพโน้ตบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ไฟล์ .enex แต่ละไฟล์สามารถมีโน้ตได้หนึ่งหรือหลายรายการ

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ .enex file โน้ตแต่ละรายการจาก Evernote จะถูกแปลงเป็นโน้ตใหม่ในแอพโน้ต ก่อนที่คุณจะนำเข้าไปยังแอพโน้ต ให้ส่งไฟล์ .enex ให้ตัวคุณเองโดยผ่านอีเมลหรือบันทึกไว้ใน iCloud Drive จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้เมล


 1. เปิดแอพเมล แล้วแตะอีเมลที่มีไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าไปยังโน้ต
 2. แตะไฟล์ค้างไว้ แตะแชร์ จากนั้นแตะโน้ต
 3. หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์แล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยัน แตะนำเข้าโน้ต

ใช้แอพไฟล์


 1. เปิดแอพไฟล์ แล้วไปที่ไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าไปยังโน้ต
 2. แตะไฟล์ค้างไว้ แตะแชร์ จากนั้นแตะโน้ต
 3. หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์แล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยัน แตะนำเข้าโน้ต

เมื่อคุณเปิดแอพโน้ตแล้วเลือกโน้ต iCloud คุณจะเห็นโฟลเดอร์ใหม่ที่เรียกว่าโน้ตที่นำเข้า หากคุณไม่ได้ใช้โน้ตกับ iCloud คุณจะเห็นโฟลเดอร์ใหม่ในโน้ต "บนอุปกรณ์ของฉัน"

หากคุณไม่ได้ใช้ iCloud และไม่สามารถใช้งาน "บนอุปกรณ์ของฉัน" ได้ คุณจะได้รับการเตือนเมื่อคุณแตะเพิ่มไปยังโน้ต


การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: