ใช้อุปกรณ์เสริมบลูทูธกับ Apple TV

ดูวิธีจับคู่อุปกรณ์เสริมบลูทูธกับ Apple TV ของคุณ และดูว่าต้องทำอย่างไรหากคุณจับคู่อุปกรณ์เสริมไม่ได้หรือการเชื่อมต่อขาดหายระหว่างการใช้งาน

จับคู่หรือเลิกจับคู่อุปกรณ์เสริมบลูทูธ

  1. ตั้งค่าอุปกรณ์เสริม Bluetooth ให้อยู่ในโหมดการจับคู่ โดยทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น
  2. บน Apple TV ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ > บลูทูธ Apple TV จะค้นหาอุปกรณ์เสริมบลูทูธที่อยู่ใกล้เคียง
  3. เลือกอุปกรณ์เสริมบลูทูธของคุณ 
  4. หากระบบขอ ให้ป้อนรหัสสี่หลักหรือ PIN บน Apple TV ของคุณ ตอนนี้อุปกรณ์เสริมควรจะปรากฏอยู่ในอุปกรณ์ของฉัน 

หากต้องการเลิกจับคู่ ให้เลือกอุปกรณ์เสริมของคุณ แล้วเลือกเลิกจับคู่กับอุปกรณ์

หากคุณไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์เสริมบลูทูธหรือการเชื่อมต่อขาดหาย

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ดูว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

  1. ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในช่วงสัญญาณของ Apple TV และไม่มีสัญญาณรบกวนในบริเวณดังกล่าว
  2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมของคุณชาร์จไฟเต็มแล้ว และเปิดเครื่องอยู่
  3. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เสริมบลูทูธและ Apple TV ของคุณอัปเดตแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหูฟังไร้สาย Beats ให้ตรวจสอบรายการอัปเดตเฟิร์มแวร์
  4. ย้าย Apple TV ของคุณไปไว้ที่ตำแหน่งอื่นใกล้กับโทรทัศน์ของคุณ
  5. มองหาอุปกรณ์เสริมของคุณในการตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ > บลูทูธ หากคุณเห็นอุปกรณ์เสริม แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์เสริม จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง
  6. หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อหรือการใช้อุปกรณ์เสริมบลูทูธกับ Apple TV ของคุณ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม

Apple TV 4K และ Apple TV HD จัดส่งมาพร้อมกับรีโมทแบบเดียวกันในทุกที่ ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ส่วนที่อื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ใช้งานได้กับรีโมททุกแบบ ตราบเท่าที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV HD มีการตั้งค่าด้วยภาษาและประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri

วันที่เผยแพร่: