ค้นหาคอนเทนต์ที่มีคำบรรยายเสียงในแอพ Apple TV หรือ iTunes Store

ดูวิธีค้นหาภาพยนตร์ที่มีคำบรรยายเสียงในแอพ Apple TV หรือ iTunes Store

บน iPhone, iPad และ iPod touch

 1. เปิดแอพ iTunes Store
 2. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะค้นหาเพื่อค้นหาภาพยนตร์ที่ต้องการ หรือพิมพ์ "AD", "คำบรรยายเสียง", "audio descriptions", "คำบรรยายวิดีโอ" หรือ "video descriptions" เพื่อเรียกดูรายชื่อเรื่องทั้งหมดที่มีคำบรรยายเสียง
 3. แตะภาพยนตร์เพื่อไปที่หน้าคำอธิบาย
 4. ที่ด้านบนของหน้าคำอธิบายของภาพยนตร์ ให้มองหาไอคอนคำบรรยายเสียง 

เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าผลิตภัณฑ์ของรายการดังกล่าว แล้วดูที่ส่วนภาษาเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับภาษาของคำบรรยายเสียงที่มีให้บริการ

บน Mac

 1. เปิดแอพ Apple TV
 2. ใช้แถบค้นหาที่มุมบนขวาเพื่อค้นหาภาพยนตร์ที่ต้องการ
 3. คลิกภาพยนตร์เพื่อไปที่หน้าคำอธิบาย
 4. ใต้คำอธิบาย ให้มองหาไอคอนคำบรรยายเสียง 

หากต้องการดูภาษาของคำบรรยายเสียงที่มี ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าคำอธิบายภาพยนตร์และดูในส่วนภาษา

บน PC

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. คลิก iTunes Store
 3. ใช้แถบค้นหาที่มุมบนขวาเพื่อค้นหาภาพยนตร์ที่ต้องการ หรือพิมพ์ "AD", "คำบรรยายเสียง", "audio descriptions", "คำบรรยายวิดีโอ" หรือ "video descriptions" เพื่อเรียกดูภาพยนตร์ทั้งหมดที่มีคำบรรยายเสียง
 4. ที่ด้านขวาของหน้าต่าง คลิกภาพยนตร์เพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ
 5. คลิกภาพยนตร์เพื่อไปที่หน้าคำอธิบาย
 6. ใต้ราคา ให้มองหาไอคอนคำบรรยายเสียง 

หากต้องการดูภาษาของคำบรรยายเสียงที่มี ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าคำอธิบายภาพยนตร์และดูในส่วนภาษา

บน Apple TV

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง
 2. เปิดคำบรรยายเสียง
 3. เปิดแอพ Apple TV
 4. ค้นหาภาพยนตร์
 5. บนหน้าคำอธิบายของภาพยนตร์ ให้มองหาไอคอนคำบรรยายเสียง 

ปัดลงบนรีโมทเพื่อไปที่ด้านล่างสุดของหน้าคำอธิบายของภาพยนตร์ ดูที่ส่วนภาษาและการช่วยการเข้าถึงเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับภาษาของคำบรรยายเสียงที่มีให้บริการ

บนทีวีอัจฉริยะหรืออุปกรณ์สตรีม

 1. เปิดแอพ Apple TV
 2. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้ไปที่ภาพยนตร์ หรือไปที่ค้นหาเพื่อค้นหาภาพยนตร์ที่ต้องการ
 3. บนหน้าคำอธิบายของภาพยนตร์ ให้มองหาไอคอนคำบรรยายเสียง 

เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าคำอธิบายของภาพยนตร์ แล้วดูที่ส่วนภาษาและการช่วยการเข้าถึงเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับภาษาของคำบรรยายเสียงที่มีให้บริการ

ดูเพิ่มเติม

ความพร้อมให้บริการของคำบรรยายเสียงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค

ดูวิธีเปิดคำบรรยายเสียงในอุปกรณ์ต่างๆ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คอนเทนต์บางรายการในแอพ Apple TV หรือ iTunes Store จะมีคำบรรยายภาพและคำบรรยายสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินอีกด้วย ดูวิธีค้นหาคอนเทนต์ที่มีคำบรรยายภาพและคำบรรยาย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: