ควบคุมทีวีหรือตัวรับสัญญาณด้วย Siri Remote หรือ Apple TV Remote

ดูวิธีควบคุมการเปิด/ปิดเครื่อง ระดับเสียง และอื่นๆ ด้วย Siri Remote, Apple TV Remote หรือรีโมทโฮมเธียร์เตอร์

ใช้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote

Apple TV 4K หรือ Apple TV HD ควรตรวจจับทีวีหรือตัวรับสัญญาณที่คุณเสียบปลั๊กไว้และตั้งโปรแกรมSiri Remote หรือ Apple TV Remote1 ให้ควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องและช่องสัญญาณเข้า HDMI

ก่อนที่คุณจะใช้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote เพื่อควบคุมทีวีหรือตัวรับสัญญาณ ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางระหว่างรีโมท และด้านหน้าของโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณ ปกติแล้วการควบคุมความดังเสียงจะทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ IR2 ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ของคุณ

หากการเลือกระดับเสียง การเปิด/ปิดเครื่อง หรือ HDMI ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องตั้งโปรแกรมรีโมทให้ควบคุมระดับเสียงหรือเปิด HDMI-CEC บนทีวีหรือตัวรับสัญญาณ

ปรับระดับเสียง

หากต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียง ให้กด เพิ่มเสียงที่ Siri Remote หรือ ลดเสียงที่ Siri Remote หากระดับเสียงไม่ตอบสนอง คุณจำเป็นต้อง ตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote สำหรับการควบคุมระดับเสียงด้วยตนเอง 

Siri Remote หรือ Apple TV Remote สามารถควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณ แต่ไม่สามารถควบคุมทั้งสองอย่างพร้อมกันได้

เปิดทีวีหรือตัวรับสัญญาณ แล้วสลับไปที่ HDMI ที่ถูกต้อง

หากต้องการเปิดโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณแล้วสลับไปใช้ช่องสัญญาณเข้า HDMI ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ให้ปลุก Apple TV ของคุณ หากต้องการปลุก Apple TV และเปิดอุปกรณ์โฮมเธียร์เตอร์ของคุณ ให้กดปุ่มเมนูหรือปุ่ม Apple TV App/โฮม  บน Siri Remote หรือ Apple TV Remote ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ปิดทีวีหรือตัวรับสัญญาณ

กดปุ่ม Apple TV App/โฮม ค้างไว้เพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นเลือกพักเครื่อง การทำเช่นนี้จะทำให้ Apple TV พักเครื่องและปิดโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณของคุณโดยอัตโนมัติ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ปรับการตั้งค่า HDMI-CEC และระดับเสียงบน Apple TV

ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ จากนั้นเลือกสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ควบคุมทีวีและตัวรับสัญญาณ: เลือกว่าจะให้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote เปิดโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณของคุณโดยอัตโนมัติ
 • การควบคุมความดัง: เลือกว่าจะให้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote ควบคุมระดับเสียงสำหรับโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณของคุณ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อเรียนรู้ แก้ไข หรือลบการควบคุมความดังเสียงที่เรียนรู้แล้วได้อีกด้วย

ควบคุม Apple TV ของคุณด้วยรีโมทโฮมเธียร์เตอร์

คุณสามารถใช้รีโมทโฮมเธียร์เตอร์ได้เหมือนรีโมทเครือข่ายสำหรับระบบควบคุมบ้านหรือรีโมทแบบอินฟาเรด (หรือที่รู้จักกันในชื่อรีโมททั่วไป) เพื่อควบคุม Apple TV ของคุณ

หากต้องการตั้งค่ารีโมทโฮมเธียร์เตอร์เพื่อควบคุม Apple TV ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เพิ่ม Apple TV ไปยังแอพบ้าน แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำหนดห้องแล้ว
 2. เพิ่มรีโมทไปยังแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดห้องแล้ว

หลังจากที่คุณเพิ่มรีโมทไปยังแอพบ้านแล้ว คุณสามารถใช้รีโมทเพื่อควบคุม Apple TV ที่คุณมีในบ้านได้

ดูว่ารีโมทโฮมเธียร์เตอร์แบบใดบ้างที่รองรับ

หากต้องการดูวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้รีโมทเพื่อควบคุม Apple TV ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ แล้วเลือกเรียนรู้รีโมท

หากคุณมีปัญหากับรีโมทของคุณหรือต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รีโมทเพื่อควบคุม Apple TV ให้ติดต่อผู้ผลิตหรือไปที่เว็บไซต์

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ Siri Remote หรือ Apple TV Remote

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับระดับเสียงหรือคุณสมบัติอื่นๆ ของ Siri Remote หรือ Apple TV Remote คุณอาจต้องตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ด้วยตนเอง หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด HDMI-CEC อยู่

ตั้งโปรแกรมรีโมทให้ควบคุมความดังเสียง

หากการควบคุมความดังเสียงไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ด้วยตนเองได้ โดยทำดังนี้

 1. ใน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD ให้ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ > การควบคุมความดัง
 2. เลือกเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งโปรแกรม Siri Remote หรือ Apple TV Remote ให้ควบคุมความดังเสียงของทีวีหรือตัวรับสัญญาณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด HDMI-CEC อยู่

หากคุณสมบัติบางอย่างไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีหรือตัวรับสัญญาณของคุณรองรับ HDMI-CEC ขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตทีวีหรือตรวจสอบจากคู่มือ
 2. ตรวจสอบในเมนูของทีวีหรือตัวรับสัญญาณว่าเปิด HDMI-CEC อยู่ ใช้รีโมทที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากผู้ผลิตแต่ละรายมักจะใช้ชื่อ HDMI-CEC ต่างกัน คุณจึงควรมองหาการตั้งค่าที่ลงท้ายด้วย "Link" หรือ "Sync" ตัวอย่างเช่น
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K และ Apple TV HD จัดส่งพร้อมรีโมทแบบเดียวกันทุกที่ ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ทำงานได้กับรีโมททั้งสองแบบ ตราบใดที่คุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri
 2. ถึงแม้ว่าตามปกติแล้วการควบคุมความดังเสียงจะทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ IR ที่ด้านหน้าของทีวีหรือตัวรับสัญญาณ แต่ตัวรับสัญญาณบางรุ่นจะใช้ HDMI-CEC แทน เมื่อใช้การควบคุมความดังเสียงผ่าน HDMI-CEC คุณไม่จำเป็นต้องย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางระหว่างรีโมทและด้านหน้าของตัวรับสัญญาณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: