เกี่ยวกับแถบสถานะในแอพรูปภาพสำหรับ macOS

แอพรูปภาพสำหรับ macOS ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคลังรูปภาพของคุณ รวมทั้งจำนวนรูปภาพและวิดีโอที่คุณมี เวลาที่มีการอัพเดทคลังครั้งล่าสุดโดยใช้รูปภาพ iCloud และอื่นๆ

ค้นหาแถบสถานะ

หากต้องการดูจำนวนภาพถ่ายและวิดีโอในคลังของคุณ ให้เลือกรูปภาพ คลิกช่วงเวลา แล้วเลื่อนไปที่ด้านล่างสุด ถ้าคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud ไว้ แถบสถานะจะแสดงข้อมูลคลังรูปภาพบน Mac ของคุณโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในรูปภาพ iCloud ให้ด้วย หากคุณกำลังอัพโหลดรูปภาพไปยังรูปภาพ iCloud คุณสามารถคลิกหยุดพักหรือทำต่อได้ที่นี่

ภาพหน้าจอที่แสดงแถบสถานะที่ด้านล่างสุด

จัดการรายการบน Mac เครื่องนี้เท่านั้น

หากมีรูปภาพหรือวิดีโอ "ที่อ้างอิง" ในคลังบน Mac ของคุณ คุณอาจเห็นรายการบน Mac เครื่องนี้เท่านั้นในแถบสถานะ รายการที่อ้างอิงจะไม่ถูกอัพโหลดไปยังรูปภาพ iCloud และจะไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์อื่นๆ หากคุณต้องการรวมรายการดังกล่าวไว้ในรูปภาพ iCloud ให้ทำดังนี้

 1. เลือกไฟล์ > อัลบั้มอัจฉริยะใหม่
 2. ตั้งชื่ออัลบั้มอัจฉริยะ "ที่อ้างอิง" แล้วเลือกรูปภาพที่อ้างอิง คลิกตกลง
 3. เลือก "ที่อ้างอิง" ในแถบด้านข้างทางซ้าย
 4. กด Command-A เพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มอัจฉริยะ จากนั้นเลือกไฟล์ > รวมข้อมูล

หากคุณไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพจาก Mac ของคุณ

"ไม่สามารถอัพโหลด [#] รายการ" จะปรากฏขึ้น หากมีรูปภาพหรือวิดีโอใดๆ บน Mac ที่ไม่สามารถอัพโหลดไปยังรูปภาพ iCloud ได้ คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยขั้นตอนค้อไปนี้ แต่การแก้ไขและคำสำคัญที่คุณใช้กับรูปภาพเหล่านี้จะหายไป

 1. สร้างอัลบั้มอัจฉริยะใหม่โดยเลือกไฟล์ > อัลบั้มอัจฉริยะใหม่
 2. ตั้งชื่ออัลบั้มอัจฉริยะว่า "ไม่สามารถอัพโหลด" และตั้งค่าเมนูป๊อปอัพสามเมนูให้กับรูปภาพเป็น "ไม่สามารถอัพโหลดไปยังรูปภาพ iCloud ได้"
  ภาพหน้าจอที่แสดงช่องที่คุณสามารถสร้างชื่อของอัลบั้มอัจฉริยะใหม่
 3. เลือก "ไม่สามารถอัพโหลด" ในแถบด้านข้างทางซ้าย
 4. กด Command-A เพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มอัจฉริยะ จากนั้นเลือกไฟล์ >ส่งออก> ส่งออกต้นฉบับดั้งเดิมที่ไม่ได้แก้ไขสำหรับ (#) รูปภาพ
 5. ในกล่องโต้ตอบที่ตามมา ให้เลือกรูปแบบชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับรูปภาพที่ส่งออก คลิกส่งออก แล้วคลิกส่งออกต้นฉบับ
 6. หลังจากที่ส่งออกรูปภาพแล้ว ต้องแน่ใจว่ารูปภาพทั้งหมดจะยังคงถูกเลือกในอัลบั้มอัจฉริยะ จากนั้นคลิกขวา หรือกด Control พร้อมกับคลิกที่รูปใดรูปหนึ่ง แล้วเลือกลบ (#) รูปภาพจากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 7. คลิกลบ จากนั้นคลิกตกลง
 8. หากต้องการนำเข้ารูปภาพกลับเข้ามาในคลัง ให้เลือกไฟล์ > นำเข้า และค้นหาภาพในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 5
วันที่เผยแพร่: