โหมดผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถใช้กับการกำหนดค่า IPv6 บางอย่างบนอุปกรณ์ AirPort

หากต้องการใช้โหมดผู้ใช้ทั่วไปและ IPv6 พร้อมกัน คุณอาจต้องเพิ่มค่าให้กับการตั้งค่าหมายเลขนำหน้าที่กำหนดให้บน AirPort Extreme, AirPort Express หรือ AirPort Time Capsule

โหมดเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปอาจไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ AirPort ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า IPv6 ของคุณ

 • เมื่อคุณระบุความยาวหมายเลขนำหน้าระบบ LAN สำหรับโหมดกำหนดค่าเราเตอร์ด้วยตนเองหรือ Tunnel เท่ากับ 64 บิต จะไม่มีช่องทางสื่อสารเพียงพอสำหรับเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไป ในกรณีนี้ จะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไป IPv6 ได้
 • หากไม่มีการกำหนดหมายเลขนำหน้า อุปกรณ์ AirPort ของคุณจะใช้หมายเลขนำหน้า 64 ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปสำหรับ IPv6 เช่นกัน

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ AirPort ในการตั้งค่าหมายเลขนำหน้า IPv6 เป็น 48 บนอุปกรณ์ AirPort ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้ทั้ง IPv6 และโหมดเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปพร้อมกันได้

 1. สอบถามการตั้งค่า IPv6 จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 2. เปิดยูทิลิตี้ Airport จากนั้นเลือกอุปกรณ์ AirPort ที่คุณกำลังตั้งค่า ป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์เมื่อได้รับข้อความ
 3. คลิกหรือแตะ อินเทอร์เน็ต แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. จาก กำหนดค่า IPv6 ให้เลือก ด้วยตนเอง
 5. จาก โหมด IPv6 ให้เลือก Native หรือ Tunnel ตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 6. ป้อนที่อยู่ IPv6 สำหรับ WAN เส้นทางเริ่มต้น และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 
 7. ป้อนที่อยู่ /48 ในช่องหมายเลขนำหน้าที่กำหนดให้สำหรับ IPv6 คลิก บันทึก แล้วคลิก อัพเดท เพื่ออัพเดทอุปกรณ์ AirPort ของคุณ
   บานหน้าต่างตัวเลือกอินเทอร์เน็ตของยูทิลิตี้ Airport
วันที่เผยแพร่: