ชาร์จ iPhone ด้วย Smart Battery Case

Smart Battery Case จะปกป้องและชาร์จ iPhone 6, iPhone 6s และ iPhone 7 อีกทั้งยังช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ได้นานขึ้น ดูวิธีใช้ Smart Battery Case

     

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

การต่อเชื่อมและถอดเคส

หากต้องการต่อเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับเคส ให้ดึงขอบด้านบนของเคสไปด้านหลังแล้วเลื่อน iPhone ลงไป หากต้องการถอดเคสออก ให้ดึงขอบด้านบนของเคสไปด้านหลังแล้วเลื่อน iPhone ขึ้นมา อย่าเลื่อนขึ้นเข้าหาตัวคุณ มิฉะนั้นหัวต่ออาจเสียหายได้

ชาร์จ iPhone ได้ทุกที่

เมื่อใส่ iPhone ใน Smart Battery Case ที่มีประจุไฟ iPhone จะชาร์จโดยอัตโนมัติ

ชาร์จเคสและ iPhone

 1. เมื่อใส่ iPhone ลงในเคสแล้ว ให้เสียบ Lightning to USB Cable ที่มาพร้อมกับ iPhone ลงในช่องต่อ Lightning ของเคส
 2. เสียบปลายสายอีกด้านกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB แล้วเสียบอะแดปเตอร์กับปลั๊กไฟ

คุณสามารถชาร์จ Smart Battery Case โดยไม่ต้องใส่ iPhone ไว้ด้วยก็ได้

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่

ขณะที่ต่อ iPhone เข้ากับเคส สถานะการชาร์จจะปรากฏบนหน้าจอล็อค และยังจะเห็นสถานะการชาร์จได้เช่นกันหากคุณเชื่อมต่อเคสเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หรือเลิกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากคุณต่อเชื่อม iPhone กับเคสไว้อยู่แล้ว ให้มองหาสถานะการชาร์จในมุมมองวันนี้บน iPhone

หน้าจอล็อค

 

มุมมองวันนี้

 

เมื่อไม่ได้ใส่ iPhone ไว้ในเคส คุณจะเห็นไฟสถานะสีเขียวเมื่อชาร์จไฟลงในเคสจนเต็มแล้ว

ชาร์จด่วน

หากต้องการชาร์จด่วน ให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB ขนาด 10 วัตต์ หรือ 12 วัตต์ นอกจากนี้ เมื่อคุณต้องการชาร์จ iPhone หรือเคสให้เต็มเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้แอพที่กินพลังงานหน่วยประมวลผลอย่างแอพเกมหรือแอพตัดต่อวิดีโอ

หากคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ในขณะที่ใช้ Smart Battery Case

หากคุณไม่สามารถใช้ Apple หรืออุปกรณ์เสริมแบบ Made for iPhone กับ Smart Battery Case ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เสริม แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่
 2. รีสตาร์ท iPhone
 3. ถอด iPhone ออกจากเคส แล้วต่อเชื่อมเคสอีกครั้ง

หาก Smart Battery Case ไม่ชาร์จไฟ

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ดังนี้

 1. ถอดปลั๊ก Lightning to USB Cable ออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วเสียบสายกลับเข้าไปใหม่
 2. หาก iPhone ต่อเชื่อมอยู่กับเคส ให้เอา iPhone ออก แล้วต่อเชื่อมอีกครั้ง

หาก iPhone ไม่ชาร์จไฟ

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. หากคุณเสียบปลั๊กอุปกรณ์เสริมใดๆ เข้ากับเคสอยู่ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์เสริมนั้นๆ
 3. รีสตาร์ท iPhone
 4. นำ iPhone ออกแล้วต่อเชื่อมเข้ากับเคสอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: