หากคุณพบข้อผิดพลาดใน Finder หรือ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้ iTunes บน Mac หรือ PC หรือ Finder บน macOS Catalina เพื่อซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจเห็นรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความแจ้งเตือน คุณสามารถแก้ปัญหาข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบข้อความเพื่อดูขั้นตอนที่ควรทำ

รหัสข้อผิดพลาดและข้อความเตือนบางอย่างจะมีปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อดูสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก
 

อัพเดทคอมพิวเตอร์หรือ iTunes ของคุณ

ติดตั้งรายการอัพเดทสำหรับ Mac ของคุณ หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า หรือ PC ที่ใช้ Windows ให้โหลด iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือโหลดรายการอัพเดทจาก Microsoft

 

ตรวจสอบการตั้งค่าและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าหรืออัพเดทซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย (เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ หรือตัวปิดกั้นมัลแวร์) หากปัญหาเกิดจากสิ่งนี้

 

รีสตาร์ท

ปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากคุณได้รับข้อความเมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้รีสตาร์ท iPhoneiPad หรือ iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณ
 

หากคุณยังคงเห็นรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความเตือน

คุณสามารถค้นหารหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความเตือนเพื่อดูสิ่งที่ควรทำต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: