ใช้การช่วยเหลือการสัมผัสกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง การช่วยเหลือการสัมผัส บนอุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อเปลี่ยนวิธีที่หน้าจอของอุปกรณ์ของคุณตอบสนองต่อการสัมผัส

การช่วยเหลือการสัมผัสประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการ เมื่อต้องการใช้งาน ขั้นแรกให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือการสัมผัส แล้วเปิด การช่วยเหลือการสัมผัส

จากนั้นดูตัวเลือกของคุณด้านล่าง

ถ้าคุณต้องการให้อุปกรณ์ของคุณตอบสนองต่อการสัมผัสเฉพาะในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ตอบสนองต่อการสัมผัสเฉพาะหลังจากที่คุณวางนิ้วบนหน้าจอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ช่วงเวลาค้าง

วิธีเริ่มใช้ ช่วงเวลาค้าง มีดังนี้

  1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือการสัมผัส
  2. เปิด ช่วงเวลาค้าง
  3. แตะปุ่ม - และ + เพื่อเปลี่ยนเวลา

ถ้าคุณต้องการให้อุปกรณ์ของคุณละเว้นการสัมผัสหลายจุด

หากคุณมีปัญหาในการสัมผัสหน้าจอหนึ่งครั้ง ให้คุณสัมผัสหน้าจอสองถึงสามครั้งอย่างรวดเร็ว เปิด ไม่สนใจการชะลอซ้ำ จากนั้น ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอหลายครั้งอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ของคุณจะมองว่าเป็นการสัมผัสครั้งเดียว คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งที่อุปกรณ์ของคุณจะมองการสัมผัสหลายครั้งว่าเป็นการสัมผัสครั้งเดียว

วิธีเริ่มใช้ ไม่สนใจการชะลอซ้ำ มีดังนี้

  1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือการสัมผัส
  2. เปิด ไม่สนใจการชะลอซ้ำ
  3. แตะปุ่ม - และ + เพื่อเปลี่ยนเวลา

ถ้าคุณต้องการให้อุปกรณ์ของคุณตอบสนองต่อตำแหน่งแรกหรือตำแหน่งสุดท้ายที่คุณสัมผัส

หากคุณสัมผัสหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการ แต่นิ้วของคุณลากไปยังตำแหน่งอื่นก่อนที่คุณจะสามารถทำการเลือก ให้เปิด การช่วยเหลือการแตะ พร้อมด้วย ใช้ตำแหน่งสัมผัสแรก 

หากคุณมีปัญหาในการสัมผัสหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการ แต่คุณสามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งนั้นได้โดยการลากจากตำแหน่งอื่น ให้เปิด การช่วยเหลือการแตะ พร้อมด้วย ใช้ตำแหน่งสัมผัสสุดท้าย

วิธีเริ่มใช้ การช่วยเหลือการแตะ มีดังนี้

  1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือการสัมผัส
  2. แตะ ใช้ตำแหน่งสัมผัสแรก หรือ ใช้ตำแหน่งสัมผัสสุดท้าย 

เมื่อใช้ การช่วยเหลือการแตะ อุปกรณ์ของคุณจะตอบสนองต่อการแตะเมื่อคุณยกนิ้วขึ้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ช่วงรอท่าทาง อุปกรณ์ของคุณสามารถตอบสนองต่อท่าทางอื่นๆ เช่น การลาก หากคุณรอเป็นเวลานานกว่าช่วงรอท่าทาง

แตะปุ่ม - และ + เพื่อเปลี่ยนช่วงรอท่าทาง

สำหรับ iphone 6s และ iPhone 6s Plus การช่วยเหลือการแตะ จะทำงานร่วมกับ 3D Touch อุปกรณ์ของคุณจะตอบสนองต่อสัมผัสแรกหรือสัมผัสสุดท้าย ทั้งเบาหรือหนัก

วันที่เผยแพร่: