โฆษณาและความเป็นส่วนตัว

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการแชร์ได้

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ และทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการแชร์ได้

โฆษณาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple อาจแสดงใน App Store บน iOS, Apple News และแอพหุ้น

ข้อมูลตามบริบทต่อไปนี้อาจใช้เพื่อส่งโฆษณาให้กับคุณ:

  • ข้อมูลอุปกรณ์: การตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์, ประเภทอุปกรณ์, เวอร์ชั่น OS, ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ และประเภทการเชื่อมต่อ
  • ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์: ถ้าบริการระบบโฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้งเปิดใช้งานอยู่ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณอาจถูกใช้เพื่อส่งโฆษณาที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณไม่ได้จัดเก็บโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple และโปรไฟล์ไม่ได้สร้างจากข้อมูลนี้ 
  • การค้นหาใน App Store บน iOS: เมื่อคุณค้นหาใน App Store บน iOS การสืบค้นของคุณอาจถูกใช้เพื่อให้โฆษณาที่ตรงตามการค้นหาของคุณ
  • Apple News และแอพหุ้น: ประเภทของบทความที่คุณอ่านจะถูกใช้เพื่อเลือกโฆษณาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ในการทำให้มั่นใจว่าโฆษณาสัมพันธ์กัน แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะสร้างกลุ่มของผู้คน ที่เรียกว่าเซ็กเมนต์ ซึ่งแชร์กลุ่มผู้คนที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน แล้วใช้กลุ่มเหล่านี้ในการนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าคุณสมควรจัดอยู่ในเซ็กเมนต์ใดและควรได้รับโฆษณาชิ้นใด ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อจัดคุณเข้าในเซ็กเมนต์ที่มีจำนวนคนอย่างน้อย 5,000 คน

หัวข้อและสิ่งตีพิมพ์ที่คุณติดตามใน Apple News ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำเพาะของ News ของคุณ และสิ่งตีพิมพ์ที่คุณอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนให้คุณจะถูกใช้เพื่อจัดคุณเข้าในเซ็กเมนต์ จะไม่มีการสร้างเซ็กเมนต์ใดๆ จากคำค้นหาใน App Store

ทั้งใน App Store บน iOS, Apple News และแอพหุ้น ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกใช้เพื่อจัดคุณเข้าในเซ็กเมนต์ด้วยเช่นกัน:

  • ข้อมูลบัญชี: ชื่อ ที่อยู่ อายุ และอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของคุณ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อของคุณในหน้าการลงทะเบียน Apple ID หรือคำขึ้นต้นจดหมายในบัญชี iTunes ของคุณอาจถูกใช้เพื่อจำแนกเพศของคุณ
  • รายการดาวน์โหลด: เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ รายการทีวี และแอพที่คุณดาวน์โหลด
  • กิจกรรมในแอพอื่นๆ: นักพัฒนาแอพที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้ของนักพัฒนาอาจระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อภายในแอพและกิจกรรมของคุณ เช่น การเล่นเกมได้จบครบแต่ละระดับ
  • การโฆษณา: การโต้ตอบของคุณกับโฆษณาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple
  • เซ็กเมนต์อื่นๆ: สำหรับแคมเปญโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง ผู้โฆษณาอาจจับคู่ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับผู้ใช้เข้ากับข้อมูลของ Apple เพื่อสร้างเซ็กเมนต์ ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้คนอย่างน้อย 5,000 คน ผู้โฆษณาสามารถใช้ข้อมูลโฆษณาประจำตัว หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีเกี่ยวกับผู้ใช้ได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อจับคู่ผู้ใช้เข้ากับเซ็กเมนต์บนแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ในระหว่างกระบวนการจับคู่ ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้จะถูกปิดบังเพื่อจำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นเจ้าของได้ ในการเลือกเซ็กเมนต์ให้ตรงกับผู้ใช้ ผู้โฆษณาอาจใช้ข้อมูลที่มีจากการโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลนี้จะได้รับและใช้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณา

Apple จะไม่ทราบหรือทำให้ผู้โฆษณาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา หรือความนิยมในด้านการเมืองของคุณ คุณไม่สามารถเข้าถึงธุรกรรม Apple Pay หรือข้อมูลแอพสุขภาพทางแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้

Apple จะไม่ขายหรือส่งข้อมูลใดๆ ที่ระบุถึงตัวคุณได้ให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/th/privacy

ดูการตั้งค่าโฆษณาของคุณ

เกี่ยวกับโฆษณานี้

ในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่โฆษณาที่เฉพาะเจาะจงปรากฏให้คุณเห็นใน App Store บน iOS, Apple News หรือแอพหุ้น ให้แตะปุ่ม “โฆษณา” บนโฆษณา ซึ่งจะแสดงเซ็กเมนต์และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลจำนวนประชากรที่ส่งผลให้คุณได้รับโฆษณาดังกล่าว

ข้อมูลโฆษณา

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งอาจใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple รวมถึงเซ็กเมนต์ที่คุณถูกจัดอยู่ในนั้นด้วย บนอุปกรณ์ iOS ให้เปิด “การตั้งค่า” แล้วเลือก “ความเป็นส่วนตัว” จากนั้นเลือก “การโฆษณา” แล้วแตะ “ดูข้อมูลโฆษณา” 

ในการดูข้อมูลนี้บน macOS ให้เปิด “การตั้งค่าระบบ” แล้วเลือก “ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว” จากนั้นเปิดแถบ “ความเป็นส่วนตัว” เลือก “การโฆษณา” แล้วคลิกที่ “ดูข้อมูลโฆษณา”

ถ้าคุณเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่มีข้อมูลการตั้งค่าโฆษณาสำหรับคุณ

ถ้าคุณคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง โปรดอัพเดท Apple ID และข้อมูลบัญชี iTunes ของคุณ

เลือกการตั้งค่าการโฆษณาของคุณ

ไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ โดยเปิด “การตั้งค่า” แตะ “ความเป็นส่วนตัว” แล้วแตะ “บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง” แตะ “บริการของระบบ” จากนั้นเลื่อนสวิตช์ “โฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้ง” เป็นปิด

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่ได้รับข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

ไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาบน iOS ได้ โดยเปิด “การตั้งค่า” จากนั้นแตะ “ความเป็นส่วนตัว” แล้วแตะ “การโฆษณา” จากนั้นเลื่อนสวิตช์การจำกัดการติดตามโฆษณาเป็น ”เปิด” ในการเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาบน Apple TV ให้เปิด “การตั้งค่า” เลือก “ทั่วไป” แล้วเลือก “ความเป็นส่วนตัว” จากนั้นตั้ง “จำกัดการติดตามโฆษณา” เป็นเปิด บน macOS คุณสามารถเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาได้โดยการเปิด “การตั้งค่าระบบ” เลือก “ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว” เปิดแถบ “ความเป็นส่วนตัว” เลือก “การโฆษณา” แล้วเลือกกล่อง “จำกัดการติดตามโฆษณา”

ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่ให้ Apple ID ของคุณเข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่แยกตามความสนใจของคุณโดยไม่คำนึงว่าคุณใช้อุปกรณ์ใด แอพหรือผู้โฆษณาที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple แต่ใช้ข้อมูลโฆษณาประจำตัวของ Apple ต้องตรวจสอบการตั้งค่าการจำกัดการติดตามโฆษณา และไม่ได้รับอนุญาตตามคู่มือของ Apple ให้ส่งโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายให้คุณถ้าคุณเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาไว้ เมื่อเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาบน iOS 10 ขึ้นไป ข้อมูลโฆษณาประจำตัวนี้จะถูกแทนที่ด้วยค่าแบบซ้ำกันได้ที่เป็นศูนย์ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เสนอโฆษณาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเป็นข้อมูลจำเพาะใหม่แบบสุ่มเมื่อคุณปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการล้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโฆษณาประจำตัว คุณสามารถรีเซ็ตได้อย่างง่ายดาย ในการรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัวของคุณบน iOS ให้เปิด “การตั้งค่า” แล้วแตะ “ความเป็นส่วนตัว” แตะ “การโฆษณา” จากนั้นแตะ “รีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัว” ในการรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัวบน Apple TV ให้เปิด “การตั้งค่า” แล้วเลือก “ทั่วไป’ เลือก “ความเป็นส่วนตัว” จากนั้นคลิก “รีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัว” ในการรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัวบน macOS ให้เปิด “การตั้งค่าระบบ” แล้วเลือก “ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว” เปิดแถบ “ความเป็นส่วนตัว” เลือก “การโฆษณา” แล้วคลิกปุ่ม “รีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัว”

ถ้าคุณเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา คุณอาจยังคงได้รับโฆษณาจำนวนเท่าเดิม แต่โฆษณานั้นๆ อาจตรงกับความสนใจของคุณน้อยลง

วันที่เผยแพร่: