แก้ไขด้วยแอปและส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นในแอปรูปภาพ

คุณสามารถปรับใช้การแก้ไขจากแอปและส่วนขยายหลายรายการลงในรูปภาพเดียว หรือจะใช้แอปและส่วนขยายใดๆ พร้อมกับใช้เครื่องมือแก้ไขที่มีมาพร้อมกับแอปรูปภาพด้วยก็ได้


ใช้ส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธี ค้นหาแอปด้วยส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพในอุปกรณ์ iOS โดยใช้เพื่อ แก้ไขรูปภาพและ ตั้งค่าส่วนขยายโปรด

ติดตั้งแอป iOS ที่มีส่วนขยาย

ใช้ App Store ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อค้นหาและติดตั้งแอปที่ให้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรูปภาพโดยใช้แอปรูปภาพได้อย่างเต็มที่ หรือมีส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพ แอปที่มีส่วนขยายของแอปรูปภาพมักจะเขียนแจ้งไว้ในคำอธิบายแอป ลองค้นหาโดยใช้คำว่า "ส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพ" เพื่อสำรวจหาแอปเพิ่มเติม

คุณยังสามารถเลือกจากแอปที่แสดงในแก้ไขรูปภาพได้รวดเร็วขึ้นด้วยส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพบน App Store

แก้ไขรูปภาพด้วยส่วนขยายบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. เปิดแอปรูปภาพ แล้วแตะที่รูปภาพ
 2. แตะแก้ไข จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติม
 3. เลือกแอปจากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา
  เมนูของส่วนขยายของบริษัทอื่นที่มีอยู่ในแอปรูปภาพบน iPhone
 4. ปรับแต่งรูปภาพด้วยเครื่องมือของส่วนขยาย
 5. เมื่อคุณแต่งภาพจนได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น คุณสามารถเลือกส่วนขยายอื่นเพื่อปรับใช้การปรับแต่งเพิ่มเติมกับรูปภาพ หรือใช้เครื่องมือปรับแต่งภาพที่มาพร้อมกับแอปรูปภาพก็ได้
 6. หากคุณแต่งภาพเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น เพื่อออกจากโหมดแก้ไข

ตั้งค่าส่วนขยายโปรดและเปลี่ยนลำดับบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

หากคุณมีหลายแอปที่มีส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพ คุณสามารถตั้งค่ารายการโปรดและเปลี่ยนลำดับที่ปรากฏบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. เปิดแอปรูปภาพ แล้วแตะที่รูปภาพ
 2. แตะแก้ไข แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม
 3. ในเมนูที่ปรากฏ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะเห็นปุ่มเพิ่มเติม แล้วจึงแตะที่ปุ่มดังกล่าว
  เมนูของส่วนขยายของบริษัทอื่นที่มีอยู่ในแอปรูปภาพบน iPhone
 4. ในรายชื่อแอปที่มีส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพที่ปรากฏขึ้น ให้แตะแก้ไข แล้วแตะปุ่มแทรก เพื่อเพิ่มแอปลงในรายการโปรดของคุณ หากต้องการเปลี่ยนลำดับส่วนขยายโปรดของคุณใหม่ ให้แตะปุ่มจัดลำดับใหม่ ค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนลำดับเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
  บน iPhone คุณสามารถแก้ไขรายการแอปโปรดด้วยส่วนขยายแอปรูปภาพ


ใช้ส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นบน Mac ของคุณ

ดูวิธี ค้นหาแอปด้วยส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพบน Mac โดยใช้เพื่อ แก้ไขรูปภาพและ เปิดหรือปิดส่วนขยาย

ติดตั้งแอป Mac ที่ทำให้ปรับแต่งรูปภาพได้หรือมีส่วนขยาย

แอปรูปภาพสำหรับ macOS จะทำให้ค้นหาแอปของผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างง่ายดาย:

 1. คลิกรูปภาพสองครั้งในคลังเพื่อเปิดในมุมมองเดี่ยว จากนั้นคลิกแก้ไข
 2. คลิกปุ่มเพิ่มเติม แล้วเลือก App Store

Mac App Store จะเปิดตัวเลือกของแอปแก้ไขรูปภาพของผู้ให้บริการรายอื่นที่สามารถใช้งานได้กับแอปรูปภาพ

คุณยังสามารถเลือกจากแอปที่แสดงในส่วนขยายสำหรับการแก้ไขรูปด่วนบน App Store

ปรับแต่งรูปภาพด้วยส่วนขยายบน Mac

 1. คลิกรูปภาพสองครั้งในคลังเพื่อเปิดในมุมมองเดี่ยว จากนั้นคลิกแก้ไข
 2. คลิกปุ่มเพิ่มเติม
 3. เลือกแอปจากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา
  แอปรูปภาพสำหรับ Mac ที่แสดงส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นที่เลือกไว้
 4. แก้ไขรูปภาพด้วยเครื่องมือของส่วนขยายที่ปรากฏอยู่
 5. เมื่อคุณแต่งภาพจนได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเลือกส่วนขยายอื่นเพื่อปรับใช้การปรับแต่งเพิ่มเติมกับรูปภาพ หรือใช้เครื่องมือปรับแต่งภาพที่มาพร้อมกับแอปรูปภาพก็ได้
 6. หากคุณแต่งภาพเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น เพื่อออกจากโหมดแก้ไข

เปิดหรือปิดส่วนขยายบน Mac

ใน macOS Ventura และใหม่กว่า หากคุณต้องการเปลี่ยนส่วนขยายที่ปรากฏบนแอปรูปภาพ คุณสามารถเปิดหรือปิดส่วนขยายได้ดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
 2. คลิกส่วนขยาย
 3. คลิกแก้ไขรูปภาพ แอปที่มีส่วนขยายสำหรับแอปรูปภาพจะปรากฏขึ้นมา
  คุณสามารถเลือกส่วนขยายแอปรูปภาพของบริษัทอื่นบน Mac ผ่านการตั้งค่า
 4. เปิดส่วนขยายที่คุณต้องการใช้ในแอปรูปภาพ หากคุณไม่ต้องการให้ส่วนขยายปรากฏในแอปรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายของแอปไว้

แก้ไขรูปภาพภายในแอปของผู้ให้บริการรายอื่นใน Mac ของคุณ

เมื่อใช้แอปรูปภาพสำหรับ macOS High Sierra และใหม่กว่า คุณสามารถส่งรูปภาพไปยังแอปรูปภาพของผู้ให้บริการรายอื่นส่วนใหญ่เพื่อแก้ไข จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงกลับไปยังคลังของคุณโดยตรงได้

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้พร้อมคลิกที่รูปภาพ แล้วเลือก "แก้ไขด้วย" จากเมนูที่ปรับตามบริบท จากนั้นเลือกจากรายชื่อแอปแก้ไขรูปภาพของผู้ให้บริการรายอื่นใน Mac ของคุณ และคุณยังสามารถคลิกที่รูปภาพ แล้วเลือกรูปภาพ > แก้ไขด้วย ในแถบเมนูได้ด้วย
 2. รูปภาพจะเปิดในแอปของผู้ให้บริการรายอื่นที่คุณเลือก ดำเนินการแก้ไข จากนั้นบันทึก 
  หากแอปบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน ให้มองหาตัวเลือกเพื่อบันทึกเป็น JPEG หรือรูปแบบอื่นที่แอปรูปภาพรองรับ

รูปภาพที่แก้ไขแล้วของคุณจะปรากฏโดยอัตโนมัติในแอปรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

 • เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพด้วยส่วนขยายแอปของผู้ให้บริการรายอื่นจากภายนอกหรือเครื่องมือในตัวที่มีอยู่ในแอปรูปภาพ คุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจากรูปภาพดั้งเดิมได้เสมอ โดยเปิดรูปภาพในโหมดแก้ไข แล้วคลิกคืนกลับเป็นต้นฉบับสำหรับเครื่อง Mac หรือแตะที่แปลงกลับหากคุณใช้อุปกรณ์ iOS
 • หากคุณใช้รูปภาพ iCloud โปรดทราบว่ารูปภาพจะได้รับการจัดเก็บให้เป็นระเบียบและอัปเดตเสมอในทุกที่ที่คุณใช้ Apple ID เดียวกัน การแก้ไขใดๆ ที่คุณทำบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งก็จะไปปรากฏบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ด้วย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: