บันทึกและแก้ไข PDF บน iPhone iPad หรือ iPod touch ของคุณด้วยแอพหนังสือ

ด้วย Apple Books คุณจะสามารถเก็บและทำเครื่องหมายบน PDF และอื่นๆ ได้

ไอคอนแอพ Apple Books ใน iOS

คุณสามารถเพิ่ม PDF ลงในคลัง Apple Books บน iPhone iPad iPod touch หรือ Mac ของคุณ แล้วเข้าถึงไฟล์บนอุปกรณ์ใดๆ ของคุณก็ได้โดยใช้ iCloud Drive ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Apple Books

บันทึกหรือนำเข้า PDF

คุณสามารถบันทึก PDF จากอีเมลของคุณหรือเว็บไซต์ลงในแอพหนังสือได้ คุณยังสามารถบันทึกอีเมลหรือเว็บเพจเป็น PDF นำเข้า PDF จากแอพอื่น หรือเพิ่ม PDF ลงในคลัง Apple Books บน Mac ของคุณได้

บันทึกไฟล์ PDF ที่แนบมากับอีเมลหรือเว็บไซต์

บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะ PDF เพื่อเปิด แล้วแตะปุ่มแชร์  ปัดผ่านแถวกลาง แล้วแตะคัดลอกไปยังหนังสือ

บันทึกอีเมลหรือเว็บเพจเป็น PDF

  • ในแอพเมล ให้แตะอีเมล แตะปุ่มตอบกลับ แล้วแตะพิมพ์1กดลงน้ำหนักตรงการแสดงตัวอย่างเพื่อให้การแสดงตัวอย่าง Pop เปิดตัวอย่างขึ้นมา จากนั้นแตะปุ่มแชร์ที่มุมขวาบน ปัดผ่านแถวกลาง แล้วเลือกคัดลอกไปยังหนังสือ
  • ใน Safari ให้เปิดเว็บเพจแล้วแตะปุ่มแชร์  ปัดผ่านแถวกลาง แล้วเลือกบันทึก PDF ไปยังหนังสือ2

นำเข้า PDF จากอีกแอพหนึ่ง

แอพของบริษัทอื่นแต่ละแอพจะแตกต่างกัน ขั้นตอนจึงอาจต่างกัน

มองหาตัวเลือกเพื่อแชร์หรือปุ่มแชร์  แล้วเลือกคัดลอกไปยังหนังสือ นอกจากนี้คุณอาจเห็นตัวเลือกให้เลือก "เปิดใน" แล้วเลือกคัดลอกไปยังหนังสือ

หากคุณไม่พบตัวเลือกแบบด้านบน ให้มองหาตัวเลือกอื่นเพื่อพิมพ์หรือใช้ AirPrint จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบันทึก PDF เหมือนที่คุณทำกับอีเมลหรือเว็บเพจ

เพิ่ม PDF ลงในคลังของคุณบน Mac

เปิด Apple Books แล้วหาไฟล์ PDF ของคุณใน Finder หรือบนเดสก์ท็อป แล้วลากไฟล์นั้นลงในคลังของคุณ

PDF ของคุณจะมีในแอพหนังสือบน iPhone iPad iPod touch หรือ Mac เครื่องใดก็ตามตราบเท่าที่คุณยังลงชื่อเข้าใช้ใน Apple ID เดิม และเปิด iCloud Drive สำหรับหนังสือไว้

 

1. ในเธรดอีเมล คุณยังสามารถแตะดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างสุดของข้อความเดี่ยวใดก็ตาม แล้วแตะปุ่มตอบกลับ จากนั้นเลือกพิมพ์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบันทึกอีเมลเก่าในเธรดเป็น PDF ได้

2. หากเว็บเพจนั้นมีมุมมองตัวอย่างอยู่ คุณก็ยังสามารถแตะปุ่มมุมมองตัวอ่านในแถบที่อยู่เพื่อล้างข้อมูลและทำให้บันทึกเว็บเพจนั้นได้ง่ายขึ้นก่อนจะบันทึกลงในหนังสือ

 

iPhone X ที่มีแอพ Apple Books กำลังเปิด PDF โดยที่มีเมนูการทำเครื่องหมายเปิดอยู่

ดู ทำเครื่องหมาย หรือเซ็นบน PDF

ค้นหา PDF ที่คุณต้องการดูหรือทำเครื่องหมายในส่วนคลังของแอพหนังสือ แตะที่ PDF นั้นเพื่อเปิด คุณสามารถปัดผ่านหน้าหรือเลื่อนเพื่ออ่านเอกสารได้

แตะที่ PDF เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

  • แตะปุ่มเมนูคลังเพื่อปิด PDF แล้วกลับไปยังคลังของคุณ
  • แตะเมนูสารบัญเพื่อดูหน้าทั้งหมดใน PDF นั้น คุณยังสามารถข้ามไปยังที่คั่นหน้าจากจุดนี้ได้
  • แตะปุ่มแชร์เพื่อดูตัวเลือกการแชร์หรือพิมพ์ของคุณ
  • แตะปุ่มการทำเครื่องหมายเพื่อวาดหรือเขียนที่ด้านบนสุดของ PDF ของคุณ หากคุณพิมพ์หรือส่งอีเมล PDF ของคุณ PDF นั้นจะมีลายเซ็นหรือเครื่องหมายที่คุณได้เพิ่มลงไป ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำเครื่องหมาย
  • แตะปุ่มค้นหาเพื่อค้นหาคำหรือวลีในเอกสารนั้นหรือในหน้าใดหน้าหนึ่ง
  • แตะปุ่มปิดที่คั่นหน้าเพื่อบันทึกตำแหน่งที่อ่านค้างไว้เพื่ออ่านในภายหลัง

 

 

รูปภาพ GIF ของ iPhone X ที่กำลังเปิดแอพ Apple Books โดยที่มีเมนูตัวเลือกการแชร์เปิดอยู่

พิมพ์หรือส่งอีเมล PDF

ในส่วนคลังของแอพหนังสือ ให้หา PDF ที่คุณต้องการพิมพ์หรือส่งอีเมล แตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมที่มุมขวาล่างใต้ PDF แล้วแตะแชร์ PDF เลือกเมลหรือพิมพ์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

จากเมนูแชร์ คุณยังสามารถคัดลอก PDF หรือวางไว้ที่อื่น ส่งผ่านข้อความ บันทึกลงในไฟล์ต่างๆ หรือนำเข้าไปยังแอพอื่นๆ ที่ปรากฏก็ได้

ลบ PDF

ในส่วนคลังของแอพหนังสือ ให้ค้นหา PDF ที่คุณต้องการลบ แล้วแตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมที่มุมขวาล่างใต้ไอคอนหน้าปก PDF คุณอาจเห็นหนึ่งในสองตัวเลือกนี้

  • เอาออก: ขณะนี้ PDF ได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ แตะเอาออก แล้วเลือกเอาออกจาก "กำลังอ่านอยู่" "เอารายการดาวน์โหลดออก" หรือ "ลบทุกที่"
  • ลบทุกที่: PDF ของคุณจะได้รับการเก็บไว้ใน iCloud Drive และจะไม่ใช้พื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณในขณะนี้ 

เลือกลบทุกที่เพื่อลบ PDF จาก iCloud Drive บนทุกอุปกรณ์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: