ใช้การช่วยการเข้าถึงเพื่อควบคุมอุปกรณ์ Apple ของคุณจากอุปกรณ์เครื่องเดียว

คุณสามารถตั้งค่าหรือปิดคุณสมบัติการควบคุมสวิตช์* ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์หนึ่งเครื่องในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ควบคุม Mac หรือ Apple TV โดยตรงจาก iPhone ของคุณ

การควบคุมสวิตช์ใน Mac และ iOS

เตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณจะต้องเลือกอุปกรณ์ของ Apple ที่ใช้งานได้สะดวกมากที่สุดเพื่อเป็นตัวควบคุมหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น เลือกอุปกรณ์ที่คุณมักจะพกพาไว้ใกล้ตัวเป็นประจำ เช่น iPhone หรือ iPad ของคุณ 

จากนั้นให้ตั้งค่าการควบคุมสวิตช์ในอุปกรณ์ที่คุณเลือก หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า  

* การควบคุณสวิตช์เป็นคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่ทำให้คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ที่เชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อให้สามารถใช้เลือกรายการต่างๆ บนหน้าจอ เช่น แอพเมล จากนั้นให้คุณกำหนดค่าสวิตช์เพื่อดำเนินการกับรายการที่เลือก ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมสวิตช์

ตั้งค่า

หลังจากที่คุณเลือกอุปกรณ์เป็นตัวควบคุมและตั้งค่าด้วยการควบคุมสวิตช์ในอุปกรณ์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณเข้ากับ Wi-Fi เครือข่ายเดียวกัน (ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ iOSMac หรือ Apple TV ของคุณหรือไม่)
 2. ลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันในอุปกรณ์ทุกเครื่อง 
 3. เลือกอุปกรณ์ที่จะควบคุม วิธีการมีดังนี้
  • หากคุณใช้ iPhone, iPad หรือ Apple TV ให้เลือก "อุปกรณ์" จากเมนูการควบคุมสวิตช์ จากนั้นเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น แล้วเลือกอุปกรณ์ที่จะควบคุม
   เลือก
  • หากคุณใช้ Mac ให้เลือก "อุปกรณ์" จากแผงเริ่มต้นการควบคุมสวิตช์ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่จะควบคุม
   เลือก

ปิดคุณสมบัติ

กดสวิตช์ของคุณค้างไว้นานสิบวินาที หรือคุณสามารถใช้คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณได้

 • iPhone, iPad หรือ Apple TV: เลือก "อุปกรณ์" จากเมนูการควบคุมสวิตช์ จากนั้นเลือกหยุดการใช้งานอุปกรณ์
  เลือกหยุดการใช้งานอุปกรณ์
 • Mac: เลือก "อุปกรณ์" จากแผงเริ่มต้นการควบคุมสวิตช์ จากนั้นเลือกเลิกเชื่อมต่อ 
  เลือกเลิกเชื่อมต่อ

วันที่เผยแพร่: