บันทึกและแก้ไข PDF บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณด้วยแอพหนังสือ

เมื่อใช้ Apple Books คุณจะสามารถเก็บและทำเครื่องหมายบน PDF และอื่นๆ ได้

ไอคอนแอพ Apple Books ใน iOS

คุณสามารถเพิ่ม PDF ลงในคลัง Apple Books บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ แล้วเข้าถึงไฟล์บนอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณมีโดยใช้ iCloud Drive ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Apple Books

บันทึกหรือนำเข้า PDF

คุณสามารถบันทึก PDF จากอีเมลของคุณหรือเว็บไซต์ลงในแอพหนังสือได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถบันทึกอีเมลหรือเว็บเพจเป็น PDF, นำเข้า PDF จากแอพอื่น หรือเพิ่ม PDF ลงในคลัง Apple Books บน Mac ของคุณได้

บันทึกไฟล์ PDF ที่แนบมากับอีเมลหรืออยู่บนเว็บไซต์

บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะ PDF เพื่อเปิด แล้วแตะปุ่มแชร์  ปัดผ่านแถวกลาง แล้วแตะคัดลอกไปยังแอพหนังสือ

บันทึกอีเมลหรือเว็บเพจเป็น PDF

  • ในแอพเมล ให้แตะอีเมล แตะปุ่มตอบกลับ แล้วแตะพิมพ์1กดลงน้ำหนักตรงการแสดงตัวอย่างเพื่อเข้าไปดู จากนั้นแตะปุ่มแชร์ที่มุมขวาบน ปัดผ่านแถวกลาง แล้วเลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ
  • ใน Safari ให้เปิดเว็บเพจแล้วแตะ ปุ่มแชร์  ปัดผ่านแถวกลาง แล้วเลือกบันทึก PDF ไปยังแอพหนังสือ2

นำเข้า PDF จากแอพอื่น

แอพของบริษัทอื่นแต่ละแอพจะแตกต่างกัน ขั้นตอนจึงอาจต่างกัน

มองหาตัวเลือกเพื่อแชร์หรือปุ่มแชร์  แล้วเลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ นอกจากนี้คุณอาจเห็นตัวเลือกเพื่อ "เปิดใน" แล้วจึงเลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ

หากคุณไม่พบตัวเลือกแบบด้านบน ให้มองหาตัวเลือกเพื่อพิมพ์หรือใช้ AirPrint จากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อบันทึก PDF เหมือนที่คุณทำกับอีเมลหรือเว็บเพจ

เพิ่ม PDF ลงในคลังของคุณบน Mac

เปิด Apple Books แล้วหาไฟล์ PDF ของคุณใน Finder หรือบนเดสก์ท็อป แล้วลากไฟล์นั้นลงในคลังของคุณ

PDF ของคุณจะพร้อมใช้งานในแอพหนังสือบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ทุกเครื่อง ตราบใดที่คุณยังลงชื่อเข้าใช้ Apple ID เดิม และเปิด iCloud Drive สำหรับหนังสือไว้

 

1. ในเธรดอีเมล คุณยังสามารถแตะดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างสุดของข้อความเดี่ยวใดได้ แล้วแตะปุ่มตอบกลับ จากนั้นเลือกพิมพ์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบันทึกอีเมลเก่าในเธรดเป็น PDF ได้

2. หากเว็บเพจนั้นมีมุมมองตัวอ่านให้ใช้ คุณก็จะสามารถแตะปุ่มมุมมองตัวอ่านในแถบที่อยู่เพื่อล้างข้อมูลและลดความซับซ้อนของเว็บเพจดังกล่าวก่อนที่จะบันทึกลงในแอพหนังสือได้เช่นกัน

 

iPhone X ที่มีแอพ Apple Books กำลังเปิด PDF โดยที่มีเมนูการทำเครื่องหมายเปิดอยู่

ดู ทำเครื่องหมาย หรือเซ็นชื่อบน PDF

ค้นหา PDF ที่คุณต้องการดูหรือทำเครื่องหมายในส่วนคลังของแอพหนังสือ แตะที่ PDF นั้นเพื่อเปิด คุณสามารถปัดผ่านหน้าหรือเลื่อนเพื่ออ่านเอกสารได้

แตะที่ PDF เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

  • แตะปุ่มคลัง เพื่อปิด PDF แล้วกลับไปยังคลังของคุณ
  • แตะปุ่มสารบัญ เพื่อดูหน้าทั้งหมดใน PDF นั้น คุณยังสามารถข้ามไปยังที่คั่นหน้าใดก็ได้จากจุดนี้
  • แตะปุ่มแชร์ เพื่อดูตัวเลือกการแชร์หรือพิมพ์ของคุณ
  • แตะปุ่มทำเครื่องหมาย เพื่อวาดหรือเขียนลงบน PDF ของคุณ หากคุณพิมพ์หรือส่งอีเมล PDF ของคุณ PDF นั้นจะมีลายเซ็นหรือเครื่องหมายที่คุณได้เพิ่มลงไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำเครื่องหมาย
  • แตะปุ่มค้นหา เพื่อค้นหาคำหรือวลีในเอกสารนั้นหรือในหน้าใดหน้าหนึ่ง
  • แตะปุ่มปิดที่คั่นหน้าหนังสือ เพื่อบันทึกตำแหน่งที่อ่านค้างไว้เพื่ออ่านในภายหลัง

 

 

รูปภาพ GIF ของ iPhone X ที่กำลังเปิดแอพ Apple Books โดยที่มีเมนูตัวเลือกการแชร์เปิดอยู่

พิมพ์หรือส่งอีเมล PDF

ในส่วนคลังของแอพหนังสือ ให้ค้นหา PDF ที่คุณต้องการพิมพ์หรือส่งอีเมล แตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างใต้ PDF แล้วแตะแชร์ไฟล์ PDF เลือกเมลหรือพิมพ์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

จากเมนูแชร์ คุณยังสามารถคัดลอก PDF แล้ววางไว้ที่อื่น ส่งผ่านแอพข้อความ บันทึกไปยังแอพไฟล์ หรือนำเข้าไปยังแอพอื่นๆ ที่ปรากฏก็ได้

ลบ PDF

ในส่วนคลังของแอพหนังสือ ให้ค้นหา PDF ที่คุณต้องการลบ แล้วแตะปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมที่มุมขวาล่างใต้ไอคอนหน้าปก PDF คุณอาจเห็นหนึ่งในสองตัวเลือกนี้

  • เอาออก: ขณะนี้ PDF ได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ แตะเอาออก แล้วเลือกเอาออกจาก "กำลังอ่านอยู่", เอารายการดาวน์โหลดออก หรือลบทุกที่
  • ลบทุกที่: PDF ของคุณได้รับการเก็บไว้ใน iCloud Drive และจะไม่ใช้พื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณ 

เลือกลบทุกที่เพื่อลบ PDF จาก iCloud Drive บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: