ตรวจสอบสถานะของคลังในแอพรูปภาพสำหรับ macOS

แอพรูปภาพสำหรับ macOS ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคลังรูปภาพของคุณ รวมทั้งจำนวนรูปภาพและวิดีโอที่คุณมี เวลาที่มีการอัพเดทคลังครั้งล่าสุดโดยใช้คลังรูปภาพ iCloud และอื่นๆ

ค้นหาการแสดงสถานะของคลัง

คุณสามารถดูการแสดงสถานะของคลังที่ด้านล่างของมุมมองรูปภาพ ใต้ภาพใหม่ล่าสุดของคุณ ในการไปยังมุมมองรูปภาพ ให้คลิกแท็บรูปภาพที่ด้านบนของหน้าต่าง หรือในแถบด้านข้าง (หากคุณตั้งค่าให้แสดง)

การแสดงสถานะของคลังบอกอะไรคุณได้บ้าง

บรรทัดบนสุดของการแสดงสถานะของคลังจะแสดงจำนวนรูปภาพและวิดีโอที่คุณมีอยู่ในคลังเสมอ

บรรทัดล่างจะมองเห็นได้เฉพาะในกรณีที่คุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบคลังรูปภาพบน Mac กับรูปภาพที่อยู่ในคลังรูปภาพ iCloud

อัพเดทล่าสุด

ส่วนแรก ("อัพเดทล่าสุดตอนนี้เอง") จะบอกให้คุณทราบเวลาที่มีการอัพเดทคลังบน Mac ครั้งล่าสุดโดยใช้คลังรูปภาพ iCloud

รายการใน Mac นี้เท่านั้น

ส่วนที่สอง ("3 รายการใน Mac นี้เท่านั้น") จะปรากฏขึ้นหากมีรูปภาพหรือวิดีโอ "ที่อ้างอิง" ในคลังบน Mac รายการที่อ้างอิงจะไม่ถูกอัพโหลดไปยังคลังรูปภาพ iCloud และจะไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์อื่นๆ หากคุณต้องการรวมไว้ในคลังรูปภาพ iCloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างอัลบั้มอัจฉริยะใหม่โดยเลือกไฟล์ > อัลบั้มอัจฉริยะใหม่
 2. ตั้งชื่ออัลบั้มอัจฉริยะว่า "ที่อ้างอิง" และตั้งค่าเมนูป๊อปอัพสามเมนูให้กับรูปภาพเป็น "ที่อ้างอิง"
 3. เลือก "ที่อ้างอิง" ในแถบด้านข้างทางซ้าย หากแถบด้านข้างไม่ปรากฏให้เห็น ให้เลือกมุมมอง > แสดงแถบด้านข้าง
 4. กด Command-A เพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มอัจฉริยะ จากนั้นเลือกไฟล์ > รวมข้อมูล

ซึ่งจะเป็นการนำรูปภาพที่อ้างอิงลงในคลังรูปภาพของคุณ และจะอัพเดทโดยใช้คลังรูปภาพ iCloud

ไม่สามารถอัพโหลด

ส่วนที่สาม ("ไม่สามารถอัพโหลดได้ 2 รายการ") จะปรากฏขึ้น หากมีรูปภาพหรือวิดีโอใดๆ บน Mac ที่ไม่สามารถอัพโหลดไปยังคลังรูปภาพ iCloud ได้ คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ โปรดทราบว่า การแก้ไขและคำหลักใดๆ ที่คุณนำไปใช้กับรูปภาพเหล่านี้จะสูญหายในระหว่างกระบวนการนี้

 1. สร้างอัลบั้มอัจฉริยะใหม่โดยเลือกไฟล์ > อัลบั้มอัจฉริยะใหม่
 2. ตั้งชื่ออัลบั้มอัจฉริยะว่า "ไม่สามารถอัพโหลด" และตั้งค่าเมนูป๊อปอัพสามเมนูให้กับรูปภาพเป็น "ไม่สามารถอัพโหลดไปยังคลังรูปภาพ iCloud ได้"
 3. เลือก "ไม่สามารถอัพโหลด" ในแถบด้านข้างทางซ้าย หากแถบด้านข้างไม่ปรากฏให้เห็น ให้เลือกมุมมอง > แสดงแถบด้านข้าง
 4. กด Command-A เพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มอัจฉริยะ จากนั้นเลือกไฟล์ >ส่งออก> ส่งออกต้นฉบับดั้งเดิมที่ไม่ได้แก้ไขสำหรับ (#) รูปภาพ
 5. ในกล่องโต้ตอบที่ตามมา ให้เลือกรูปแบบชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับรูปภาพที่ส่งออก
 6. หลังจากที่ส่งออกรูปภาพแล้ว ต้องแน่ใจว่ารูปภาพทั้งหมดจะยังคงถูกเลือกในอัลบั้มอัจฉริยะ จากนั้นคลิกขวา หรือกด Control พร้อมกับคลิกที่รูปใดรูปหนึ่ง แล้วเลือกลบ (#) รูปภาพจากเมนูบริบท
 7. นำเข้ารูปภาพกลับเข้ามาในคลังโดยเลือกไฟล์ > นำเข้า และค้นหาภาพในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 5

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้แล้ว การแสดงสถานะของคลังจะแสดงความคืบหน้าของการอัพโหลดรูปภาพที่เพิ่งนำเข้าเหล่านี้ไปยังคลังรูปภาพ iCloud

วันที่เผยแพร่: