ปิดเพลงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมใน Apple Music บน Android

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเพลงที่ไม่เหมาะสมและคอนเทนต์วิดีโอตามการจัดอันดับเฉพาะในแอพ Apple Music ได้

ปิดการเข้าถึงเพลงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 1. เปิดแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android
 2. แตะไอคอนเมนู ตรงมุมบนซ้าย แล้วแตะการตั้งค่า
 3. เลื่อนไปที่ส่วน เนื้อหาที่อนุญาต แล้วแตะ อนุญาตเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เพื่อปิด
 4. ป้อนรหัสผ่านสี่หลัก แล้วแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน
  การป้อนรหัสผ่านจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้โดยไม่ได้การอนุญาตจากคุณ คุณต้องไม่ลืมรหัสผ่านของคุณ เพราะจะต้องป้อนรหัสนี้เวลาที่จะกลับมาเปิดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอีกครั้ง หากคุณจำรหัสผ่านของคุณไม่ได้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไข คุณจะต้องลบ Apple Music ออกจากโทรศัพท์ แล้วติดตั้งใหม่

หลังจากที่คุณปิด "อนุญาตเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม" เพลงและอัลบั้มที่ระบุไว้ว่าไม่เหมาะสมอาจปรากฏในผลการค้นหาหรือหนึ่งในแท็บของ Apple Music แต่คุณจะไม่สามารถเล่นได้และวิทยุจะเล่นเฉพาะเพลงในเวอร์ชั่นสุภาพเท่านั้น

ตั้งค่าการจำกัดในภาพยนตร์และรายการทีวี

 1. เปิดแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android
 2. แตะไอคอนเมนู ตรงมุมบนซ้าย แล้วแตะการตั้งค่า
 3. เลื่อนไปที่ส่วนเนื้อหาที่อนุญาต แล้วแตะภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่คุณต้องการจำกัด
 4. ป้อนรหัสผ่านสี่หลัก
  การป้อนรหัสผ่านจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้โดยไม่ได้การอนุญาตจากคุณ คุณต้องไม่ลืมรหัสผ่านของคุณ เพราะจะต้องป้อนรหัสนี้เวลาที่จะกลับมาเปิดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอีกครั้ง หากคุณจำรหัสผ่านของคุณไม่ได้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะต้องลบ Apple Music ออกจากโทรศัพท์ของคุณ แล้วติดตั้งใหม่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
 5. เลือกการจัดอันดับภาพยนตร์หรือรายการทีวี ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะภาพยนตร์ที่ได้อันดับ PG ให้เลือก PG เลือก ไม่อนุญาตภาพยนตร์ หรือ ไม่อนุญาตรายการทีวี เพื่อปิดการเข้าถึงภาพยนตร์หรือรายการทีวีทั้งหมด

หลังจากที่คุณจำกัดการเข้าถึงภาพยนตร์หรือรายการทีวีแล้ว เนื้อหาที่มีอันดับที่จำกัดอาจแสดงขึ้นในผลการค้นหาหรือในแท็บต่างๆ ใน Apple Music แต่จะไม่สามารถเล่นเนื้อหาเหล่านี้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: