หากการติดตั้ง Windows 10 บน Mac หยุดทำงานขณะติดตั้งซอฟต์แวร์ RealTek

หาก Mac เริ่มทำงานใน Windows แต่ยังทำการติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ไม่เสร็จ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

คุณอาจพบว่า Mac เริ่มทำงานด้วย Boot Camp ใน Windows แต่ยังทำการติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ไม่เสร็จ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซอฟต์แวร์ RealTek อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ได้ คุณสามารถทำการติดตั้งต่อไปได้โดยสิ้นสุดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ RealTek 

ทำตามขั้นตอนบนเว็บไซต์ของ Windows เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: