ถ้าแอพเมลบน Mac ของคุณดาวน์โหลดข้อความเฉพาะเมื่อคุณเปิดข้อความเท่านั้น

เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เมลใน OS X El Capitan อาจหยุดดาวน์โหลดข้อความเก่าบางข้อความชั่วคราว

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เมื่อโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เมล ใน OS X El Capitan จะประหยัดพลังงานโดยหยุดการดาวน์โหลดข้อความทั้งหมดชั่วคราวสำหรับข้อความที่เก่ากว่า 30 วัน หรือเก่ากว่าข้อความที่ดาวน์โหลดในลำดับที่ 10,000 แอพเม จะดาวน์โหลดข้อความจากใหม่สุดไปหาเก่าสุด 

คุณควรจะเห็นบรรทัดหัวเรื่องและข้อมูลอื่นๆ ของส่วนหัวของข้อความเก่าเหล่านี้ แต่เนื้อความจะดาวน์โหลดเฉพาะเมื่อคุณเปิดข้อความ และไฟล์แนบจะดาวน์โหลดเฉพาะเมื่อคุณเปิดไฟล์แนบ คุณอาจไม่สังเกตเห็นความล่าช้าใดๆ หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว

เมื่อต้องการดาวน์โหลดข้อความเก่าและไฟล์แนบทั้งหมดโดยไม่ต้องเปิดดู ให้เสียบ Mac ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ค้นหาข้อความสถานะ "หยุดชั่วคราว (ใช้แบตเตอรี่)" ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าต่างแอพเมลใต้รายการของกล่องเมลของคุณ ถ้ากล่องเมลของคุณไม่ปรากฏให้เห็น ให้เลือกมุมมอง > แสดงรายชื่อกล่องเมล
  2. คลิกปุ่มโหลดซ้ำ  ถัดจากข้อความสถานะ
วันที่เผยแพร่: