ควบคุมทีวีหรือเครื่องรับด้วย Siri Remote หรือ Apple TV Remote

ดูวิธีควบคุมการเปิด/ปิดเครื่อง ระดับเสียง และอื่นๆ ด้วย Siri Remote, Apple TV Remote หรือรีโมทโฮมเธียร์เตอร์

ใช้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote

Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ควรตรวจจับทีวีหรือเครื่องรับที่คุณเสียบปลั๊กไว้และตั้งโปรแกรมให้Siri Remote หรือ Apple TV Remote1 ควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องและช่องสัญญาณเข้า HDMI

ก่อนที่คุณจะใช้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote เพื่อควบคุมทีวีหรือเครื่องรับ ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางระหว่างรีโมท และด้านหน้าของโทรทัศน์หรือเครื่องรับ ปกติแล้วการควบคุมความดังเสียงจะทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ IR2 ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ของคุณ

หากการเลือกระดับเสียง การเปิด/ปิดเครื่อง หรือ HDMI ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องตั้งโปรแกรมรีโมทให้ควบคุมระดับเสียงหรือเปิด HDMI-CEC บนทีวีหรือเครื่องรับ

ปรับระดับเสียง

หากต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียง ให้กด เพิ่มเสียงที่ Siri Remote  หรือ  ลดเสียงที่ Siri Remote หากระดับเสียงไม่ตอบสนอง คุณจำเป็นต้อง ตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote สำหรับการควบคุมระดับเสียงด้วยตนเอง 

Siri Remote หรือ Apple TV Remote สามารถควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์หรือเครื่องรับ แต่ไม่สามารถควบคุมทั้งสองอย่างพร้อมกันได้

เปิดทีวีหรือเครื่องรับ แล้วสลับไปที่ HDMI ที่ถูกต้อง

หากต้องการเปิดโทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณแล้วสลับไปใช้ช่องสัญญาณเข้า HDMI ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ให้ปลุก Apple TV ของคุณ หากต้องการปลุก Apple TV และเปิดอุปกรณ์โฮมเธียร์เตอร์ของคุณ ให้กดปุ่มใดๆ บน Siri Remote หรือ Apple TV Remote ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ปิดทีวีหรือเครื่องรับ

กดปุ่มโฮมบน Apple TV (รุ่นที่ 4) ค้างไว้แล้วเลือกพักเครื่อง การทำเช่นนี้จะทำให้ Apple TV พักเครื่องและปิดโทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณของคุณโดยอัตโนมัติ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ปรับการตั้งค่า HDMI-CEC และระดับเสียงบน Apple TV

ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ จากนั้นเลือกสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ควบคุมทีวีและเครื่องรับ: เลือกว่าจะให้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote เปิดโทรทัศน์หรือเครื่องรับของคุณโดยอัตโนมัติ
 • การควบคุมความดัง: เลือกว่าจะให้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote ควบคุมระดับเสียงสำหรับโทรทัศน์หรือเครื่องรับของคุณ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อเรียนรู้ แก้ไข หรือลบการควบคุมความดังเสียงที่เรียนรู้แล้วได้อีกด้วย

ควบคุม Apple TV ของคุณด้วยรีโมทโฮมเธียร์เตอร์

คุณสามารถใช้รีโมทโฮมเธียร์เตอร์ได้เหมือนรีโมทเครือข่ายสำหรับระบบควบคุมบ้านหรือรีโมทแบบอินฟาเรด (หรือที่รู้จักกันในชื่อรีโมททั่วไป) เพื่อควบคุม Apple TV ของคุณ

หากต้องการตั้งค่ารีโมทโฮมเธียร์เตอร์เพื่อควบคุม Apple TV ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เพิ่ม Apple TV ไปยังแอพบ้าน แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำหนดห้องแล้ว
 2. เพิ่มรีโมทไปยังแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดห้องแล้ว

หลังจากที่คุณเพิ่มรีโมทไปยังแอพบ้านแล้ว คุณสามารถใช้รีโมทเพื่อควบคุม Apple TV ที่คุณมีในบ้านได้

ดูว่ารีโมทโฮมเธียร์เตอร์แบบใดบ้างที่รองรับ

หากต้องการดูวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้รีโมทเพื่อควบคุม Apple TV ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ แล้วเลือกเรียนรู้รีโมท

หากคุณมีปัญหากับรีโมทของคุณหรือต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รีโมทเพื่อควบคุม Apple TV ให้ติดต่อผู้ผลิตหรือไปที่เว็บไซต์

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ Siri Remote หรือ Apple TV Remote

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับระดับเสียงหรือคุณสมบัติอื่นๆ ของ Siri Remote หรือ Apple TV Remote คุณอาจต้องตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ด้วยตนเอง หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด HDMI-CEC อยู่

ตั้งโปรแกรมรีโมทให้ควบคุมความดังเสียง

หากการควบคุมความดังเสียงไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ด้วยตนเองได้ โดยทำดังนี้

 1. ใน Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ > การควบคุมความดัง
 2. เลือกเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ให้ควบคุมความดังเสียงของทีวีหรือเครื่องรับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด HDMI-CEC อยู่

หากคุณสมบัติบางอย่างไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีหรือเครื่องรับของคุณรองรับ HDMI-CEC ขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตทีวีหรือตรวจสอบจากคู่มือ
 2. ตรวจสอบในเมนูของทีวีหรือเครื่องรับว่าเปิด HDMI-CEC อยู่ ใช้รีโมทที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากผู้ผลิตแต่ละรายมักจะใช้ชื่อ HDMI-CEC ต่างกัน คุณจึงควรมองหาการตั้งค่าที่ลงท้ายด้วย "Link" หรือ "Sync" ตัวอย่างเช่น
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) จัดส่งมาพร้อมกับรีโมทแบบเดียวกันในทุกภูมิภาค ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ทำงานได้กับรีโมททั้งสองแบบ ตราบใดที่คุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri
 2. ถึงแม้ว่าตามปกติแล้วการควบคุมความดังเสียงจะทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ IR ที่ด้านหน้าของทีวีหรือเครื่องรับ แต่เครื่องรับบางรุ่นจะใช้ HDMI-CEC แทน เมื่อใช้การควบคุมความดังเสียงผ่าน HDMI-CEC คุณไม่จำเป็นต้องย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางระหว่างรีโมทและด้านหน้าของเครื่องรับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: