แปลงสเปรดชีต Numbers เป็น PDF, Microsoft Excel และอื่นๆ

หากต้องการเปิดสเปรดชีต Numbers ในแอพอื่น ให้แปลงใน Numbers ก่อน คุณยังสามารถเปิดสเปรดชีต Microsoft Excel และไฟล์ประเภทอื่นๆ ใน Numbers ได้ด้วย

คุณสามารถแปลงและเปิดสเปรดชีตใน Numbers บน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือทางออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

แปลงและเปิดสเปรดชีตใน Numbers บน iPhone หรือ iPad

คุณสามารถทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบใน Numbers บน iPhone หรือ iPad ตรวจสอบรูปแบบที่ใช้ได้กับ Numbers บน iPhone และ iPad

แปลงสเปรดชีต Numbers ใน Numbers บน iPhone หรือ iPad

หากคุณต้องการเปิดสเปรดชีต Numbers ในแอพอื่นเช่น Microsoft Excel ให้ใช้ Numbers เพื่อแปลงสเปรดชีตให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

 1. ใน Numbers ให้เปิดสเปรดชีตที่คุณต้องการแปลง จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติม 
 2. แตะส่งออก
 3. เลือกรูปแบบสำหรับสเปรดชีตของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปิดสเปรดชีต Numbers ใน Microsoft Excel ให้เลือก Excel
 4. เลือกวิธีที่คุณจะส่งสเปรดชีต เช่น ทางแอพเมลหรือแอพข้อความ

เปิดไฟล์ใน Numbers บน iPhone หรือ iPad

ในการเปิดไฟล์ เช่น สเปรดชีต Microsoft Excel บน iPhone หรือ iPad ให้แตะไฟล์ในตัวจัดการสเปรดชีต หากคุณไม่เห็นตัวจัดการสเปรดชีต ให้แตะปุ่มย้อนกลับปุ่มเอกสาร (บน iPhone หรือ iPod touch) หรือสเปรดชีต (บน iPad) จากนั้นแตะไฟล์ที่คุณต้องการเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเปิดไฟล์ใน Numbers จากแอพอื่นๆ ที่ต่างออกไปได้เช่นกัน อาทิ แอพไฟล์หรือจากอีเมล

 1. เปิดแอพอื่น แล้วเลือกสเปรดชีตหรือไฟล์แนบ
 2. แตะปุ่มแชร์ 
 3. แตะคัดลอกไปยัง Numbers ไฟล์ต้นฉบับยังมีสภาพสมบูรณ์

หลังจากที่เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่าไฟล์ได้รับการแก้ไขล่าสุดในแอพอื่นที่ไม่ใช่ Numbers เวอร์ชั่นล่าสุด แตะเสร็จสิ้นเพื่อเปิดงานนำเสนอใน Numbers 


แปลงและเปิดสเปรดชีตใน Numbers สำหรับ Mac

คุณสามารถทำงานกับไฟล์หลากหลายรูปแบบได้ใน Numbers สำหรับ Mac ตรวจสอบว่ารูปแบบใดที่ใช้ได้กับ Numbers สำหรับ Mac

แปลงสเปรดชีต Numbers ใน Numbers สำหรับ Mac

หากคุณต้องการเปิดเอกสาร Numbers ในแอพอื่นเช่น Microsoft Excel ให้ใช้ Numbers เพื่อแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

 1. ใน Numbers ให้เปิดสเปรดชีต Numbers ที่คุณต้องการแปลง
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง แล้วเลือกรูปแบบไฟล์
 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏ คุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นหรือตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเปิด PDF ที่ส่งออกหรือเลือกรูปแบบสำหรับสเปรดชีต Excel ที่ส่งออกได้
 4. คลิกถัดไป 
 5. ป้อนชื่อไฟล์ แล้วเลือกโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์ดังกล่าว
 6. คลิกส่งออก

หากต้องการส่งไฟล์ในรูปแบบเฉพาะผ่านแอพเมล ข้อความ AirDrop หรือโน้ต ให้เลือกแชร์ > ส่งสำเนา เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งสเปรดชีตแล้วเลือกรูปแบบ

เปิดไฟล์ใน Numbers สำหรับ Mac

คุณสามารถเปิดไฟล์จาก Finder หรือจากแอพ Numbers ได้โดยทำดังนี้

 • จาก Finder ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์ แล้วเลือกเปิดด้วย > Numbers หาก Numbers เป็นแอพสเปรดชีตเพียงแอพเดียวบน Mac คุณสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ได้เลย
 • จากแอพ Numbers สำหรับ Mac ให้เลือกไฟล์ > เปิด จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เมื่อเปิดไฟล์แล้ว คุณอาจได้รับข้อความว่าสเปรดชีตจะมีลักษณะแตกต่างไป ตัวอย่างเช่น Numbers จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบบอักษรหายไป คุณอาจเห็นคำเตือนเมื่อคุณเปิดสเปรดชีตที่สร้างไว้ใน Numbers เวอร์ชั่นเก่า


แปลงและเปิดสเปรดชีตใน Numbers สำหรับ iCloud

Numbers สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และแชร์ไฟล์จากเบราว์เซอร์ที่รองรับบน Mac หรือ PC ได้ ตรวจสอบว่ารูปแบบใดที่ใช้ได้กับ Numbers สำหรับ iCloud

แปลงสเปรดชีต Numbers ใน Numbers สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Numbers
 3. ในตัวจัดการสเปรดชีต ให้คลิกปุ่มเพิ่มเติม  บนไฟล์ที่คุณต้องการแปลง แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา หากคุณมีสเปรดชีตที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  ในแถบเครื่องมือแล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา
 4. เลือกรูปแบบสำหรับสเปรดชีต ไฟล์จะเริ่มดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์

เปิดไฟล์ใน Numbers สำหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Numbers
 3. ลากไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลดไปยังตัวจัดการสเปรดชีตในเบราว์เซอร์ หรือคลิกปุ่มอัพโหลด  เลือกไฟล์ แล้วคลิกเลือก
 4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ในตัวจัดการสเปรดชีต


ตรวจสอบความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์

รูปแบบที่คุณสามารถเปิดใน Numbers ได้

คุณสามารถเปิดรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้ใน Numbers บน iPhone, iPad, Mac และทางออนไลน์ที่ iCloud.com:

 • Numbers ทุกเวอร์ชั่น
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.xls)
 • Comma Separated Values (.csv)
 • ไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บหรือความกว้างคงที่

รูปแบบที่คุณสามารถแปลงสเปรดชีต Numbers ได้

Numbers ใน iPhone หรือ iPad:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Comma Separated Values (.csv)
 • Tab Separated Values (.tsv)

Numbers สำหรับ Mac:

 • Numbers ’09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) และ Office 97 หรือใหม่กว่า (.xls)
 • PDF
 • Comma Separated Values (.csv)
 • Tab Separated Values (.tsv)

Numbers สำหรับ iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Comma Separated Values (.csv)


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • Numbers ใน iPhone, iPad, Mac และทางออนไลน์ที่ iCloud.com ใช้รูปแบบไฟล์เดียวกัน หากคุณสร้างหรือแก้ไขสเปรดชีตใน Numbers บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง คุณสามารถเปิดใน Numbers บนแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้
 • คุณสามารถอัพเดท Numbers ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้จาก App Store ในการอัพเดท Numbers สำหรับ Mac ให้ใช้แอพ App Store บน Mac ของคุณ
 • หากคุณแปลงสเปรดชีต Numbers เป็นสเปรดชีตที่ใช้ได้กับ Numbers ’09 โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งออก iWork ’09

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: