วิธีการแก้ไขด้วยแอพและส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นในแอพรูปภาพ

เรียนรู้วิธีการแก้ไขรูปภาพและวิดีโอด้วยส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นในแอพรูปภาพสำหรับ iOS และ macOS และดูวิธีการที่แอพรูปภาพและแอพของผู้ให้บริการรายอื่นทำงานร่วมกันใน Mac ของคุณ

แอพและส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นจะขยายตัวเลือกการแก้ไขของคุณในแอพรูปภาพสำหรับ iOS และ macOS คุณสามารถปรับใช้การแก้ไขจากแอพและส่วนขยายหลายรายการในรูปภาพเดียว หรือจะใช้แอพและส่วนขยายใดๆ ร่วมกับเครื่องมือแก้ไขที่มีมาพร้อมกับแอพรูปภาพก็ได้

ใช้ส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีค้นหาแอพด้วยส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพสำหรับอุปกรณ์ iOS แล้วเปิดส่วนขยายดังกล่าว จากนั้นใช้ส่วนขยายเหล่านั้นเพื่อแก้ไขรูปภาพ

ติดตั้งแอพ iOS ที่มีส่วนขยาย

ใช้ App Store ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อค้นหาและติดตั้งแอพที่ให้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรูปภาพโดยใช้แอพรูปภาพได้อย่างเต็มที่ หรือมีส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพ แอพที่มีส่วนขยายของแอพรูปภาพมักจะเขียนแจ้งไว้ในคำอธิบายแอพ ลองค้นหาโดยใช้คำว่า "ส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพ" เพื่อสำรวจหาแอพเพิ่มเติม

คุณยังสามารถเลือกจากแอพที่แสดงในแก้ไขรูปภาพได้รวดเร็วขึ้นด้วยส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพบน App Store

เปิดส่วนขยายบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

หลังจากที่คุณติดตั้งแอพที่มีส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เปิดส่วนขยายดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอพรูปภาพ แล้วแตะที่รูปภาพ
 2. แตะแก้ไข แล้วแตะ ปุ่มเพิ่มเติมที่มีจุดสามจุด
 3. ในเมนูที่ปรากฏ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะเห็นปุ่มเพิ่มเติม แล้วจึงแตะที่ปุ่มดังกล่าว
  iPhone ที่แสดงปุ่มเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่น
 4. คุณจะเห็นแอพที่มีส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพ ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดได้ หรือจะลากขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนลำดับก็ได้ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
  iPhone ที่แสดงส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นที่สามารถปิดหรือเปิดได้

แก้ไขรูปภาพด้วยส่วนขยายบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. เปิดแอพรูปภาพ แล้วแตะที่รูปภาพ
 2. แตะแก้ไข แล้วแตะ ปุ่มเพิ่มเติมที่มีจุดสามจุด
 3. เลือกแอพจากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา
  iPhone ที่แสดงส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีให้ใช้งาน
 4. ปรับแต่งรูปภาพด้วยเครื่องมือของส่วนขยาย
  iPhone ที่แสดงรูปภาพที่ได้รับการปรับแต่งด้วยส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่น
 5. เมื่อคุณแต่งภาพจนได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น คุณสามารถเลือกส่วนขยายอื่นเพื่อปรับใช้การปรับแต่งเพิ่มเติมกับรูปภาพ หรือใช้เครื่องมือปรับแต่งภาพที่มาพร้อมกับแอพรูปภาพก็ได้
 6. หากคุณแต่งภาพเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น เพื่อออกจากโหมดแก้ไข

ใช้ส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นบน Mac ของคุณ

ดูวิธีค้นหาแอพด้วยส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพสำหรับ Mac แล้วเปิดส่วนขยายดังกล่าว จากนั้นใช้ส่วนขยายเหล่านั้นเพื่อแก้ไขรูปภาพ

ติดตั้งแอพ Mac ที่ทำให้ปรับแต่งรูปภาพได้หรือมีส่วนขยาย

แอพรูปภาพสำหรับ macOS จะทำให้ค้นหาแอพของผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างง่ายดาย:

 1. ดับเบิ้ลคลิกรูปภาพในคลังเพื่อเปิดในมุมมองเดี่ยว จากนั้นคลิกแก้ไข
 2. คลิก ปุ่มเพิ่มเติมที่มีจุดสามจุด แล้วเลือก App Store

Mac App Store จะเปิดตัวเลือกของแอพแก้ไขรูปภาพของผู้ให้บริการรายอื่นที่สามารถใช้งานได้กับแอพรูปภาพ

คุณยังสามารถเลือกจากแอพที่แสดงในส่วนขยายสำหรับการแก้ไขรูปด่วนบน App Store

เปิดส่วนขยายบน Mac

หลังจากคุณติดตั้งแอพที่มีส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพใน Mac ของคุณแล้ว ให้เปิดใช้งานส่วนขยายดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกส่วนขยาย
 2. คลิก การแก้ไขรูปภาพ ในแถบด้านข้างทางซ้าย แอพที่มีส่วนขยายสำหรับแอพรูปภาพจะปรากฏขึ้นมา
  จอแสดงผลของ Mac ที่แสดงส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีให้ใช้งาน
 3. เปิดส่วนขยายที่คุณต้องการใช้ในแอพรูปภาพ และคุณยังสามารถลากขึ้นหรือลงเพื่อปรับลำดับการแสดงส่วนขยายในแอพรูปภาพได้ด้วย

ปรับแต่งรูปภาพด้วยส่วนขยายบน Mac

 1. ดับเบิ้ลคลิกรูปภาพในคลังเพื่อเปิดในมุมมองเดี่ยว จากนั้นคลิกแก้ไข
 2. คลิก ปุ่มเพิ่มเติมที่มีจุดสามจุด
 3. เลือกแอพจากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา
  จอแสดงผลของ Mac ที่แสดงส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเลือกไว้
 4. แก้ไขรูปภาพด้วยเครื่องมือของส่วนขยายที่ปรากฏอยู่
  จอแสดงผลของ Mac ที่แสดงภาพที่ได้รับการแก้ไขโดยส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่น
 5. เมื่อคุณแต่งภาพจนได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเลือกส่วนขยายอื่นเพื่อปรับใช้การปรับแต่งเพิ่มเติมกับรูปภาพ หรือใช้เครื่องมือปรับแต่งภาพที่มาพร้อมกับแอพรูปภาพก็ได้
 6. หากคุณแต่งภาพเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น เพื่อออกจากโหมดแก้ไข

แก้ไขรูปภาพภายในแอพของผู้ให้บริการรายอื่นใน Mac ของคุณ

เมื่อใช้แอพรูปภาพสำหรับ macOS High Sierra และใหม่กว่า คุณสามารถส่งรูปภาพไปยังแอพรูปภาพของผู้ให้บริการรายอื่นส่วนใหญ่เพื่อแก้ไข จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงกลับไปยังคลังของคุณโดยตรงได้

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปภาพ แล้วเลือก แก้ไขด้วย จากเมนูตามบริบท จากนั้นเลือกจากรายชื่อแอพแก้ไขรูปภาพของผู้ให้บริการรายอื่นใน Mac ของคุณ คุณยังสามารถคลิกที่รูปภาพ แล้วเลือก รูปภาพ > แก้ไขด้วย ในแถบเมนูได้อีกด้วย
 2. รูปภาพจะเปิดในแอพของผู้ให้บริการรายอื่นที่คุณเลือก ดำเนินการแก้ไข จากนั้นบันทึก 
  หากแอพบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน ให้มองหาตัวเลือกเพื่อบันทึกเป็น JPEG หรือรูปแบบอื่นที่แอพรูปภาพรองรับ

รูปภาพที่แก้ไขแล้วของคุณจะปรากฏโดยอัตโนมัติในแอพรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

 • เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพด้วยส่วนขยายของผู้ให้บริการรายอื่นจากภายนอกหรือเครื่องมือในตัวที่มีอยู่ในแอพรูปภาพ คุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจากรูปภาพดั้งเดิมได้เสมอ โดยเปิดรูปภาพในโหมดแก้ไข แล้วคลิกคืนกลับเป็นต้นฉบับสำหรับเครื่อง Mac หรือแตะที่แปลงกลับหากคุณใช้อุปกรณ์ iOS
 • หากคุณใช้รูปภาพ iCloud โปรดทราบว่ารูปภาพจะได้รับการจัดเก็บให้เป็นระเบียบและอัพเดทเสมอในทุกที่ที่คุณใช้ Apple ID เดียวกัน ดังนั้นการแก้ไขใดๆ ที่คุณทำบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งก็จะไปปรากฏบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ด้วย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: