ดูปฏิทินวันหยุดสำหรับภูมิภาคอื่นๆ

ใช้การตั้งค่าภาษาและภูมิภาคใน Mac เพื่อกำหนดให้ปฏิทินแสดงวันหยุดสำหรับภูมิภาคหรือประเทศอื่น

เมื่อคุณเปิดการตั้งค่า "แสดงปฏิทินวันหยุด" ในการตั้งค่าปฏิทิน แอพปฏิทินจะแสดงวันหยุดราชการสำหรับภูมิภาคของคุณ หากต้องการเปลี่ยนภูมิภาค ให้ใช้เมนูป๊อปอัพ "ภูมิภาค" ในการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค ตัวอย่างเช่น หากต้องการแสดงวันหยุดสำหรับประเทศญี่ปุ่นในแอพปฏิทิน ให้เลือกญี่ปุ่นจากเมนูภูมิภาค*

บานหน้าต่างภาษาและภูมิภาค

ปฏิทินสามารถแสดงปฏิทินวันหยุดประจำภูมิภาคได้เฉพาะในภาษาของภูมิภาคดังกล่าวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ปฏิทินสำหรับประเทศญี่ปุ่นจะแสดงเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ดังนั้น คุณจะเห็นปฏิทินวันหยุดของภูมิภาคนั้นได้ก็ต่อเมื่อภาษาของภูมิภาคดังกล่าวอยู่ในรายการภาษาที่ต้องการ หากต้องการเพิ่มภาษาลงในรายการ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม เครื่องหมายบวก ในการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาหลัก เว้นแต่ว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนภาษาที่แสดงในเมนูและกล่องโต้ตอบด้วย

หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว คุณอาจต้องรีเซ็ตปฏิทินวันหยุดในแอพปฏิทิน โดยเลือกปฏิทิน > การตั้งค่า คลิกทั่วไป จากนั้นให้ปิด "แสดงปฏิทินวันหยุด" ปิดหน้าต่างการตั้งค่า จากนั้นให้เปิดขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเปิดการตั้งค่าปฏิทินวันหยุดใหม่อีกครั้ง

* การเปลี่ยนภูมิภาคจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวันที่ เวลา หมายเลข และสกุลเงินด้วย

 

วันที่เผยแพร่: