กู้คืนเอกสาร iWork เวอร์ชั่นก่อนหน้า

หากคุณมี iCloud Drive ที่เปิดไว้สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote เอกสารในเวอร์ชั่นของคุณบนอุปกรณ์ทุกเครื่องจะได้รับการบันทึกเป็นระยะๆ ในขณะที่คุณทำงานกับเอกสารดังกล่าว ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเรียกคืนเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote เวอร์ชั่นก่อนหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด iCloud Drive สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote แล้ว โดยทำดังนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะการตั้งค่า แตะ [ชื่อของคุณ] แตะ iCloud แล้วเปิด iCloud Drive ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Pages, Numbers และ Keynote แล้ว
 • บน Mac ให้ไปเลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud จากนั้นคลิกตัวเลือกที่อยู่ข้างๆ iCloud Drive ตรวจสอบว่าได้เลือก Pages, Numbers และ Keynote แล้ว จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น 

หากคุณไม่ได้เปิด iCloud Drive ไว้ คุณยังคงสามารถดูเอกสารเวอร์ชั่นเก่าใน Mac ของคุณได้ แต่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารเฉพาะจากใน Mac ของคุณเท่านั้น

iPhone ที่แสดงประวัติเวอร์ชั่น

กู้คืนเอกสารจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะเลือกหาในตัวจัดการเอกสาร แล้วแตะ iCloud Drive ในเมนูเลือกหา 
 2. แตะเลือก จากนั้นแตะเอกสารที่คุณต้องการกู้คืน เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นบนเอกสารนั้น 
 3. บน iPhone และ iPod touch ให้แตะ  บน iPad ให้แตะเวอร์ชั่น
 4. เลือกเวอร์ชั่นของเอกสารที่คุณต้องการดู
 5. หากต้องการดูตัวอย่างของเวอร์ชั่น ให้แตะแสดงตัวอย่าง คุณสามารถค้นหาและคัดลอกข้อความและวัตถุจากเวอร์ชั่นที่แสดงตัวอย่างได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขในการแสดงตัวอย่างได้
 6. หากคุณต้องการกู้คืนเอกสารเป็นเวอร์ชั่นนี้ ให้แตะกู้คืน หากคุณไม่ต้องการกู้คืนเวอร์ชั่นนี้ แต่ต้องการบันทึกเป็นสำเนาแยก ให้แตะบันทึกสำเนา หากคุณต้องการกลับสู่เวอร์ชั่นปัจจุบัน ให้แตะปิด

เอกสารของคุณจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นที่คุณเลือก หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือกู้คืนเอกสารเวอร์ชั่นอื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ อีกครั้ง


กู้คืนเอกสารจาก Mac ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน
 2. เลือกไฟล์ > แปลงกลับเป็น > เลือกหาทุกเวอร์ชั่น
 3. ใช้ลูกศรทางด้านขวาเลื่อนไปตามเอกสารเวอร์ชั่นเก่า คุณสามารถดูว่าเอกสารเวอร์ชั่นนั้นสร้างขึ้นเมื่อใดได้จากเส้นเวลาทางด้านขวาสุดของหน้าจอ คลิกที่เวอร์ชั่นแล้วเลื่อนเพื่อดูเอกสาร
 4. ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณต้องการกู้คืนเอกสารเป็นเวอร์ชั่นนี้ ให้แตะกู้คืน
  • หากคุณไม่ต้องการกู้คืนเป็นเวอร์ชั่นนี้ แต่คุณต้องการบันทึกเป็นสำเนาแยก ให้กดปุ่ม Option บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกกู้คืนสำเนา แอพจะเปิดสำเนาของเวอร์ชั่นนั้นในหน้าต่างใหม่
  • หากคุณต้องการกลับไปใช้เวอร์ชั่นปัจจุบัน ให้คลิกเสร็จสิ้น

เอกสารของคุณจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นที่คุณเลือก หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือกู้คืนเอกสารเวอร์ชั่นอื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ อีกครั้ง

Mac ที่แสดงภาพของรถมอเตอร์ไซค์สองภาพ โดยในแต่ละภาพมีป้ายประกาศที่มีสีแตกต่างกัน

กู้คืนเอกสารจาก iWork สำหรับ iCloud

หากต้องการใช้เอกสารเวอร์ชั่นก่อนหน้าบน iCloud.com ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จากเว็บเบราเซอร์บน Mac หรือ PC ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com
 2. คลิกไอคอน Pages, Numbers หรือ Keynote
 3. เปิดเอกสารของคุณ
 4. คลิก  แล้วเลือกเลือกดูทุกเวอร์ชั่น
 5. หากต้องการดูตัวอย่างเวอร์ชั่นก่อน ให้เลือกเวอร์ชั่นเอกสาร แล้วคลิกแสดงตัวอย่าง iCloud จะเปิดแท็บเบราเซอร์หรือหน้าต่างใหม่ด้วยการแสดงตัวอย่างเอกสารที่คุณเลือก
 6. หากคุณต้องการกู้คืนเอกสารเป็นเวอร์ชั่นนี้ ให้แตะกู้คืน หากคุณไม่ต้องการกู้คืนเป็นเวอร์ชั่นนี้ แต่คุณต้องการบันทึกเป็นสำเนาแยก ให้เปิดการแสดงตัวอย่าง แล้วเลือก  > ดาวน์โหลดสำเนา หากคุณไม่ต้องการใช้เวอร์ชั่นนี้ ให้ปิดแท็บหรือหน้าต่าง

เอกสารของคุณจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นที่คุณเลือก หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือกู้คืนเอกสารเวอร์ชั่นอื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

หากเอกสารถูกแชร์กับผู้อื่น ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขจะสามารถคัดลอกและกู้คืนได้เฉพาะแค่เวอร์ชั่นที่สร้างหลังจากที่คุณแชร์เอกสารเท่านั้น 

หากคุณเพิ่มรหัสผ่านให้กับเอกสาร หรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ รหัสผ่านนี้ก็จะใช้เฉพาะกับเอกสารเวอร์ชั่นนั้นและเวอร์ชั่นในภายหลัง

หากเอกสารถูกแชร์อยู่ และต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถกู้คืนเอกสารเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ป้องกันหรือเวอร์ชั่นที่ใช้รหัสผ่านที่เก่ากว่า ให้หยุดการแชร์เอกสาร เพิ่มรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน แล้วแชร์เอกสารอีกครั้ง

การย้ายเอกสารไปนอกโฟลเดอร์แอพที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร (เช่น ไปยังระดับบนสุดของโฟลเดอร์ iCloud Drive ของคุณ) อาจทำให้คุณไม่สามารถกู้คืนเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ และการย้ายเอกสารยังอาจทำให้ผู้อื่นไม่สามารถดูหรือแก้ไขเอกสารได้ในกรณีที่คุณแชร์จาก iCloud

วันที่เผยแพร่: