หาก Time Machine แสดงผลไม่ถูกต้องบนหนึ่งในจอแสดงผลของ Mac

หากคุณใช้จอแสดงผลมากกว่าหนึ่งตัวกับ Mac ของคุณ Time Machine อาจแสดงผลบนหน้าจอไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณเข้าสู่ Time Machine จาก Mac ที่ใช้จอแสดงผลมากกว่าหนึ่งตัว อินเทอร์เฟซของ Time Machine อาจแสดงเป็นภาพมัว ไม่ตอบสนอง หรือแสดงผลที่ความละเอียดที่ไม่ถูกต้องบนจอใดจอหนึ่ง

เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Mission Control ยกเลิกการเลือก “Space ของจอภาพแยกต่างหาก” คุณอาจต้องออกจากระบบในชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน แล้วเข้าสู่ระบบใหม่หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว

คุณสมบัติ Split View ของ OS X El Capitan จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งาน “Space ของจอภาพแยกต่างหาก”

วันที่เผยแพร่: