หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แพคเกจ Windows Installer" เมื่อพยายามลบหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple อีกครั้ง

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้แผงควบคุมของ Windows ในการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ จากนั้นให้ถอนการติดตั้งหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple อีกครั้ง

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง iTunes ที่คุณดาวน์โหลดมาจาก apple.com/th, iCloud สำหรับ Windows, รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple หรือซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึง "แพคเกจ Windows Installer" โดยปกติแล้ว ข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องกับรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple

ข้อความเตือน iTunes ที่ระบุว่า

หากคุณดาวน์โหลด iTunes จาก Microsoft Store บน Windows 10 หรือไม่เห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ อย่าใช้ขั้นตอนในบทความนี้ แต่โปรดดูวิธีลบและติดตั้ง iTunes และคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ Windows 7 ขึ้นไปอีกครั้ง ข้อผิดพลาดเช่นนี้เกี่ยวข้องกับคอมโพเนนต์ของ Windows ที่ iTunes จาก Microsoft Store บน Windows 10 ไม่ใช้

นอกจากนี้คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ซ่อมแซมซอฟต์แวร์ แล้วถอนการติดตั้ง จากนั้นคุณจึงจะติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งได้

ซ่อมแซมซอฟต์แวร์

 1. เปิด "ถอนการติดตั้งโปรแกรม" จากแผงควบคุมของ Windows (ขั้นตอนของ Windows 10)
 2. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นเลือกซ่อมแซม ทำตามคำแนะนำในการดำเนินการซ่อมแซม
 3. ลองถอนการติดตั้งโปรแกรม 
 4. ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำ สำหรับแต่ละโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งอีกครั้งหรือถอนการติดตั้ง
 5. หลังจากที่ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมดแล้ว คุณสามารถติดตั้ง iTunes หรือ iCloud สำหรับ Windows อีกครั้งได้

หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Apple ทั้งหมดหรือยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่คุณติดตั้งใหม่

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ลองใช้ยูทิลิตี้การติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมของ Microsoft (Microsoft Program Install and Uninstall Utility)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งรายการอัพเดทล่าสุดของ Windows แล้ว 
 2. โปรดไปที่เว็บไซต์ ยูทิลิตี้การติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมของ Microsoft
 3. คลิกดาวน์โหลด แล้วคลิกเปิด หากยูทิลิตี้ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือคุณคลิกบันทึกแทนที่จะคลิกเปิด คุณจะสามารถเปิดยูทิลิตี้ได้จากโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ ชื่อของยูทิลิตี้จะขึ้นต้นด้วยMicrosoftProgram_Install_and_Uninstall
 4. ในหน้าจอแรกของยูทิลิตี้ ให้คลิกถัดไป
 5. เมื่อระบบถามว่าคุณมีปัญหาในการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้เลือกการถอนการติดตั้ง
 6. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แล้วคลิกถัดไป
 7. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการ "ถอนการติดตั้งและล้างข้อมูลหรือไม่" ให้เลือก "ใช่ ลองถอนการติดตั้ง"
  ยูทิลิตี้ก็จะพยายามถอนการติดตั้งโปรแกรม กระบวนการถอนการติดตั้งอาจใช้เวลาห้านาทีหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดของแพคเกจซอฟต์แวร์ที่ยูทิลิตี้พยายามถอนการติดตั้งและความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากยูทิลิตี้ทำได้สำเร็จ คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่า "การแก้ไขปัญหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว"
 8. ปิดยูทิลิตี้
 9. ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 ซ้ำ สำหรับแต่ละโปรแกรมที่คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้
 10. หลังจากที่ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมดแล้ว ให้ติดตั้ง iTunes หรือ iCloud สำหรับ Windows อีกครั้ง

หากคุณยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: