ตรวจสอบสถานะของคลังในแอปรูปภาพสำหรับ macOS

แอปรูปภาพมีข้อมูลภาพรวมสถานะของคลังรูปภาพของคุณ ซึ่งแสดงจำนวนรายการในคลัง เวลาที่อัปเดตล่าสุดด้วยรูปภาพ iCloud และอื่นๆ

ค้นหาข้อมูลสถานะคลังในแอปรูปภาพ

 1. เลือกคลังในแถบด้านข้างของแอปรูปภาพ
 2. คลิกรูปภาพทั้งหมดในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าต่าง
 3. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างเพื่อดูข้อมูลสถานะ:
  • จำนวนรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในคลังของคุณ
  • เวลาที่คลังของคุณได้รับการอัปเดตล่าสุดด้วยรูปภาพ iCloud และตัวเลือกให้คลิกหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ หากการอัปเดตอยู่ระหว่างดำเนินการ
  • จำนวนรายการที่ไม่สามารถซิงค์กับ iCloud คลิกดูเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • จำนวนรายการ (ถ้ามี) ที่อยู่บน Mac เครื่องนี้เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

คลังรูปภาพที่แสดงแท็บรูปภาพทั้งหมด


หากรายการไม่สามารถซิงค์กับ iCloud

หากต้องการดูว่ารายการใดไม่สามารถซิงค์กับ iCloud ได้ ให้คลิกปุ่ม "ดู" ถัดจากข้อความที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างคลัง หรือคลิก "ไม่สามารถอัปโหลดได้" ในแถบด้านข้าง คุณสามารถลองนำเข้ารายการอีกครั้งจากอัลบั้ม "ไม่สามารถอัปโหลดได้" ไปยังคลังรูปภาพของคุณเพื่อซิงค์รายการกับรูปภาพ iCloud 

 1. กด Command-A เพื่อเลือกรายการทั้งหมดในอัลบั้ม "ไม่สามารถอัปโหลดได้" เลือกไฟล์ > ส่งออก จากนั้นเลือกส่งออกต้นฉบับที่ไม่ได้แก้ไขสำหรับรูปภาพ [จำนวน] รูป
  อัลบั้ม
 2. ในกล่องโต้ตอบที่ตามมา ให้คลิกส่งออก จากนั้นเลือกตำแหน่งที่บันทึก แล้วคลิกส่งออกต้นฉบับ
 3. หลังจากส่งออกรายการแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดยังคงถูกเลือกอยู่ในอัลบั้ม แล้วเลือกรูปภาพ > ลบรูปภาพหรือวิดีโอ [จำนวน] รายการ
 4. คลิกลบ จากนั้นคลิกตกลง
 5. เลือกอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือกลบทั้งหมด หรือลบเฉพาะรายการที่คุณเพิ่งลบไป 
 6. เลือกไฟล์ > นำเข้า จากนั้นเลือกรูปภาพที่คุณส่งออกไปก่อนหน้านี้ สำหรับรายการใดๆ ที่ซิงค์กับรูปภาพ iCloud ได้สำเร็จ การแก้ไขหรือคำสำคัญที่คุณเพิ่มไปยังรายการที่ได้รับผลกระทบอาจสูญหายไป


หากคุณเห็น "รายการบน Mac เครื่องนี้เท่านั้น"

ถ้าคุณตั้งค่าแอปรูปภาพให้ที่อนุญาตไฟล์อ้างอิง ซึ่งเป็นรูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้นอกคลังของคุณ แอปรูปภาพจะนับรายการเหล่านั้นว่าเป็น "รายการบน Mac เครื่องนี้เท่านั้น" หากคุณต้องการรวมรายการเหล่านั้นไว้ในคลังของคุณเพื่อให้สามารถอัปโหลดไปยังรูปภาพ iCloud และพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. จากแถบเมนูในแอปรูปภาพ ให้เลือกไฟล์ > อัลบั้มอัจฉริยะใหม่
 2. ตั้งชื่ออัลบั้มอัจฉริยะว่า "อ้างอิง" และตั้งค่าเงื่อนไขเป็น "มีการอ้างอิงรูปภาพ" คลิกตกลง
  กล่องโต้ตอบอัลบั้มอัจฉริยะใหม่ที่แสดงอัลบั้มอัจฉริยะที่มีชื่อว่า
 3. เลือกอัลบั้มที่อ้างอิงในแถบด้านข้าง
 4. กด Command-A เพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้ม จากนั้นเลือกไฟล์ > รวมข้อมูล
วันที่เผยแพร่: