ดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลแบบง่ายใน Numbers สำหรับ iOS

Numbers สำหรับ iOS จะจัดรูปแบบข้อมูลตามข้อมูลที่คุณป้อน ดูวิธีเปลี่ยนรูปแบบและป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ด

Numbers มีคีย์บอร์ดหลายแบบเพื่อช่วยให้การป้อนข้อมูลในสเปรดชีตทำได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถหมุน iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปทางด้านข้างเพื่อแก้ไขในแนวนอนได้ด้วย

เมื่อคุณเริ่มป้อนข้อมูล Numbers จะจดจำสิ่งที่คุณใส่ลงไปในเซลล์และจัดรูปแบบให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน "$100" Numbers จะจัดรูปแบบเซลล์สำหรับสกุลเงินให้โดยอัตโนมัติ และจะใช้คีย์บอร์ดตัวเลขเมื่อคุณแก้ไขเซลล์ 

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเซลล์ ให้แตะเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะ ไอคอนแปลงทาสี จากนั้นแตะรูปแบบ แตะที่รูปแบบเพื่อใช้กับเซลล์นั้น หรือแตะ ไอคอนข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อดูรายละเอียดของรูปแบบ

คีย์บอร์ดข้อความ

คีย์บอร์ดข้อความใน Numbers สำหรับ iPad

คีย์บอร์ดนี้เป็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์คำ ตัวเลข วันที่ และอีกมากมาย หากคุณใช้ iPad* คุณสามารถใช้ปุ่มคำสั่งนิ้วเพื่อป้อนตัวเลขและอักขระอื่นๆ ได้อีกด้วย หากต้องการป้อนตัวเลขหรือสัญลักษณ์อย่างรวดเร็ว ให้ลากปุ่มตัวเลขหรือสัญลักษณ์ลงแล้วยกนิ้วของคุณขึ้น

* คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใน iPad บางรุ่น


คีย์บอร์ดตัวเลข

คีย์บอร์ดตัวเลขใน Numbers สำหรับ iPad

แตะ ไอคอนคีย์บอร์ดตัวเลข เพื่อป้อนตัวเลข ค่าสกุลเงิน และเศษส่วน และคุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อป้อนการจัดอันดับดาว กล่องกาเครื่องหมาย หรือป้อนตัวเลขในรูปแบบ E-notation วิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย


คีย์บอร์ดวันที่ เวลา และระยะเวลา

คีย์บอร์ดวันที่ เวลา และระยะเวลาใน Numbers สำหรับ iPad

แตะ ไอคอนคีย์บอร์ดวันที่ เวลา และระยะเวลา แล้วแตะปุ่มวันที่และเวลาหรือปุ่มระยะเวลา เพื่อใช้คีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับการป้อนวันที่และเวลาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ คุณสามารถปรับค่าเวลาที่มีอยู่ด้วยการใช้ปุ่ม - และ + เหนือคีย์บอร์ด


คีย์บอร์ดสูตร

คีย์บอร์ดสูตรใน Numbers สำหรับ iPad

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดสูตรเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่น ตัวเลข และสัญลักษณ์ให้กับสูตร หากคีย์บอร์ดไม่ได้ปรากฏอยู่ ให้แตะ ไอคอนคีย์บอร์ดสูตร แล้วแตะ ไอคอนการแก้ไขสูตร เพื่อเริ่มแก้ไขสูตร คุณสามารถป้อนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ได้อย่างรวดเร็วบน iPad* โดยลากลงบนปุ่มแล้วยกนิ้วขึ้น หรือด้วยการสลับเป็นคีย์บอร์ดตัวเลขบน iPhone คุณยังสามารถป้อนสัญลักษณ์โดยแตะสัญลักษณ์เหนือคีย์บอร์ดได้อีกด้วย

* คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใน iPad บางรุ่น

วันที่เผยแพร่: