หากคุณเห็นข้อผิดพลาดใน iTunes บน Mac หรือ PC

เมื่อใช้ iTunes บน Mac หรือ PC คุณอาจเห็นรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความเตือน คุณสามารถแก้ปัญหาข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบข้อความเพื่อดูขั้นตอนที่ควรทำ

รหัสข้อผิดพลาดและข้อความเตือนบางอย่างจะมีปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อดูสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก
 

อัพเดท iTunes

โหลด iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

ตรวจสอบการตั้งค่าและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าหรืออัพเดทซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย (เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ หรือตัวปิดกั้นมัลแวร์) หากปัญหาเกิดจากสิ่งนี้ 

 

รีสตาร์ท

ปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากคุณได้รับข้อความเมื่อเชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้รีสตาร์ททั้งอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณ
 

หากคุณยังคงเห็นรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความเตือน

คุณสามารถค้นหารหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความเตือนเพื่อดูสิ่งที่ควรทำต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: