โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v6.0 สำหรับ OS X El Capitan v10.11

เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัส OS X: Apple OS X CoreCrypto Module v6.0 และ Apple OS X CoreCrypto Kernel Module v6.0

โมดูลการเข้ารหัส OS X El Capitan - Apple OS X CoreCrypto Module v6.0 และ Apple OS X CoreCrypto Kernel Module v6.0 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าให้อยู่ใน "โหมด FIPS" สำหรับความสอดคล้องตามมาตรฐาน FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน OS X El Capitan v10.11

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลอย่างเหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ OS X El Capitan v10.11 ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน FIPS 140-2

วันที่เผยแพร่: