เปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch ของคุณ

บน Apple Watch คุณสามารถเลือกการออกแบบต่างๆ ปรับสี และเพิ่มกลไกหน้าปัดให้กับหน้าปัดนาฬิกาของคุณ คุณยังสามารถตั้งเวลาให้เร็วกว่าปกติได้อีกด้วย 

การสลับระหว่างหน้าปัด

สลับไปใช้หน้าปัดอื่น

หากต้องการเลือกหน้าปัดของ Apple Watch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนหน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเพื่อเปลี่ยนหน้าปัด
 2. หยุดเมื่อถึงหน้าปัดที่คุณต้องการใช้ 

ปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกา

 1. กด Digital Crown เพื่อไปที่หน้าปัดนาฬิกา
 2. กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล
 3. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกหน้าปัด แล้วแตะกำหนดเอง 
 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกคุณสมบัติ จากนั้นหมุน Digital Crown เพื่อทำการเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของเข็มวินาทีหรือสัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าปัดได้ เป็นต้น 
  ตัวเลือกสงบนิ่งสำหรับหน้าปัดนาฬิกาแอพหายใจ
 5. ปัดนิ้วไปทางซ้ายสุดเพื่อแก้ไขกลไกหน้าปัด แตะกลไกหน้าปัดเพื่อเลือก แล้วหมุน Digital Crown เพื่อทำการเปลี่ยน คุณยังสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดจากแอพอื่นๆ ได้อีกด้วย 
  กลไกหน้าปัดวันที่สำหรับหน้าปัดนาฬิกาแอพหายใจ
 6. เมื่อทำเสร็จ ให้กด Digital Crown เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ 
 7. แตะหน้าปัดนาฬิกาเพื่อตั้งค่าเป็นหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันของคุณ

คุณยังสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาจาก iPhone ของคุณได้อีกด้วย เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแท็บแกลเลอรี่หน้าปัด 

 

เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในหน้าปัดนาฬิกาของคุณ

คุณสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัด หรือข้อมูลจากแอพต่างๆ ลงในหน้าปัดนาฬิกาบางหน้าปัดได้ Apple Watch ของคุณมีกลไกที่แสดงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ วันที่ และอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดจากแอพบางแอพของผู้ให้บริการรายอื่นได้อีกด้วย หากต้องการดูว่าแอพใดมีกลไกหน้าปัด ให้คุณทำดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ "กลไกหน้าปัด"

หากต้องการเลือกรายการที่คุณต้องการ ให้แตะแก้ไข แล้วใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากต้องการเพิ่มกลไกหน้าปัด ให้แตะ ไอคอนเพิ่ม หลังจากที่คุณเพิ่มกลไกหน้าปัดในแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดนั้นลงในนาฬิกาของคุณได้ กลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาของคุณ จากนั้นกดลงน้ำหนักบนจอแสดงผล แล้วแตะ กำหนดเอง จากนั้นแตะกลไกหน้าปัด แล้วหมุน Digital Crown เพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏ
 • หากต้องการเอากลไกหน้าปัดออก ให้แตะ ไอคอนลบ แล้วแตะเอาออก

หน้าจอหน้าปัดใหม่บน Apple Watch

เพิ่มหน้าปัดนาฬิกาใหม่

คุณสามารถสร้างหน้าปัดนาฬิกาใดๆ ได้หลายเวอร์ชั่น หากต้องการสร้างหน้าปัดนาฬิกา ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. กด Digital Crown เพื่อไปที่หน้าปัดนาฬิกา 
 2. กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล ปัดนิ้วไปทางขวาไปจนสุด แล้วแตะ ไอคอนบวก
 3. หากต้องการเลือกหน้าปัด ให้หมุน Digital Crown จากนั้นแตะหน้าปัดที่คุณต้องการ วิธีนี้จะตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาที่คุณเพิ่งสร้างให้เป็นหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันของคุณ 
 4. หากต้องการปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกา ให้กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผลอีกครั้ง แล้วแตะกำหนดเอง 

แม้ว่าคุณจะสามารถรับกลไกหน้าปัดใหม่ๆ จากแอพของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้ แต่คุณจะไม่สามารถติดตั้งหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดใหม่ได้

 

นำหน้าปัดนาฬิกา Siri ออก

ลบหน้าปัดนาฬิกา

 1. ไปที่หน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันของคุณ จากนั้นกดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล
 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อไปที่หน้าปัดที่คุณต้องการเอาออก 
 3. ปัดนิ้วขึ้น แล้วแตะเอาออก

หากต้องการ คุณก็สามารถสร้างหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดนั้นอีกในภายหลังได้

 

ตั้งค่าเวลาเป็นอีก 5 นาที

เปลี่ยนเวลาที่แสดง

 1. เปิดแอพการตั้งค่า แล้วแตะเวลา
 2. แตะ +0 นาที  
 3. หมุน Digital Crown แล้วเลือกว่าคุณต้องการให้เวลาเดินเร็วกว่าปกติเท่าใด 
 4. แตะยกเลิกหรือตั้งค่า

คุณสามารถตั้งเวลาที่แสดงบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นเวลาในอนาคตได้เท่านั้น นาฬิกาปลุก การแจ้งเตือน นาฬิกาโลก และคุณสมบัติเกี่ยวกับเวลาอื่นๆ จะยังคงยึดตามเวลาจริง 

 

ซ่อน "กำลังเล่น"

เมื่อคุณเล่นเพลง "กำลังเล่น" จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีดังนี้ 

 1. เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
 2. แตะทั่วไป > ปลุกหน้าจอ 
 3. ปิดแอพเสียงที่เปิดใช้โดยอัตโนมัติ 
วันที่เผยแพร่: