ตั้งค่าสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule สำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่น

แต่ละภูมิภาคจะใช้ความถี่ไร้สายที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi การเลือกประเทศหรือภูมิภาคที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule ของคุณจะเป็นไปตามกฎข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

สถานีฐาน AirPort และ AirPort Time Capsule ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในภูมิภาคที่คุณซื้ออุปกรณ์นั้น ขณะที่ตั้งค่าสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณใช้อุปกรณ์นั้นอยู่ 

หากคุณย้ายไปยังประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนรหัสประเทศของอุปกรณ์ได้ ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort บน Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ในการกำหนดค่าอุปกรณ์ใหม่หลังจากที่คุณย้ายโดยดำเนินการดังนี้

ใน Mac

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort
 2. เลือกอุปกรณ์ของคุณ
 3. คลิก "แก้ไข"
 4. คลิกแท็บ "ไร้สาย"
 5. คลิก "ตัวเลือกระบบไร้สาย"
 6. เลือกภูมิภาคของคุณจากเมนู "ภูมิภาคตามระเบียบข้อบังคับ"

หากประเทศหรือภูมิภาคของคุณไม่อยู่ในรายการ แสดงว่าประเทศหรือภูมิภาคนั้นไม่รองรับสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule และไม่ควรใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ดังกล่าว 

ในอุปกรณ์ iOS

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort
 2. แตะอุปกรณ์ของคุณแล้วป้อนรหัสผ่านเมื่อได้รับแจ้ง
 3. แตะ "แก้ไข"
 4. แตะ "ขั้นสูง"
 5. แตะ "การตั้งค่า Wi-Fi"
 6. แตะ "ประเทศ"
 7. แตะภูมิภาคจากรายการ

หากประเทศหรือภูมิภาคของคุณไม่อยู่ในรายการ แสดงว่าประเทศหรือภูมิภาคนั้นไม่รองรับสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule และไม่ควรใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ดังกล่าว 

 

วันที่เผยแพร่: