หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเมื่อโพสต์รูปภาพจำนวนมากไปยังบริการออนไลน์ด้วยแอพรูปภาพสำหรับ macOS

จำกัดจำนวนรูปภาพที่คุณส่งในหนึ่งชุด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อโพสต์ไปยังบริการออนไลน์ด้วย รูปภาพสำหรับ macOS

เมื่อคุณอัพโหลดรูปภาพจำนวนมากไปยัง Facebook, Flickr หรือบริการออนไลน์อื่นๆ โดยใช้แอพรูปภาพ คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า "ไม่สามารถโพสต์ไปยัง (บริการออนไลน์) โพสต์ส่งไม่ได้ เนื่องจากการเชื่อมต่อกับ (บริการออนไลน์) ล้มเหลว"

ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามอัพโหลดรูปภาพที่มีจำนวนมากเกินไปในชุดเดียวกัน พยายามจำกัดการอัพโหลดแต่ละครั้งให้มีรูปภาพไม่เกิน 50 รูป เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: