เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของ Apple Watch ของคุณ

เลือกดีไซน์ ปรับสี แล้วเพิ่มกลไกหน้าปัดลงในหน้าปัดนาฬิกาของคุณ คุณยังสามารถตั้งเวลาให้เร็วกว่าปกติได้อีกด้วย 

     

สลับไปใช้หน้าปัดอื่น

หากต้องการเลือกหน้าปัดของ Apple Watch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อเปิดหน้าปัดนาฬิกาอยู่ ให้ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเพื่อเปลี่ยนหน้าปัด
 2. หยุดเมื่อถึงหน้าปัดที่คุณต้องการใช้ 

ปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกา

 1. กด Digital Crown เพื่อไปที่หน้าปัดนาฬิกา
 2. กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล
 3. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกหน้าปัด แล้วแตะกำหนดเอง 
 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกคุณสมบัติ จากนั้นหมุน Digital Crown เพื่อทำการเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของเข็มวินาทีหรือสัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าปัดได้ เป็นต้น 
 5. ปัดนิ้วไปทางซ้ายสุดเพื่อแก้ไขกลไกหน้าปัด แตะกลไกหน้าปัดเพื่อเลือก แล้วหมุน Digital Crown เพื่อทำการเปลี่ยน คุณยังสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดจากแอพอื่นๆ ได้อีกด้วย 
 6. เมื่อทำเสร็จ ให้กด Digital Crown เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ 
 7. แตะหน้าปัดนาฬิกาเพื่อตั้งค่าเป็นหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันของคุณ

คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาของคุณจาก iPhone ของคุณได้อีกด้วย เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแท็บแกลเลอรี่หน้าปัด 

เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในหน้าปัดนาฬิกาของคุณ

คุณสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัด หรือข้อมูลจากแอพต่างๆ ลงในหน้าปัดนาฬิกาบางหน้าปัดได้ Apple Watch ของคุณมีกลไกที่แสดงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ วันที่ และอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดจากแอพบางแอพของบริษัทอื่นได้อีกด้วย หากต้องการดูว่าแอพใดมีกลไกหน้าปัด ให้คุณทำดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone ของคุณ
 2. ไปที่แท็บนาฬิกาของฉัน แล้วแตะกลไก

จากนั้นเลือกกลไกหน้าปัดที่คุณต้องการ ดังนี้ 

 • หากต้องการเพิ่มกลไกหน้าปัด ให้แตะไอคอนเพิ่ม หลังจากที่คุณเพิ่มกลไกหน้าปัดในแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดนั้นลงในนาฬิกาของคุณได้ กลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาของคุณ จากนั้นกดลงน้ำหนักบนจอแสดงผล แล้วแตะ กำหนดเอง จากนั้นแตะกลไกหน้าปัด แล้วหมุน Digital Crown เพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏ
 • หากต้องการลบกลไกหน้าปัด ให้แตะไอคอนลบ แล้วแตะเอาออก
 • หากต้องการเรียงลำดับไอคอนใหม่ ให้แตะค้างไว้ที่จัดเรียงไอคอนใหม่ จากนั้นลากแล้ววางกลไกหน้าปัด  

     

เพิ่มหน้าปัดนาฬิกาใหม่

คุณสามารถสร้างหน้าปัดนาฬิกาใดๆ ได้หลายเวอร์ชั่น หากต้องการสร้างหน้าปัดนาฬิกา ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. กด Digital Crown เพื่อไปที่หน้าปัดนาฬิกา 
 2. กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล ปัดนิ้วไปเรื่อยๆ จนถึงหน้าปัดสุดท้ายที่อยู่ทางขวา แล้วแตะไอคอนบวก
 3. หากต้องการเลือกหน้าปัด ให้หมุน Digital Crown จากนั้นแตะหน้าปัดที่คุณต้องการ วิธีนี้จะตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาที่คุณเพิ่งสร้างให้เป็นหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันของคุณ 
 4. หากต้องการปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกา ให้กดลงน้ำหนักที่จอแสดงผลอีกครั้ง แล้วแตะกำหนดเอง 

แม้ว่าคุณจะสามารถรับกลไกหน้าปัดใหม่ๆ จากแอพของบริษัทอื่นๆ ได้ แต่คุณจะไม่สามารถติดตั้งหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดใหม่ได้

     

ลบหน้าปัดนาฬิกา

 1. ไปที่หน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันของคุณ จากนั้นกดลงน้ำหนักที่จอแสดงผล
 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อไปที่หน้าปัดที่คุณต้องการเอาออก 
 3. ปัดนิ้วขึ้น แล้วแตะเอาออก

หากต้องการ คุณก็สามารถสร้างหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดนั้นอีกในภายหลังได้

     

เปลี่ยนเวลาที่แสดงบนนาฬิกาของคุณ

 1. เปิดแอพการตั้งค่า แล้วแตะเวลา
 2. แตะ +0 นาที  
 3. หมุน Digital Crown แล้วเลือกว่าคุณต้องการให้เวลาเดินเร็วกว่าปกติเท่าใด 
 4. แตะตั้งค่า หรือยกเลิก

คุณสามารถตั้งเวลาที่แสดงบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นเวลาในอนาคตได้เท่านั้น นาฬิกาปลุก การแจ้งเตือน นาฬิกาโลก และคุณสมบัติเกี่ยวกับเวลาอื่นๆ จะยังคงยึดตามเวลาจริง 

วันที่เผยแพร่: