ใช้ iCloud Drive หรือ iBooks ในการเข้าใช้ไฟล์ PDF, ไฟล์ ePub และหนังสือ

ใช้ iBooks ในการจัดเก็บไฟล์ ePub, หนังสือ iBooks Author และไฟล์ PDF กับ iCloud Drive เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้รายการเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณมี

เมื่อเปิด iBooks ครั้งแรกหลังจากที่อัพเดทเป็น iOS 9.3 หรือ OS X 10.11.4 แล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ใช้ iCloud หากคุณไม่เห็นข้อความนี้ คุณอาจต้องตั้งค่า iCloud Drive

คุณสามารถใช้ iBooks และ iCloud Drive เพื่อซิงค์ไฟล์ ePub, หนังสือ iBooks Author และไฟล์ PDF เพื่อให้สามารถเข้าใช้รายการเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณมี หลังจากที่คุณเปิด iCloud Drive ไฟล์ทั้งหมดจะอัพโหลดไปที่ iCloud โดยอัตโนมัติ* ไฟล์ ePub, หนังสือ iBooks Author หรือไฟล์ PDF ใดก็ตามที่คุณเพิ่มลงในคลัง iBooks ในภายหลังจะอัพโหลดไปที่ iCloud โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน* 

หนังสือที่ซื้อจาก iBooks Store จะไม่ได้เก็บไว้ใน iCloud Drive แต่คุณสามารถดาวน์โหลดซ้ำได้ เนื่องจากหนังสือเหล่านั้นไม่ได้เก็บไว้ใน iCloud Drive จึงไม่นับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud หนังสือและหนังสือเสียงตัวอย่างจะไม่ซิงค์กับ iCloud Driveหากคุณไม่เห็นหนังสือที่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้ตรวจสอบว่าปิดใช้งาน 'ซ่อนหนังสือ iCloud' จากเมนู ชุดรวม แล้ว

*บางไฟล์อาจไม่อัพโหลดหากคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูล iCloudไม่เพียงพอ

ดาวน์โหลดรายการจาก iCloud Drive

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ePub, หนังสือ iBooks Author และไฟล์ PDF จาก iCloud Drive ลงใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ได้

iPhone, iPad, iPod touch

 1. เปิด iBooks
 2. เลื่อนเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการดาวน์โหลด 
 3. คลิกไอคอน ดาวน์โหลด  ที่มุมขวาบนของรายการที่คุณต้องการดาวน์โหลด รายการจะดาวน์โหลดไปยังคลังของคุณ

หากคุณปิด iBooks ใน การตั้งค่า > iCloud > iCloud Drive รายการ iBooks ที่คุณบันทึกไว้ใน iCloud Drive จะไม่สามารถใช้งานในอุปกรณ์นั้นได้อีกต่อไป

Mac

ไฟล์ ePub, หนังสือ iBooks Author และไฟล์ PDF ที่มีใน iCloud Drive จะดาวน์โหลดลงในคลัง iBooks ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณปิด iBooks ใน การตั้งค่าระบบ > iCloud > ตัวเลือก iCloud Drive รายการ iBooks ที่คุณบันทึกไว้ใน iCloud Drive จะไม่สามารถใช้งานในอุปกรณ์นั้นได้

ลบไฟล์

หากคุณต้องการนำไฟล์ออก คุณสามารถลบไฟล์นั้นออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือ Mac ก็ได้

iPhone, iPad, iPod touch

 1. เปิด iBooks
 2. ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง iBooks ให้แตะ เลือก
 3. เลื่อนเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการลบ แล้วแตะที่รายการนั้น
 4. ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง iBooks ให้แตะ ลบ
 5. หากคุณต้องการลบไฟล์ออกจาก iCloud และอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณมี ให้แตะ ลบออกจากอุปกรณ์ทั้งหมด
  หากคุณต้องการลบเฉพาะสำเนาไฟล์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เครื่องที่คุณกำลังใช้อยู่ ให้แตะ ลบสำเนานี้ ไฟล์นั้นจะยังคงอยู่ใน iCloud และอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ

Mac

 1. เปิด iBooks
 2. เลื่อนเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการลบ
 3. คลิกขวาหรือกด Control พร้อมคลิกที่รายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก ลบ
 4. คลิก ลบทุกที่ เพื่อนำไฟล์ออกจาก iCloud และอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณมี
วันที่เผยแพร่: