หากคุณไม่สามารถส่งอีเมลในแอพเมลได้ เนื่องจากหน้าต่างเขียนอีเมลหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้ง

เมื่อคุณพยายามส่งข้อความในเมลบน Mac ของคุณ หน้าต่างข้อความอาจหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งซ้ำๆ อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ได้ส่ง

วิธีการแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องลบไฟล์บางส่วน ขอแนะนำให้สำรองข้อมูล Mac ของคุณก่อน

ลบไฟล์สถานะแอพพลิเคชั่น

 1. ออกจากเมล หากจำเป็น ให้บังคับออก
 2. จากแถบเมนู Finder ให้เลือก ไป > ไปยังโฟลเดอร์
 3. วางหรือพิมพ์พาธนี้เป็นบรรทัดเดียวลงในช่อง ไปที่โฟลเดอร์ แล้วกด Return

  ~/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Saved Application State/com.apple.mail.savedState

 4. โฟลเดอร์ com.apple.mail.savedState จะเปิดขึ้นมา ลากไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ไปที่ถังขยะ
 5. รีสตาร์ท Mac

หากคุณทำตามขั้นตอนในส่วนนี้เป็นครั้งแรก ให้เปิดเมลอีกครั้งแล้วลองส่งอีเมลอีกครั้ง

ลบไฟล์ outbox.mbox

หากขั้นตอนก่อนหน้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพิ่ม

 1. ออกจากเมล หากจำเป็น ให้บังคับออก
 2. จากแถบเมนู Finder ให้เลือก ไป > ไปยังโฟลเดอร์
 3. วางหรือพิมพ์พาธนี้ลงในช่อง ไปที่โฟลเดอร์ แล้วกด Return

  ~/Library/Mail/V3

 4. โฟลเดอร์ V3 จะเปิดขึ้นมา พิมพ์ outbox.mbox ลงในช่องค้นหาที่มุมของหน้าต่าง แล้วกด Return
 5. ผลการค้นหาอาจจะว่างเปล่า ระหว่างช่องค้นหาและผลการค้นหา คุณควรจะเห็นคำว่า ค้นหา ตามด้วยตัวเลือกสำหรับจำกัดการค้นหาเป็น Mac เครื่องนี้, "V3" และแชร์อยู่ คลิก "V3"
 6. ถึงตอนนี้ คุณควรจะเห็นไฟล์ที่ชื่อ outbox.mbox อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ในผลการค้นหา ลากไฟล์ทั้งหมดที่มีชื่อนี้ไปที่ถังขยะ
 7. รีสตาร์ท Mac จากนั้นเปิดเมลอีกครั้ง แล้วลองส่งอีเมลอีกครั้ง

ลบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP แล้วเพิ่มกลับเข้าไปใหม่

หากขั้นตอนก่อนหน้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพิ่ม

 1. ลบไฟล์สถานะแอพพลิเคชั่นแล้วรีสตาร์ท ตามที่อธิบายไว้ในส่วนแรก แต่อย่าเพิ่งส่งอีเมลใดๆ
 2. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณในเครื่องมือสำหรับการค้นหาการตั้งค่าเมล หากเครื่องมือนี้ไม่รู้จักผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อขอข้อมูลการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP) สำหรับบัญชีของคุณ
 3. เปิดเมล จากนั้นเลือกเมล > การตั้งค่า คลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีอีเมลของคุณจากในรายการบัญชี
 4. จากเมนูป๊อปอัพ เซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP) ให้เลือก แก้ไขรายการเซิร์ฟเวอร์ SMTP รายการเซิร์ฟเวอร์จะเปิดขึ้น และควรจะมีการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอีเมลของคุณไว้แล้ว
 5. คลิกปุ่มลบ (-) เพื่อลบเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกไว้
 6. คลิกปุ่มเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ SMTP นำข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เมลออกจากขั้นตอนที่ 2 มาใส่ลงในช่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ตรงนี้คือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์เมลออก
 7. คลิก ตกลง จากนั้นปิดหน้าต่างการตั้งค่าเมล แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 8. ลองส่งอีเมลอีกครั้ง

รีเซ็ตสิทธิ์ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ

หากขั้นตอนก่อนหน้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนสุดท้ายต่อไปนี้

 1. ออกจากเมล หากจำเป็น ให้บังคับออก
 2. จากแถบเมนู Finder ให้เลือก ไป > เริ่มต้น โฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณจะเปิดขึ้นมา
 3. เลือก ไฟล์ > ขอรายละเอียด หน้าต่างข้อมูลของโฟลเดอร์เริ่มต้นจะเปิดขึ้นมา
 4. หากส่วน “การแชร์และสิทธิ์อนุญาต” ที่ด้านล่างของหน้าต่างไม่เปิดขึ้นมา ให้คลิกสามเหลี่ยมในส่วนนั้นเพื่อเปิด
 5. หากปุ่มแม่กุญแจที่มุมขวาล่างของหน้าต่างเป็นรูปแม่กุญแจล็อคอยู่ ให้คลิกปุ่มนั้น แล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ 
 6. คลิกเมนูการดำเนินการตรงมุมซ้ายล่างของหน้าต่าง แล้วเลือก “ปรับใช้กับรายการที่อยู่ภายใน” คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการดำเนินการ
 7. เมื่อแถบแสดงความคืบหน้าที่ด้านบนของหน้าต่างข้อมูลปิดลง ให้เปิดแอพ Terminal ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ ของโฟลเดอร์ แอพพลิเคชั่น
 8. วางหรือพิมพ์คำสั่งนี้ใน Terminal แล้วกด Return

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`
  บนคีย์บอร์ดแบบสหรัฐฯ อักขระ`จะอยู่เหนือปุ่ม Tab

 9. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว ให้ออกจาก Terminal ตอนนี้ คุณควรจะสามารถเปิดเมลและส่งอีเมลได้แล้ว
วันที่เผยแพร่: