หากเสียงเตือนแบบกำหนดเองไม่ปรากฏขึ้น หลังจากที่อัพเกรดเป็น El Capitan แล้ว

หากต้องการใช้เสียงเตือนแบบกำหนดเองของคุณต่อไปสำหรับเมล ปฏิทิน หรือแอพอื่นๆ คุณอาจต้องใส่เสียงไว้ในโฟลเดอร์อื่น

หากคุณอัพเกรดเป็น OS X El Capitan แล้ว และแอพมองไม่เห็นเสียงเตือนแบบกำหนดเองของคุณอีกต่อไป ให้วางเสียงนั้นไว้ในโฟลเดอร์ เสียง ของโฟลเดอร์ คลัง ของคุณ ใน El Capitan คุณสามารถใช้หนึ่งในโฟลเดอร์คลังเหล่านี้

  • โฟลเดอร์ คลัง ที่ระดับบนสุดของดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ
  • โฟลเดอร์ คลัง ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ เพื่อไปยังตำแหน่งดังกล่าว ให้กดคีย์ Option ค้างไว้ และเลือก ไป > คลัง จากแถบเมนู

หากคุณไม่มีโฟลเดอร์ เสียง ในโฟลเดอร์ คลัง ของคุณ ให้สร้างขึ้นมาด้วยการเลือก โฟลเดอร์ใหม่ จากเมนู ไฟล์ สะกดคำว่า "Sounds" โดยใช้ S ที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ เมื่อสร้างโฟลเดอร์ หรือย้ายเสียงเข้าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเสร็จแล้ว จากนั้นเปิดแอพของคุณ และเลือกเสียงเตือนแบบกำหนดเองของคุณอีกครั้ง หากแอพยังคงมองไม่เห็นเสียงของคุณ ให้ตรวจสอบว่าเสียงดังกล่าวนั้นอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับแอพหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ปฏิทิน จะรองรับเสียง AIFF เท่านั้น

วันที่เผยแพร่: