ใช้รายการวัตถุเพื่อจัดการวัตถุต่างๆ ในสไลด์ Keynote

ดูวิธีใช้รายการวัตถุเพื่อเลือกวัตถุ เลื่อนลำดับการจัดเลเยอร์ขึ้นลง จัดกลุ่ม หรือลบวัตถุ

หากต้องการดูรายการวัตถุ ให้คลิก ไอคอนมุมมอง แล้วเลือกแสดงรายการวัตถุ

วัตถุทั้งหมดในสไลด์ที่เลือกจะปรากฏขึ้นในรายการ* คลิก แสดงรายการวัตถุ เพื่อกรองรายการวัตถุตามประเภทของวัตถุ

ใช้ช่องค้นหาเพื่อกรองตามชื่อวัตถุ เลือกสไลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อบางส่วนหรือชื่อเต็มลงในช่องค้นหา

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อวัตถุ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อของวัตถุนั้น แล้วป้อนชื่อใหม่

หากวัตถุที่คุณต้องการดูไม่ได้แสดงอยู่ในรายการวัตถุ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุดังกล่าวไม่ได้ถูกกรองออก

เลือกหลายวัตถุด้วยการกดปุ่ม Command ค้างไว้ในระหว่างที่คลิก เมื่อเลือกหลายวัตถุเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาเพื่อเลือก "จัดแนววัตถุ" หรือ "กระจายวัตถุ" หากต้องการจัดกลุ่มวัตถุ ให้เลือกหลายวัตถุแล้วคลิกขวา เลือกจัดกลุ่ม

หากคุณต้องการเลื่อนวัตถุในลำดับการจัดเลเยอร์ ให้ลากวัตถุดังกล่าวให้อยู่เหนือหรืออยู่ใต้วัตถุอื่นในรายการ และคุณสามารถลากวัตถุไปยังสไลด์อื่นได้เช่นกัน

หากต้องการล็อควัตถุ ให้วางตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุดังกล่าวในรายการวัตถุ แล้วคลิก ไอคอนปลดล็อค คลิกที่ ไอคอนล็อค เพื่อปลดล็อค

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและใช้วัตถุในสไลด์

* วัตถุจากสไลด์ต้นแบบที่ไม่ใช่ที่พัก วัตถุเสียง และความเห็นแบบลอยจะไม่ปรากฏในรายการวัตถุ

วันที่เผยแพร่: