สมัครสมาชิก Apple Music แบบครอบครัว

สมาชิกครอบครัวสูงสุดหกคนสามารถรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจาก Apple Music ได้

 

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มการสมัครสมาชิก Apple Music แบบครอบครัวสามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อก Apple Music ทั้งหมดได้อย่างไม่จำกัด และได้รับการแนะนำเพลงที่เหมาะกับรสนิยมเพลงของตน รวมถึงการเข้าถึงคลังเพลง iCloud ที่ทำให้สามารถฟังเพลงในอุปกรณ์โปรดทุกเครื่องได้อีกด้วย

สมัครสมาชิก Apple Music แบบครอบครัว

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple Music และราคาของ Apple Music

คุณสมบัติและราคาของ Apple Music อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกแบบครอบครัวและการแชร์กันในครอบครัว

หากต้องการใช้การสมัครสมาชิกแบบครอบครัวกับคนอื่นๆ ในครอบครัว ให้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวโดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับ เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว คุณจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประจำครอบครัว หากคุณไม่ต้องการเป็นผู้จัดการประจำครอบครัว คุณต้องขอให้คนอื่นตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวแทนคุณ 

หากคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวและเข้าร่วม Apple Music โดยการสมัครสมาชิกแบบครอบครัวแล้ว คุณสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้โดยการเชิญให้พวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มครอบครัวของคุณ


เข้าร่วม Apple Music

คุณสามารถสมัครรับ Apple Music จาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC หรืออุปกรณ์ Android เมื่อคุณเข้าร่วม คุณสามารถเลือกประเภทการสมัครสมาชิกจากทั้งหมดสี่ประเภท ได้แก่ ส่วนบุคคลรายเดือน ส่วนบุคคลรายปี ครอบครัว หรือนักศึกษา

หากคุณเลือกแบบรายบุคคลหรือแบบนักศึกษา เมื่อคุณเข้าร่วมครั้งแรก คุณยังสามารถ เปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพเพลง หากคุณไม่เห็นหน้าจอ Apple Music ให้แตะ "สำหรับคุณ" ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 2. หากคุณเข้าร่วม Apple Music เป็นครั้งแรก หรือก่อนหน้านี้เป็นสมาชิกแบบทดลองใช้งานฟรีแล้ว ให้แตะข้อเสนอการทดลองใช้
  หากคุณสมัครรับ Apple Music อยู่แล้ว ให้แตะลงชื่อเข้าใช้ เปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว
 3. แตะตัวเลือกครอบครัว จากนั้นแตะเริ่มการทดลองใช้
 4. หากได้รับการแจ้งจากระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้กับ iTunes Store
  ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินในราคาเต็มทั้งเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้ฟรี เพิ่มวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ แล้วแตะเข้าร่วม
 5. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 6. เลือกแนวเพลงและศิลปินที่คุณชื่นชอบ. นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูว่าเพื่อนของคุณกำลังฟังอะไรอยู่บ้าง และรับการแจ้งเตือนเมื่อศิลปินออกผลงานเพลงใหม่

สมาชิกครอบครัวที่ตั้งค่าในการแชร์กันในครอบครัวอยู่แล้ว จะมีสิทธิ์เข้าใช้ Apple Music โดยอัตโนมัติ ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถเชิญบุคคลมาเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวได้ หากมีคนที่มี Apple Music แบบส่วนบุคคลหรือแบบนักศึกษาอยู่แล้ว การต่ออายุการสมัครสมาชิกนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัว

บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes
 2. ที่มุมซ้ายบน ให้เลือก เพลง จากนั้นคลิก "สำหรับคุณ" ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes
 3. หากคุณเข้าร่วม Apple Music เป็นครั้งแรกหรือเคยใช้รุ่นทดลองก่อนหน้านี้ ให้คลิกข้อเสนอการทดลองใช้
  หากคุณสมัครรับ Apple Music อยู่ ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น เปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว
 4. คลิกตัวเลือกครอบครัว จากนั้นคลิกเริ่มการทดลองใช้
 5. หากได้รับการแจ้งจากระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้กับ iTunes Store หากคุณไม่มี Apple ID ให้คลิกสร้าง Apple ID ใหม่
  ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินในราคาเต็มทั้งเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้ฟรี เพิ่มวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ แล้วแตะเข้าร่วม
 6. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 7. เลือกแนวเพลงและศิลปินที่คุณชื่นชอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูว่าเพื่อนของคุณกำลังฟังอะไรอยู่บ้าง และรับการแจ้งเตือนเมื่อศิลปินออกผลงานเพลงใหม่

สมาชิกครอบครัวที่ตั้งค่าในการแชร์กันในครอบครัวอยู่แล้ว จะมีสิทธิ์เข้าใช้ Apple Music โดยอัตโนมัติ ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถเชิญบุคคลมาเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวได้ หากมีคนที่มี Apple Music แบบส่วนบุคคลหรือแบบนักศึกษาอยู่แล้ว การต่ออายุการสมัครสมาชิกนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัว

บนอุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. ดาวน์โหลดแอพ Apple Music จาก Google Play
 2. เปิดแอพ Apple Music หากคุณไม่เห็นหน้าจอ Apple Music ให้แตะ ไอคอนเมนู ในมุมซ้ายบน จากนั้นแตะสำหรับคุณ
 3. หากคุณเข้าร่วม Apple Music เป็นครั้งแรก หรือก่อนหน้านี้เป็นสมาชิกแบบทดลองใช้งานฟรี ให้แตะข้อเสนอการทดลองใช้
  หากคุณสมัครรับ Apple Music อยู่ ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น เปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว
 4. แตะตัวเลือกครอบครัว จากนั้นแตะเริ่มการทดลองใช้
 5. หากได้รับการแจ้งจากระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้กับ iTunes Store หากคุณไม่มี Apple ID ให้คลิกสร้าง Apple ID ใหม่
  ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินในราคาเต็มทั้งเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้ฟรี เพิ่มวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ แล้วแตะเข้าร่วม
 6. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 7. เลือกแนวเพลงและศิลปินที่คุณชื่นชอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูว่าเพื่อนของคุณกำลังฟังอะไรอยู่บ้าง และรับการแจ้งเตือนเมื่อศิลปินออกผลงานเพลงใหม่

หากต้องการเปิดการแชร์กันในครอบครัว iCloud ให้แตะ ไอคอนเมนู > รูปภาพหรือชื่อของคุณที่ด้านบนสุดของเมนู> ดูบัญชี > จัดการการสมัครสมาชิก > จัดการครอบครัว จากนั้น ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถเชิญผู้คนให้เข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัว หากมีคนที่มี Apple Music แบบส่วนบุคคลหรือแบบนักศึกษาอยู่แล้ว การต่ออายุการสมัครสมาชิกนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัว


เชิญครอบครัวของคุณ

คุณสามารถเชิญสมาชิกของครอบครัวเพื่อเข้าร่วมครอบครัวของคุณบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือบนอุปกรณ์ Android

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หลังจากที่คุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวแล้ว คุณสามารถเชิญสมาชิกในครอบครัวให้มาเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวเพิ่มเติมได้

หลังจากที่คนที่คุณเชิญยอมรับคำเชิญของคุณแล้ว สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มครอบครัวจะสามารถเข้าใช้ Apple Music ได้

บนอุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. ในแอพ Apple Music ให้แตะ ไอคอนเมนู ที่มุมซ้ายบน
 2. แตะรูปภาพหรือชื่อของคุณที่ด้านบนสุดของเมนู จากนั้นเลื่อนไปที่ "ดูบัญชี" แล้วแตะ
 3. แตะจัดการการสมัครสมาชิก หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
 4. แตะจัดการครอบครัว ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 5. แตะดำเนินการต่อ เพื่อเชิญสมาชิกในครอบครัว จากนั้นแตะเพิ่มสมาชิกครอบครัว เพื่อเชิญสมาชิกเพิ่มเติม

คุณสามารถส่งคำเชิญทางอีเมลถึงคนในครอบครัวให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกแบบครอบครัว หรือให้พวกเขาป้อน Apple ID และรหัสผ่านในแอพ Apple Music โดยตรง หากแอพขอเข้าถึงรายชื่อของคุณ ให้แตะอนุญาต เพื่อให้คุณสามารถค้นหารายชื่อที่คุณบันทึกไว้ในอุปกรณ์ Android ของคุณ

หลังจากที่คนที่คุณเชิญยอมรับคำเชิญของคุณแล้ว สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มครอบครัวจะสามารถเข้าใช้ Apple Music ได้


หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music แล้ว

หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการเป็นสมาชิกแบบครอบครัวได้ในแอพเพลงหรือใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ ดูวิธีเพื่อจัดการการสมัครสมาชิก Apple Music บน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC หรือบนอุปกรณ์ Android


ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกแบบครอบครัวของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีการแชร์รายการซื้อจาก iTunes Store
 2. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อแชร์คอนเทนต์ด้วยการแชร์กันในครอบครัว
 3. ลงชื่อออกจากแอพเพลง จากนั้นลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ หากคุณยังคงไม่เห็นคอนเทนต์ที่แชร์ของครอบครัวของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: