ใช้งาน Apple Watch มากกว่าหนึ่งเรือนกับ iPhone ของคุณ

คุณสามารถจับคู่นาฬิกาหลายๆ เรือนกับ iPhone ของคุณได้ เพื่อที่คุณจะสามารถสวมใส่นาฬิกาเรือนอื่นให้เข้ากันกับกิจกรรมที่คุณทำและสถานที่ที่คุณไป

เพิ่ม Apple Watch เรือนใหม่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจับคู่ Apple Watch มากกว่าหนึ่งเรือนกับ iPhone ของคุณ 

  1. เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน
  2. แตะนาฬิกาของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
  3. แตะจับคู่กับ Apple Watch เรือนใหม่ 
       
  4. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจับคู่นาฬิกาเรือนใหม่กับ iPhone ของคุณ คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาของคุณเป็นเรือนใหม่หรือใช้ข้อมูลสำรองจากนาฬิกาเรือนอื่นของคุณก็ได้

นาฬิกาแต่ละเรือนมีการตั้งค่าของตัวเอง คุณจึงสามารถปรับแต่งแต่ละเรือนด้วยแอพ หน้าปัดรวม และหน้าปัดนาฬิกาต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มบัตรไปยัง Apple Pay หรือติดตั้งแอพในนาฬิกาเรือนใดเรือนหนึ่ง แอพดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนนาฬิกาทุกเรือนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจับคู่ Apple Watch รุ่น GPS + Cellular ได้มากกว่าหนึ่งเรือน แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอาจไม่รองรับให้สามารถใช้แผนเซลลูลาร์หลายแผนพร้อมกันได้ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรายละเอียด

สลับใช้นาฬิกาเรือนต่างๆ

สามารถใช้งาน Apple Watch ได้ครั้งละเรือนเท่านั้น หากต้องการสลับ ให้ถอดนาฬิกาเรือนปัจจุบันแล้วใส่เรือนอื่น จากนั้นยกข้อมือขึ้นหรือขยับแขนของคุณ watchOS ไม่รองรับการใส่นาฬิกาสองเรือนพร้อมกัน และไม่รองรับการแชร์นาฬิการะหว่างผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน 

นาฬิกาของคุณจะแชร์ข้อมูลกิจกรรมและการออกกำลังกาย ความก้าวหน้าของคุณจึงอัพเดทโดยอัตโนมัติหลังจากที่สลับ หากคุณไม่ได้ใส่นาฬิกาเรือนเดิมไปออกกำลังกาย คุณยังจะสามารถดูจำนวนก้าวเดิน แต้มการยืน และแต้มการออกกำลังกายทั้งหมดของคุณสำหรับทั้งวันได้ อาจใช้เวลาหนึ่งนาทีจึงจะเห็นความก้าวหน้าทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่จำเป็นต้องซิงค์

ใช้สลับอัตโนมัติ

เมื่อเปิดสลับอัตโนมัติ iPhone ของคุณจะสลับนาฬิกาให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใส่นาฬิกาเรือนเดิม หากคุณต้องการเลือกเวลาที่จะสลับแทนที่การสลับอัตโนมัติ คุณสามารถปิดสลับอัตโนมัติได้ วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีดังนี้ 

  1. เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
  2. แตะ Apple Watch ของคุณ แล้วเปิดหรือปิดสลับอัตโนมัติ 

หากคุณปิดสลับอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องบอกให้ iPhone ของคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้นาฬิกาเรือนใด โดยเข้าไปในแอพ Apple Watch จากนั้นแตะนาฬิกาของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะนาฬิกาที่คุณกำลังใส่อยู่ เพื่อให้ไอคอนเครื่องหมายถูก  ปรากฏขึ้นข้างๆ

ลบและเลิกจับคู่ Apple Watch

หากต้องการลบนาฬิกาออก ให้เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นเลือก Apple Watch แตะปุ่มข้อมูล และยกเลิกการจับคู่

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณแล้วแตะนาฬิกาของคุณ คุณจะเห็นไอคอนเครื่องหมายถูก  อยู่ข้างๆ นาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของคุณ ดูวิธีที่ Apple Watch และ iPhone ของคุณเชื่อมต่อกัน 

หากข้อมูลกิจกรรมและการออกกำลังกายของคุณไม่อัพเดทหลังจากที่สลับนาฬิกาแล้ว ให้วาง iPhone และ Apple Watch ของคุณไว้ใกล้กันจนกว่าความก้าวหน้าของคุณจะอัพเดท 

หากคุณปิดปลุกหน้าจอเมื่อยกข้อมือหรือการตรวจจับข้อมือในแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ การสลับอัตโนมัติอาจไม่ทำงาน หากการสลับอัตโนมัติไม่ทำงาน ให้ปิดสลับอัตโนมัติแล้วบอกให้ iPhone ของคุณรู้เมื่อคุณต้องการสลับนาฬิกา โดยการเปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะนาฬิกาของคุณ จากนั้นเลือกเรือนที่คุณกำลังใส่อยู่

วันที่เผยแพร่: