การใช้งาน Apple Watch มากกว่าหนึ่งเรือนกับ iPhone ของคุณ

คุณสามารถจับคู่นาฬิกาหลายเรือนกับ iPhone ของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถสวมนาฬิกาที่ต่างกันเพื่อให้เข้ากันกับกิจกรรมและสถานที่

เพิ่ม Apple Watch เรือนใหม่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจับคู่ Apple Watch มากกว่าหนึ่งเครื่องเข้ากับ iPhone ของคุณ 

  1. เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บนาฬิกาของฉัน
  2. แตะนาฬิกาของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
    แอพ Apple Watch
  3. แตะ จับคู่กับ Apple Watch เรือนใหม่ 
    หน้าจอจับคู่กับ Apple Watch เรือนใหม่
  4. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ เพื่อจับคู่ Apple Watch เครื่องใหม่กับ iPhone ของคุณ คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาของคุณเป็นเรือนใหม่หรือ ใช้ข้อมูลสำรองจากนาฬิกาเรือนอื่นของคุณก็ได้

นาฬิกาแต่ละเรือนมีการตั้งค่าของตัวเอง คุณจึงสามารถปรับแต่งแต่ละเรือนด้วยแอพ หน้าปัดรวม และหน้าปัดนาฬิกาที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มบัตรไปยัง Apple Pay หรือติดตั้งแอพใน Watch หนึ่งเรือน แอพจะไม่ปรากฏบน Watch ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจับคู่ Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ได้มากกว่าหนึ่งเรือน แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอาจไม่รองรับแผนเซลลูล่าร์ที่ใช้งานพร้อมกัน ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรายละเอียด

สลับระหว่างนาฬิกา

Apple Watch สามารถใช้งานได้ครั้งละเรือนเท่านั้น หากต้องการสลับ ให้ถอดนาฬิกาเรือนปัจจุบันของคุณ ใส่เรือนอื่น จากนั้นยกข้อมือขึ้นหรือขยับแขนของคุณ watchOS ไม่รองรับการใส่นาฬิกาสองเรือนพร้อมกัน และไม่รองรับการแชร์นาฬิการะหว่างผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน 

นาฬิกาของคุณจะแชร์ข้อมูลกิจกรรมและการออกกำลังกายของคุณ ความก้าวหน้าของคุณจึงอัพเดทโดยอัตโนมัติหลังจากสลับ หากคุณใส่นาฬิกาเรือนที่ต่างกันไปออกกำลังกาย คุณยังจะสามารถเห็นนวนก้าวเดิน แต้มการยืน และแต้มการออกกำลังกายทั้งหมดของคุณสำหรับทั้งวันได้ อาจใช้เวลาหนึ่งนาทีจึงจะเห็นความก้าวหน้าทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่จำเป็นต้องซิงค์

     การตั้งค่า Apple Watch

ใช้ การสลับอัตโนมัติ

เมื่อเปิดการสลับอัตโนมัติ iPhone ของคุณจะสลับ Watch อัตโนมัติให้คุณเมื่อคุณใส่นาฬิกาที่ต่างกัน หากคุณต้องการเลือกเวลาที่จะสลับแทนที่การสลับอัตโนมัติ คุณสามารถปิดการสลับอัตโนมัติได้ วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีดังนี้ 

  1. เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บนาฬิกาของฉัน 
  2. แตะ Apple Watch ของคุณแล้วเปิดหรือปิดการสลับอัตโนมัติ 

หากคุณปิดการสลับอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องทำให้ iPhone ของคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้นาฬิกาเรือนใด โดยให้เข้าไปในแอพ Apple Watch จากนั้นแตะที่นาฬิกาของคุณด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะนาฬิกาที่คุณกำลังใส่อยู่ เพื่อให้ไอคอนทำเครื่องหมาย ปรากฏขึ้นข้างๆ

ลบและเลิกจับคู่ Apple Watch

หากต้องการลบนาฬิกาออก ให้เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บนาฬิกาของฉัน จากนั้นเลือก Apple Watch แตะไอคอน ข้อมูล แล้ว เลิกจับคู่ 

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณ เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณแล้วแตะนาฬิกาของคุณ คุณจะเห็นไอคอน ทำเครื่องหมาย ติดกับนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของคุณ เรียนรู้วิธีที่ Apple Watch และ iPhone ของคุณเชื่อมต่อกัน 

หากข้อมูลกิจกรรมและการออกกำลังกายของคุณไม่อัพเดทหลังจากสลับนาฬิกาแล้ว วาง iPhone และ Apple Watch ของคุณไว้ใกล้กันจนกว่าความก้าวหน้าของคุณจะอัพเดท 

หากคุณปิดการปลุกหน้าจอเมื่อยกข้อมือ หรือการตรวจจับข้อมือในแอพ Apple Watch ใน iPhone การสลับอัตโนมัติอาจไม่ทำงาน หากไม่ทำงาน ปิดการสลับอัตโนมัติแล้วบอกให้ iPhone ของคุณรู้เมื่อคุณต้องการสลับนาฬิกา: เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ เปิดแท็บ Apple Watch ของฉัน แตะนาฬิกาของคุณ จากนั้นเลือกเรือนที่คุณกำลังใส่อยู่

วันที่เผยแพร่: