เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ในแอพรูปภาพสำหรับ macOS

ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รูปภาพ คุณสามารถดูและเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

เพิ่มที่อยู่ใหม่ลงในการ์ดผู้ติดต่อของคุณ

แอพรูปภาพใช้การ์ดของฉันในแอพรายชื่อของ Mac เพื่อค้นหาที่อยู่จัดส่งเริ่มต้นสำหรับคำสั่งซื้อรูปภาพของคุณ 

หากคุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มลงในที่อยู่ในการ์ดผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถทำได้ในแอพรายชื่อ หรือคุณสามารถทำได้ภายในหน้าคำสั่งซื้อรูปภาพ ดังนี้

 1. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของคุณ หากแอพรูปภาพแสดงที่อยู่ที่แนะนำแก่คุณ ให้เลือกที่อยู่มาตรฐานที่แนะนำ หรือคลิกไม่สนใจคำแนะนำ
 2. คลิกที่อยู่ด้านล่างชื่อของคุณ แล้วเลือกแก้ไขจากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา
 3. การ์ดผู้ติดต่อของคุณจะปรากฏขึ้น เลื่อนไปที่ส่วนของที่อยู่ แล้วเลือกประเภทที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม (บ้าน ที่ทำงาน หรืออื่นๆ) จากนั้นเพิ่มที่อยู่ใหม่ในช่องว่างที่มีเครื่องหมาย ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และประเทศ คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกที่อยู่อีกครั้งเพื่อเลือกจากรายการที่อยู่ของคุณ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป
 5. เลือกปุ่มส่งการสั่งซื้อเพื่อดำเนินการต่อ

เลือกที่อยู่จากการ์ดผู้ติดต่อของคุณ

หากการ์ดผู้ติดต่อของคุณมีที่อยู่หลายที่อยู่ คุณสามารถเลือกใช้ที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ในหน้าต่างชำระเงิน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของคุณ หากแอพรูปภาพแสดงที่อยู่ที่แนะนำแก่คุณ ให้เลือกที่อยู่มาตรฐานที่แนะนำ หรือคลิกไม่สนใจคำแนะนำ
 2. คลิกที่อยู่ด้านล่างชื่อของคุณ ที่อยู่อื่นในการ์ดผู้ติดต่อจะปรากฏในเมนู เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้
  เลือกที่อยู่อื่น
 3. เลือกปุ่มส่งการสั่งซื้อเพื่อดำเนินการต่อ

จัดส่งให้กับบุคคลอื่น

คุณยังสามารถจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้กับบุคคลอื่นได้ ดังนี้

 1. คลิกเพิ่มที่อยู่จัดส่งในหน้าต่างชำระเงิน
 2. เลือกบุคคลใดก็ได้จากแอพรายชื่อ หากไม่มีการ์ดผู้ติดต่อของบุคคลที่คุณต้องการให้รับสินค้าที่สั่งซื้อ ให้สร้างรายชื่อนั้นขึ้นมาใหม่
 3. เพิ่มที่อยู่สำหรับผู้ติดต่อรายใหม่นี้ในช่องว่างที่มีเครื่องหมาย ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และประเทศ
 4. เลือกปุ่มส่งการสั่งซื้อเพื่อดำเนินการต่อ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกที่อยู่ที่ถูกต้อง

หลังจากคุณทำการสั่งซื้อแล้ว Apple จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้ หากคุณส่งคำสั่งซื้อสินค้าด้วยที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 30 นาทีหลังการสั่งซื้อ โดยไปที่หน้าประวัติคำสั่งซื้อบริการรูปภาพของ Apple จากนั้นคุณสามารถส่งคำสั่งซื้ออีกครั้งด้วยที่อยู่ที่ถูกต้องได้

หากคุณสั่งซื้อสินค้าในญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องกง คุณจะมีเวลา 90 นาทีในการยกเลิก

วันที่เผยแพร่: