บันทึกและทำเครื่องหมาย PDF บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณด้วยแอพหนังสือ

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้ Apple Books เพื่อบันทึก เซ็นชื่อ ทำเครื่องหมาย และแชร์ PDF

iPhone, iPad และ Mac ที่แสดงแอพ Apple Books คุณสามารถเปิด PDF บนอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด แต่คุณสามารถใช้แอพ Books เพื่อแก้ไข PDF บน iPhone หรือ iPad เท่านั้น

ไอคอนแอพ Apple Books ใน iOS

คุณสามารถเพิ่ม PDF ลงในคลัง Apple Books บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ แล้วเข้าถึงไฟล์บนอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณมีโดยใช้ iCloud Drive ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Apple Books

บันทึกหรือนำเข้า PDF

คุณสามารถบันทึก PDF จากอีเมลของคุณหรือเว็บไซต์ลงในแอพหนังสือได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถบันทึกเว็บเพจหรืออีเมลเป็น PDF, นำเข้า PDF จากแอพอื่น หรือใช้ Mac เพื่อเพิ่ม PDF ลงในคลัง Apple Books ของคุณ

บันทึกไฟล์ PDF ที่แนบมากับอีเมลหรืออยู่บนเว็บไซต์

 1. บน iPhone, iPad หรือ iPad ให้แตะที่ PDF เพื่อเปิด
 2. แตะปุ่มแชร์
 3. แตะคัดลอกไปยังหนังสือ

บันทึกเว็บเพจเป็น PDF

 1. ใน Safari ให้เปิดเว็บเพจ
 2. หากคุณต้องการเก็บเฉพาะข้อความและรูปภาพใน PDF และลบองค์ประกอบเพิ่มเติม ให้แตะปุ่มรูปแบบ ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะแสดงมุมมองผู้อ่าน
 3. แตะปุ่มแชร์
 4. แตะหนังสือ

บันทึกอีเมลเป็น PDF

 1. ในแอพเมล ให้แตะอีเมล
 2. แตะปุ่มการทำงานเพิ่มเติม จากนั้นเลือกพิมพ์
 3. ใช้สองนิ้วเพื่อกางนิ้วเปิดบนหน้าตัวอย่าง ภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นจะปรากฏขึ้น
 4. แตะปุ่มแชร์ ที่มุมขวาบน
 5. แตะคัดลอกไปยังหนังสือ

นำเข้า PDF จากแอพอื่น

แอพของบริษัทอื่นแต่ละแอพจะแตกต่างกัน ขั้นตอนจึงอาจต่างกัน

มองหาปุ่มแชร์ แล้วเลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ นอกจากนี้คุณอาจเห็นตัวเลือกเพื่อ "เปิดใน" แล้วจึงเลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ

ใช้ Mac ของคุณเพื่อเพิ่ม PDF ลงในคลังของคุณ

บน Mac ให้เปิด Apple Books แล้วหาไฟล์ PDF ของคุณใน Finder หรือบนเดสก์ท็อป แล้วลากไฟล์นั้นลงในคลังของคุณ

PDF ของคุณจะพร้อมใช้งานในแอพหนังสือบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ทุกเครื่อง ตราบใดที่คุณยังลงชื่อเข้าใช้ Apple ID เดิม และเปิด iCloud Drive สำหรับหนังสือไว้

PDF ในแอพหนังสือมีข้อมูลเกี่ยวกับการอบ ทักษะการใช้มีด และการทำอาหาร คุณสามารถใช้ปุ่มทำเครื่องหมายเพื่อวาดหรือเขียนที่ด้านบนของข้อมูลนี้

ดู ทำเครื่องหมาย หรือเซ็นชื่อบน PDF

บนแท็บคลัง ให้ค้นหา PDF ที่คุณต้องการดูหรือทำเครื่องหมาย แตะที่ PDF นั้นเพื่อเปิด แตะที่ PDF อีกครั้งเพื่อดูปุ่มเหล่านี้

 • แตะปุ่มย้อนกลับ เพื่อปิด PDF และกลับไปที่คลังของคุณ
 • แตะปุ่มสารบัญ เพื่อดูหน้าทั้งหมดใน PDF นั้น คุณยังสามารถข้ามไปยังที่คั่นหน้าใดก็ได้จากจุดนี้
 • แตะปุ่มแชร์  เพื่อดูตัวเลือกการแชร์หรือพิมพ์ของคุณ
 • แตะปุ่มทำเครื่องหมาย  เพื่อวาดหรือเขียนลงบน PDF ของคุณ หากคุณพิมพ์หรือส่งอีเมล PDF ของคุณ PDF นั้นจะมีลายเซ็นหรือเครื่องหมายที่คุณได้เพิ่มลงไป ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การทำเครื่องหมาย
 • แตะปุ่มค้นหา  เพื่อค้นหาคำหรือวลีในเอกสารนั้นหรือในหน้าใดหน้าหนึ่ง
 • แตะปุ่มที่คั่นหน้า  เพื่อบันทึกตำแหน่งที่อ่านค้างไว้เพื่ออ่านในภายหลัง

iPhone ที่แสดงตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณแตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม รวมถึงคัดลอก แชร์ เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ และอื่นๆ

วิธีพิมพ์หรือส่งอีเมล PDF จากแอพหนังสือ

 1. ในแอพหนังสือ ให้แตะแท็บคลัง แล้วค้นหา PDF ที่คุณต้องการ
 2. แตะ ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างใต้ PDF
 3. หากต้องการพิมพ์ ให้แตะพิมพ์ หรือหากต้องการส่งเมลไฟล์ PDF ให้แตะแชร์ PDF จากนั้นแตะเมล

ลบ PDF

 1. เปิดแอพหนังสือ
 2. แตะคลัง
 3. ค้นหา PDF ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ด้านล่าง PDF
 4. แตะเอาออก
 5. แตะลบทุกที่เพื่อลบ PDF จาก iCloud Drive บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ หรือแตะเอารายการดาวน์โหลดออก เพื่อลบออกจากอุปกรณ์ที่คุณใช้เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: