ชาร์จ iPhone ด้วย Smart Battery Case

Smart Battery Case จะปกป้องและชาร์จ iPhone อีกทั้งยังช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ได้นานขึ้น ดูวิธีใช้ Smart Battery Case

เปลี่ยน Smart Battery Case

ก่อนที่คุณจะใช้ Smart Battery Case ให้อัพเดท iPhone เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชาร์จ Smart Battery Case ก่อนใช้งาน

 1. เสียบ Lightning to USB Cable ที่มาพร้อมกับ iPhone เข้ากับช่องต่อ Lightning บนเคส
 2. เสียบปลายสายอีกด้านกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple แล้วเสียบอะแดปเตอร์กับเต้ารับไฟฟ้า สำหรับการชาร์จที่เร็วที่สุด ให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB หรือ USB-C ของ Apple ที่มีกำลังวัตต์ 18 วัตต์ขึ้นไป
 3. คุณจะเห็นไฟแสดงสถานะสีเหลืองอำพันขณะที่เคสกำลังชาร์จ เมื่อเคสชาร์จเต็มที่แล้ว คุณจะเห็นไฟสถานะสีเขียว

การต่อเชื่อมและถอดเคส

หากต้องการต่อเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับเคส ให้ดึงขอบด้านบนของเคสไปด้านหลังแล้วเลื่อน iPhone ลงไป เมื่อใส่ iPhone ใน Smart Battery Case ที่มีประจุไฟ iPhone จะชาร์จโดยอัตโนมัติ

หากต้องการถอดเคสออก ให้ดึงขอบด้านบนของเคสไปด้านหลังแล้วเลื่อน iPhone ขึ้นมา อย่าเลื่อนขึ้นเข้าหาตัวคุณ มิฉะนั้นหัวต่ออาจเสียหายได้

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่

ขณะที่ต่อเชื่อม iPhone เข้ากับเคส สถานะการชาร์จจะปรากฏบนหน้าจอล็อค และยังจะเห็นสถานะการชาร์จได้เช่นกันหากคุณเชื่อมต่อเคสเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หรือเลิกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากคุณต่อเชื่อม iPhone กับเคสไว้อยู่แล้ว ให้มองหาสถานะการชาร์จในมุมมองวันนี้บน iPhone

หน้าจอล็อค

 

มุมมองวันนี้

 

ชาร์จเคสและ iPhone

 1. เมื่อใส่ iPhone ลงในเคสแล้ว ให้เสียบ Lightning to USB Cable ที่มาพร้อมกับ iPhone ลงในช่องต่อ Lightning ของเคส
 2. เสียบปลายสายอีกด้านกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB แล้วเสียบอะแดปเตอร์กับปลั๊กไฟ สำหรับการชาร์จที่เร็วที่สุด ให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB หรือ USB-C ของ Apple ที่มีกำลังวัตต์ 18 วัตต์ขึ้นไป

เมื่อไม่ได้ใส่ iPhone ไว้ในเคส คุณจะเห็นไฟสถานะสีเขียวเมื่อชาร์จไฟลงในเคสจนเต็มแล้วหรือไฟแสดงสถานะสีเหลืองอำพันเมื่อเคสกำลังชาร์จ

หากคุณมี Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS หรือ iPhone XS Max คุณสามารถชาร์จแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีการชาร์จที่ได้รับการรับรอง Qi

คุณสามารถชาร์จ Smart Battery Case โดยไม่ต้องใส่ iPhone ไว้ด้วยก็ได้

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างหาก Smart Battery Case ไม่ชาร์จ ชาร์จได้ช้า *หากไม่ชาร์จ iPhone หรือหากคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมขณะที่ใช้ Smart Battery Case ได้

Smart Battery Case ไม่ชาร์จหรือชาร์จได้ช้า

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ลองชาร์จอีกครั้งหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอด Lightning to USB Cable ออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วเสียบสายกลับเข้าไปใหม่
 2. หาก iPhone ของคุณต่อเชื่อมอยู่กับเคส ให้ถอดเคสออก จากนั้นลองชาร์จ iPhone และเคสแยกกัน
 3. หากมีฟิล์ม สติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่ด้านหลัง iPhone ของคุณ ให้ลอกออก
 4. ต่อเชื่อมเข้ากับเคสอีกครั้ง

หากคุณใช้แผ่นชาร์จไร้สายซึ่งผ่านการรับรอง Qi เพื่อชาร์จ Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS หรือ iPhone XS Max โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกั้นอยู่ระหว่างเคสและแผ่นชาร์จไร้สาย นอกจากนี้ให้วางโลโก้ Apple ที่อยู่ด้านหลัง Smart Battery Case ไว้ตรงกลางแผ่นชาร์จ หรือวาง iPhone ไว้ในบริเวณที่ผู้ผลิตแนะนำ 

* การชาร์จทั้ง iPhone และ Smart Battery Case จะใช้เวลานานกว่าการชาร์จ iPhone อย่างเดียว

หาก iPhone ไม่ชาร์จไฟ

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ลองชาร์จอีกครั้งหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. หากคุณเสียบปลั๊กอุปกรณ์เสริมใดๆ เข้ากับเคสอยู่ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์เสริมนั้นๆ
 3. รีสตาร์ท iPhone
 4. ถอดเคสออก
 5. ต่อเชื่อม iPhone เข้ากับเคสอีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ในขณะที่ใช้ Smart Battery Case ได้

หากคุณไม่สามารถใช้ Apple หรืออุปกรณ์เสริมแบบ Made for iPhone กับ Smart Battery Case ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เสริม แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่
 2. รีสตาร์ท iPhone
 3. ถอด iPhone ออกจากเคส แล้วต่อเชื่อมเคสอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • Smart Battery Case ใช้งานได้กับ iPhone 6, iPhone 6s และ iPhone 7, iPhone XS และ iPhone XS Max Smart Battery Case ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 8 หรือ iPhone X ได้
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Battery Case โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
 • Smart Battery Case อาจอุ่นขึ้นเล็กน้อยขณะชาร์จ ในการเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่ร้อนเกินไป ซอฟต์แวร์อาจจำกัดการชาร์จไม่ให้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ Smart Battery Case จะกลับมาชาร์จอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิลดลง ลองย้าย Smart Battery Case และที่ชาร์จไปไว้ในสถานที่ที่เย็นกว่า
 • Smart Battery Case จะไม่ชาร์จแบบไร้สายเมื่อต่อกับ USB หาก Smart Battery Case ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB หรือหากเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB Smart Battery Case จะชาร์จโดยใช้การเชื่อมต่อ USB
วันที่เผยแพร่: