โฆษณาและความเป็นส่วนตัว

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการแชร์ได้

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการแชร์ได้

โฆษณาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple อาจแสดงใน App Store, Apple News และแอพหุ้น

ข้อมูลตามบริบทต่อไปนี้อาจใช้เพื่อส่งโฆษณาให้กับคุณ:

  • ข้อมูลอุปกรณ์: การตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์, ประเภทอุปกรณ์, เวอร์ชั่น OS, ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ และประเภทการเชื่อมต่อ
  • ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์: ถ้าบริการระบบโฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้งเปิดใช้งานอยู่ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณอาจถูกใช้เพื่อส่งโฆษณาที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณไม่ได้จัดเก็บโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple และโปรไฟล์ไม่ได้สร้างจากข้อมูลนี้ ในการเข้าถึงการตั้งค่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการระบบ > โฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้ง
  • การค้นหาใน App Store: เมื่อคุณค้นหาใน App Store การสืบค้นของคุณอาจถูกใช้เพื่อให้โฆษณาที่สัมพันธ์กับคุณ
  • Apple News และแอพหุ้น: ประเภทของบทความที่คุณอ่านจะถูกใช้เพื่อเลือกโฆษณาที่เหมาะสม

เราได้สร้างเซ็กเมนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน แล้วใช้กลุ่มเหล่านี้ในการนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าคุณสมควรจัดอยู่ในเซ็กเมนต์ใดและควรได้รับโฆษณาชิ้นใด ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะส่งโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมายเมื่อมีผู้คนตรงตามเกณฑ์เป้าหมายมากกว่า 5,000 คนเท่านั้น

เราจะกำหนดในคุณอยู่ในเซ็กเมนต์ตามหัวข้อและหมวดหมู่บทควาทที่คุณอ่าน และสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณติดตาม สมัครรับ หรืออนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนใน Apple News และแอพหุ้น โดยจะไม่มีการสร้างเซ็กเมนต์ใดๆ จากคำค้นหาใน App Store

ทั้งใน App Store, Apple News และแอพหุ้น ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกใช้เพื่อจัดคุณเข้าในเซ็กเมนต์ด้วยเช่นกัน:

  • ข้อมูลบัญชี: ชื่อ ที่อยู่ อายุ และอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของคุณ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อของคุณในหน้าการลงทะเบียน Apple ID หรือคำขึ้นต้นจดหมายในบัญชี iTunes ของคุณอาจถูกใช้เพื่อจำแนกเพศของคุณ
  • รายการดาวน์โหลดและกิจกรรม: เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ รายการทีวี และแอพที่คุณดาวน์โหลด รวมถึงการซื้อภายในแอพใดๆ
  • กิจกรรมในแอพอื่นๆ: นักพัฒนาแอพที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้ของนักพัฒนาอาจระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อภายในแอพและกิจกรรมของคุณ เช่น การเล่นเกมได้จบครบแต่ละระดับ
  • การโฆษณา: การโต้ตอบของคุณกับโฆษณาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple
  • เซ็กเมนต์อื่นๆ: สำหรับแคมเปญโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง ผู้โฆษณาอาจจับคู่ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับผู้ใช้เข้ากับข้อมูลของ Apple เพื่อสร้างเซ็กเมนต์ ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้คนอย่างน้อย 5,000 คน ผู้โฆษณาสามารถใช้ข้อมูลโฆษณาประจำตัว หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีเกี่ยวกับผู้ใช้ได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อจับคู่ผู้ใช้เข้ากับเซ็กเมนต์บนแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ในระหว่างกระบวนการจับคู่ ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้จะถูกปิดบังเพื่อจำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นเจ้าของได้ ในการเลือกเซ็กเมนต์ให้ตรงกับผู้ใช้ ผู้โฆษณาอาจใช้ข้อมูลที่มีจากการโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลนี้จะได้รับและใช้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณา

เมื่อเลือกว่าจะโฆษณาที่จะแสดงจากหลายโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้กล่าวไปข้างต้น รวมทั้งกิจกรรมการเลือกหา App Store เพื่อกำหนดว่าโฆษณาใดน่าจะสัมพันธ์กับคุณมากที่สุด กิจกรรมการเลือกหา App Store รวมถึงข้อมูล เช่น เนื้อหาและแอพที่คุณแตะและดูระหว่างเลือกหา App Store ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำไปรวมกับผู้ใช้รายอื่นเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้

Apple จะไม่ทราบหรือทำให้ผู้โฆษณาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา หรือความนิยมในด้านการเมืองของคุณ และจะไม่สามารถเข้าถึงธุรกรรม Apple Pay หรือข้อมูลแอพสุขภาพทางแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

Apple จะไม่ขายหรือส่งข้อมูลใดๆ ที่ระบุถึงตัวคุณได้ให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่น เรามีพันธะต้องให้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณกับคู่ค้าทางยุทธศาสตร์รายต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับ Apple เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเรา หรือคู่ค้าที่ช่วยทำการตลาดหาลูกค้าให้ Apple และขายโฆษณาในนามของ Apple

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/th/privacy

 

ดูการตั้งค่าโฆษณาของคุณ

เกี่ยวกับโฆษณานี้

ในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่โฆษณาที่เฉพาะเจาะจงปรากฏให้คุณเห็นใน App Store บน iOS, Apple News หรือแอพหุ้น ให้แตะปุ่ม “โฆษณา” บนโฆษณา ซึ่งจะแสดงเซ็กเมนต์และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลจำนวนประชากรที่ส่งผลให้คุณได้รับโฆษณาดังกล่าว

ข้อมูลโฆษณา

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งอาจใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple รวมถึงเซ็กเมนต์ที่คุณถูกจัดอยู่ในนั้นด้วย บนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา แล้วแตะดูข้อมูลโฆษณา

ในการดูข้อมูลนี้บน macOS ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คลิกความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกการโฆษณา จากนั้นคลิกที่ดูข้อมูลโฆษณา

ถ้าคุณเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่มีข้อมูลการตั้งค่าโฆษณาสำหรับคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

ถ้าคุณคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถอัพเดท Apple ID และข้อมูลบัญชี iTunes ของคุณได้

เลือกการตั้งค่าการโฆษณาของคุณ

ไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณได้ โดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการของระบบ จากนั้นปิดใช้โฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ macOS ของคุณได้ โดยเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คลิกที่ความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลิกเลือกกล่องโฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้ง

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่ได้รับข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

ไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาบนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ได้ โดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา จากนั้นเปิดใช้การจำกัดการติดตามโฆษณา บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ความเป็นส่วนตัว จากนั้นเปิดใช้จำกัดการติดตามโฆษณา บน macOS คุณสามารถเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาได้โดยเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คลิกที่ความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกกล่องจำกัดการติดตามโฆษณา

ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่ให้ Apple ID ของคุณเข้าร่วมการรับโฆษณาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่แยกตามความสนใจของคุณโดยไม่คำนึงว่าคุณใช้อุปกรณ์ใด แอพหรือผู้โฆษณาที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple แต่ใช้ข้อมูลโฆษณาประจำตัวของ Apple ต้องตรวจสอบการตั้งค่าการจำกัดการติดตามโฆษณา และไม่ได้รับอนุญาตตามคู่มือของ Apple ให้ส่งโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายให้คุณถ้าคุณเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาไว้ เมื่อเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณาบน iOS 10 ขึ้นไป ข้อมูลโฆษณาประจำตัวนี้จะถูกแทนที่ด้วยค่าแบบซ้ำกันได้ที่เป็นศูนย์ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เสนอโฆษณาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเป็นข้อมูลจำเพาะใหม่แบบสุ่มเมื่อคุณปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา

คุณยังสามารถรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัวได้ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณจะสร้างข้อมูลประจำตัวในการแบบสุ่มใหม่ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับข้อมูลโฆษณาประจำตัวเดิมของคุณจะไม่ผูกกับข้อมูลประจำตัวใหม่ ในการรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัวของคุณบน iOS หรือ iPadOS ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะการโฆษณา จากนั้นแตะรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัว ในการรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัวบน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป แล้วเลือกความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิกรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัว ในการรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัวบน macOS ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คลิกความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกการโฆษณา จากนั้นคลิกปุ่มรีเซ็ตข้อมูลโฆษณาประจำตัว

ถ้าคุณเปิดใช้งานการจำกัดการติดตามโฆษณา คุณอาจยังคงได้รับโฆษณาจำนวนเท่าเดิม แต่โฆษณานั้นๆ อาจตรงกับความสนใจของคุณน้อยลง

วันที่เผยแพร่: