เรียนรู้เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลแบบง่ายๆ ใน Numbers สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

Numbers สำหรับ iOS และ iPadOS จะจัดรูปแบบข้อมูลตามข้อมูลที่คุณป้อน ดูวิธีเปลี่ยนรูปแบบและป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ด

Numbers มีคีย์บอร์ดหลายแบบเพื่อช่วยให้การป้อนข้อมูลในสเปรดชีตทำได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถหมุน iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปทางด้านข้างเพื่อแก้ไขในแนวนอนได้ด้วย

เมื่อคุณป้อนข้อมูล Numbers จะจดจำสิ่งที่คุณใส่ลงไปในเซลล์ได้โดยอัตโนมัติและจะจัดรูปแบบให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน "$100" Numbers จะจัดรูปแบบเซลล์สำหรับสกุลเงินให้โดยอัตโนมัติ และจะใช้คีย์บอร์ดตัวเลขเมื่อคุณแก้ไขเซลล์ 

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเซลล์ ให้แตะเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะปุ่มรูปแบบ  จากนั้นแตะรูปแบบ แตะรูปแบบที่จะใช้กับเซลล์นั้น หรือแตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อดูรายละเอียดของรูปแบบ

คีย์บอร์ดข้อความ

iPad ที่เปิดสเปรดชีตและแสดงคีย์บอร์ดข้อความตามตัวอักษร

คีย์บอร์ดนี้เป็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์คำ ตัวเลข วันที่ และอีกมากมาย บน iPad คุณสามารถใช้ปุ่มคำสั่งนิ้วเพื่อป้อนตัวเลขและอักขระอื่นๆ ได้ หากต้องการป้อนตัวเลขหรือสัญลักษณ์อย่างรวดเร็ว ให้ใช้นิ้วลากลงบนปุ่ม แล้วยกนิ้วของคุณขึ้น


คีย์บอร์ดตัวเลข

iPad ที่เปิดสเปรดชีตและแสดงคีย์บอร์ดตัวเลข

แตะปุ่มคีย์บอร์ดตัวเลข  เพื่อป้อนตัวเลข ค่าสกุลเงิน และเศษส่วน และคุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มการจัดอันดับดาว กล่องกาเครื่องหมาย หรือป้อนตัวเลขในรูปแบบ E-notation วิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย


คีย์บอร์ดวันที่ เวลา และระยะเวลา

iPad ที่เปิดสเปรดชีตและแสดงคีย์บอร์ดวันที่ เวลา และระยะเวลา

แตะปุ่มคีย์บอร์ดวันที่และเวลา  แล้วแตะปุ่มวันที่และเวลา หรือปุ่มระยะเวลาเพื่อใช้คีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับการป้อนวันที่และเวลาอย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับค่าเวลาที่มีอยู่ได้โดยใช้ปุ่ม - และ + ด้านบนคีย์บอร์ด


คีย์บอร์ดสูตร

iPad ที่เปิดสเปรดชีตและแสดงคีย์บอร์ดสูตร

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดสูตรเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่น ตัวเลข และสัญลักษณ์ให้กับสูตร หากคีย์บอร์ดไม่ได้ปรากฏอยู่ ให้แตะปุ่มแสดงคีย์บอร์ด  แล้วแตะปุ่มคีย์บอร์ดสูตร  เพื่อเริ่มแก้ไขสูตร หากต้องการป้อนตัวเลขหรือสัญลักษณ์บน iPad อย่างรวดเร็ว ให้ใช้นิ้วลากลงบนปุ่ม แล้วยกนิ้วของคุณขึ้น หรือสลับไปยังคีย์บอร์ดตัวเลขบน iPhone คุณยังสามารถป้อนสัญลักษณ์โดยแตะสัญลักษณ์เหนือคีย์บอร์ดได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: