ใช้การช่วยเหลือการสัมผัสกับ iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch ของคุณ

การช่วยเหลือการสัมผัสจะเปลี่ยนวิธีที่หน้าจอของคุณตอบสนองต่อการแตะ การปัดนิ้ว และคำสั่งนิ้วอื่นๆ

วิธีเปิดการช่วยเหลือการสัมผัส

คุณสามารถปรับแต่งการช่วยเหลือการสัมผัสเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของคุณได้ ขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าก่อนเปิด "การช่วยเหลือการสัมผัส" เนื่องจากการช่วยเหลือการสัมผัสจะเปลี่ยนวิธีที่อุปกรณ์ของคุณตอบสนองต่อการสัมผัส 

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลือกการช่วยการเข้าถึง
 2. เลือกสัมผัส จากนั้นเลือกการช่วยเหลือการสัมผัส

หลังจากเปิดแล้ว การช่วยเหลือการสัมผัสจะปรากฏในปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ

บน Apple Watch ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลือกการช่วยการเข้าถึง
 2. เลือกการช่วยเหลือการสัมผัส

หากต้องการเปิดคุณสมบัติผ่านแอพ Watch บน iPhone ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่แอพ Watch บน iPhone ของคุณ
 2. เลือก Apple Watch ของฉัน จากนั้นเลือกการช่วยการเข้าถึง 
 3. เลือกการช่วยเหลือการสัมผัส

วิธีปรับการตั้งค่าการช่วยเหลือการสัมผัส

มีการตั้งค่าหลักสี่แบบที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนภายในการช่วยเหลือการสัมผัสเพื่อช่วยให้อุปกรณ์ตอบสนองต่อการสัมผัสของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาค้าง

ใช้ระยะเวลาค้างเพื่อกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องกดหน้าจอไว้ก่อนที่ระบบจะรับรู้การสัมผัสของคุณ การเพิ่มเวลาสำหรับระยะเวลาค้างเกินกว่า 0.3 วินาทีจะทำให้เกิดการแสดงตัวนับเวลาถอยหลังแบบวงกลมเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ หลังจากนับเวลาถอยหลังเสร็จแล้ว อุปกรณ์จะรับรู้ว่าการสัมผัสนั้นเป็นอินพุตที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ 

วิธีเปิดใช้งานระยะเวลาค้างมีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลือกการช่วยการเข้าถึง
 2. เลือกสัมผัส จากนั้นเลือกการช่วยเหลือการสัมผัส
 3. เปิด "ระยะเวลาค้าง"
 4. แตะปุ่ม - และ + เพื่อเปลี่ยนเวลา

คำสั่งการปัดนิ้ว

หากต้องการใช้คำสั่งการปัดนิ้ว คุณต้องเปิดใช้งานระยะเวลาค้างและการช่วยเหลือการแตะบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเปิดคำสั่งการปัดนิ้วแล้ว คุณจะสามารถปัดนิ้วได้โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาค้างนับเวลาถอยหลังจนเสร็จ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดระยะการเคลื่อนที่ของนิ้วก่อนที่ระบบจะรับรู้ถึงการปัดนิ้วนั้นได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าการเคลื่อนที่ที่จำเป็น ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเมื่อเปิดคำสั่งการปัดนิ้วไว้ 

วิธีเปิดใช้งานคำสั่งการปัดนิ้วมีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลือกการช่วยการเข้าถึง
 2. เลือกสัมผัส จากนั้นเลือกการช่วยเหลือการสัมผัส
 3. เปิดใช้งานคำสั่งการปัดนิ้ว

ไม่สนใจระยะเวลาที่ต้องรอ

คุณสามารถเลือกให้อ่านค่าการแตะโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่รู้ตัวหลายๆ ครั้งเป็นการแตะครั้งเดียว เพียงแตะที่ระยะเวลาขณะที่คุณใช้การแตะหลายครั้ง วิธีเปิดคุณสมบัตินี้มีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลือกการช่วยการเข้าถึง 
 2. เลือกสัมผัส จากนั้นเลือกการช่วยเหลือการสัมผัส
 3. เปิด "ไม่สนใจระยะเวลาที่ต้องรอ"

การช่วยเหลือการแตะ

ด้วยการช่วยเหลือการแตะ หากคุณใช้คำสั่งการปัดนิ้วโดยไม่ตั้งใจ อุปกรณ์จะสามารถกำหนดได้ว่าควรอ่านค่าตำแหน่งการสัมผัสหรือการสัมผัสสุดท้ายของคุณเป็นตำแหน่งการแตะที่ตั้งใจ

เมื่อคุณตั้งค่า "ใช้ตำแหน่งสัมผัสแรก" เป็นตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณสามารถสัมผัสหน้าจอ แล้วลากนิ้วไปตามจุดต่างๆ ได้จนกว่าตัวนับเวลาถอยหลังระยะเวลารอก่อนเริ่มคำสั่งนิ้วการช่วยเหลือการแตะจะนับถอยหลังจนเสร็จ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน "ใช้ตำแหน่งสัมผัสสุดท้าย" คุณสามารถสัมผัสจุดใดของหน้าจอก็ได้ แล้วลากนิ้วไปยังจุดที่คุณต้องการแตะก่อนจะหมดเวลา

วิธีเริ่มใช้การช่วยเหลือการแตะมีดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > สัมผัส จากนั้นเลือกการช่วยเหลือการสัมผัส
 2. แตะ "ใช้ตำแหน่งสัมผัสแรก" หรือ "ใช้ตำแหน่งสัมผัสสุดท้าย" 

เมื่อใช้การช่วยเหลือการแตะ อุปกรณ์ของคุณจะตอบสนองต่อการแตะเมื่อคุณยกนิ้วขึ้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า "ช่วงรอท่าทาง" อุปกรณ์ของคุณสามารถตอบสนองต่อท่าทางอื่นๆ เช่น การลาก หากคุณรอเป็นเวลานานกว่าช่วงรอท่าทาง

แตะปุ่ม - และ + เพื่อเปลี่ยนช่วงรอท่าทาง

ระยะเวลารอก่อนเริ่มคำสั่งนิ้วการช่วยเหลือการแตะ

ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้เมื่อคุณใช้การตั้งค่าการช่วยเหลือการแตะแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อใช้กับระยะเวลาค้าง ตัวนับเวลาถอยหลังการแสดงคำสั่งนิ้วของการช่วยเหลือการแตะจะเริ่มต้นโดยทันทีหลังจากระยะเวลาค้างนับเวลาถอยหลังจนเสร็จ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

วันที่เผยแพร่: