ตั้งค่าให้ Apple Remote รุ่นที่เก่ากว่าหยุดควบคุม Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ของคุณ

เรียนรู้วิธีตั้งค่า Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ให้ควบคุมเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องการ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ตั้งค่าให้รีโมทรุ่นที่เก่ากว่าหยุดควบคุม Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ของคุณ

หากคุณใช้ Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ในการควบคุม Apple TV หรือ Mac รุ่นก่อนหน้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ของคุณอาจควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ 

หากคุณไม่ต้องการให้ Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ทำงานกับ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ชี้ Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ไปที่ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) หรือ Mac
 2. กดปุ่ม Menu และปุ่มซ้ายพร้อมกันค้างไว้ 6 วินาที
 3. ถอดปลั๊ก Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) หรือ Mac เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องปิดใช้งานรีโมทสำหรับอุปกรณ์นั้น
 4. ชี้ Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ไปที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4)
 5. กดปุ่ม Menu และปุ่มขวาพร้อมกันค้างไว้ 6 วินาที 
 6. กดปุ่ม Menu และปุ่มเลือกขวาพร้อมกันค้างไว้จนกว่าไฟ LED บน Apple TV จะเริ่มกะพริบ
 7. ลองใช้รีโมทควบคุม Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ดู หากคุณยังสามารถควบคุม Apple TV ให้ทำขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ำ
 8. เสียบปลั๊กอุปกรณ์อีกเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานได้ รีโมทของคุณไม่ควรจะควบคุม Apple TV ได้อีก

แม้หลังจากคุณปิดใช้งานรีโมทแล้ว ไฟ LED บน Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) จะยังคงกะพริบเมื่อคุณใช้รีโมทกับอุปกรณ์เครื่องอื่น 

ควบคุม Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ด้วยรีโมทเครื่องเก่าอีกครั้ง

หากคุณต้องการใช้ Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) กับ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) อีกครั้ง คุณสามารถตั้งค่าได้โดยทำดังนี้

 1. ถอดปลั๊ก Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) หรือ Mac ที่อยู่ในพื้นที่นั้น เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องปิดใช้งานรีโมทสำหรับอุปกรณ์นั้น
 2. ชี้ Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ไปที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4)
 3. กดปุ่ม Menu และปุ่มซ้ายพร้อมกันค้างไว้ 6 วินาที
 4. ลองใช้รีโมทควบคุม Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ดู หากคุณไม่สามารถควบคุมได้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 ซ้ำ
 5. เสียบปลั๊กอุปกรณ์อีกเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานกับรีโมทได้
วันที่เผยแพร่: