ควบคุมทีวีหรือตัวรับสัญญาณด้วย Siri Remote หรือ Apple TV Remote

ดูวิธีควบคุมการเปิด/ปิดเครื่อง ความดังเสียง และอื่นๆ ด้วย Siri Remote หรือ Apple TV Remote

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ของคุณควรตรวจพบโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่และตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote1 ให้ควบควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องและสัญญาณเข้า HDMI โดยอัตโนมัติ
 • ย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางระหว่างรีโมตและด้านหน้าของทีวีหรือตัวรับสัญญาณ ปกติแล้วการควบคุมความดังเสียงจะทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ IR2 ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ของคุณ

หากการเลือกความดังเสียง การเปิด/ปิดเครื่อง หรือ HDMI ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องตั้งโปรแกรมรีโมตให้ควบคุมความดังเสียงหรือเปิด HDMI-CEC บนทีวีหรือตัวรับสัญญาณ

 


 

 

ปรับความดังเสียง

บน Siri Remote หรือ Apple TV Remote ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงบน Siri Remote  หรือ  ปุ่มลดเสียงบน Siri Remote   เพื่อเพิ่มหรือความดังเสียง หากความดังเสียงไม่ตอบสนองตามที่ปรับ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ให้ควบคุมความดังเสียงด้วยตนเอง 

Siri Remote หรือ Apple TV Remote สามารถควบคุมความดังเสียงของทีวีหรือตัวรับสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ไม่สามารถควบคุมทั้งสองอย่างพร้อมกัน

เปิดทีวีหรือตัวรับสัญญาณ แล้วสลับไปที่ HDMI ที่ถูกต้อง

หากต้องการเปิดทีวีหรือตัวรับสัญญาณ และสลับไปใช้สัญญาณเข้า HDMI ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ให้ปลุก Apple TV โดยกดปุ่มใดก็ได้บน Siri Remote หรือ Apple TV Remote เพื่อปลุก Apple TV และเปิดอุปกรณ์โฮมเธียเตอร์ของคุณ ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ปิดทีวีหรือตัวรับสัญญาณ

กดปุ่มโฮมบน Apple TV (รุ่นที่ 4) ค้างไว้แล้วเลือกพักเครื่อง วิธีนี้จะทำให้ Apple TV พักเครื่องและปิดทีวีหรือตัวรับสัญญาณของคุณโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ปรับการตั้งค่า HDMI-CEC และความดังเสียงบน Apple TV

ในการตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ควบคุมทีวีและเครื่องรับ: กำหนดว่าจะให้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote เปิดทีวีหรือตัวรับสัญญาณโดยอัตโนมัติ
 • การควบคุมความดัง: กำหนดว่าจะให้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote ควบคุมความดังเสียงของทีวีหรือตัวรับสัญญาณ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อเรียนรู้ แก้ไข หรือลบการควบคุมความดังเสียงที่เรียนรู้แล้วได้อีกด้วย

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับความดังเสียงหรือคุณสมบัติอื่นๆ คุณอาจต้องตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ด้วยตนเอง หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด HDMI-CEC อยู่

ตั้งโปรแกรมรีโมตให้ควบคุมความดังเสียง

หากการควบคุมความดังเสียงไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ด้วยตนเองได้ โดยทำดังนี้

 1. ใน Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ > การควบคุมความดัง
 2. เลือกเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ให้ควบคุมความดังเสียงของทีวีหรือตัวรับสัญญาณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด HDMI-CEC อยู่

หากคุณสมบัติบางอย่างไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีหรือตัวรับสัญญาณของคุณรองรับ HDMI-CEC ขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตทีวีหรือตรวจสอบจากคู่มือ
 2. ตรวจสอบในเมนูของทีวีหรือตัวรับสัญญาณว่าเปิด HDMI-CEC อยู่ ใช้รีโมตที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากผู้ผลิตแต่ละรายมักจะใช้ชื่อ HDMI-CEC ต่างกัน คุณจึงควรมองหาการตั้งค่าที่ลงท้ายด้วย "Link" หรือ "Sync" ตัวอย่างเช่น
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) จัดส่งมาพร้อมกับรีโมตแบบเดียวกันในทุกภูมิภาค ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมตนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ทำงานได้กับรีโมตทุกแบบ ตราบเท่าที่คุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri
 2. ถึงแม้ว่าตามปกติแล้วการควบคุมความดังเสียงจะทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ IR ที่ด้านหน้าของทีวีหรือตัวรับสัญญาณ แต่ตัวรับสัญญาณบางรุ่นจะใช้ HDMI-CEC แทน เมื่อใช้การควบคุมความดังเสียงผ่าน HDMI-CEC คุณไม่จำเป็นต้องย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางระหว่างรีโมตและด้านหน้าของตัวรับสัญญาณ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: