หากข้อความอีเมลหรือกล่องเมลหายไปในแอพเมลหลังจากอัพเกรดเป็น El Capitan

หากคุณไม่สามารถดูข้อความอีเมลหรือกล่องเมลหลังจากอัพเกรดเป็น OS X El Capitan v10.11 ให้ติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์ OS X ล่าสุด

ใช้ Mac App Store เพื่ออัพเดทเป็น OS X El Capitan v10.11.3 หรือใหม่กว่า จากนั้นเปิดเมล แล้วรอให้การอัพเกรดคลังอีเมลของคุณเสร็จสิ้น คลังอีเมลขนาดใหญ่อาจใช้เวลานานในการอัพเกรด และในระหว่างเวลานั้น แถบสถานะอาจเลื่อนไปช้ามาก

หากคุณยังคงไม่เห็นบางข้อความหรือกล่องเมลของคุณ ให้ตรวจสอบรายการของกล่องเมลที่ด้านซ้ายของหน้าต่างเมล ถ้าคุณเห็นกล่องเมลใดๆ ที่มีการระบุ "ข้อความที่กู้คืน" ในชื่อ ให้มองหาข้อความที่ขาดหายไปของคุณในกล่องเมลนั้น คุณสามารถลากข้อความไปยังกล่องเมลอื่นได้

วันที่เผยแพร่: