การโฆษณาของ Apple และความเป็นส่วนตัว

โฆษณาที่ส่งโดย Apple ช่วยให้ผู้คนค้นพบแอพ ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไปพร้อมกัน แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถควบคุมวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณได้ แพลตฟอร์มโฆษณาของเราจะไม่แชร์ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้กับบริษัทอื่น

เลือกการตั้งค่าการโฆษณาของคุณ

โฆษณาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple อาจแสดงใน App Store, Apple News และแอพหุ้น แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่ติดตามคุณ ซึ่งหมายความว่าจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่เก็บรวบรวมจากแอพของเราเข้ากับข้อมูลของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่เก็บรวบรวมจากบุคคลหรือบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการวัดผลการโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมาย และจะไม่แชร์ข้อมูลของผู้ใช้หรืออุปกรณ์กับโบรกเกอร์ข้อมูล

ข้อมูลตามบริบท

ข้อมูลตามบริบทต่อไปนี้อาจใช้เพื่อส่งโฆษณาให้กับคุณ:

• ข้อมูลอุปกรณ์: การตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์, ประเภทอุปกรณ์, เวอร์ชั่น OS, ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ และประเภทการเชื่อมต่อ

• ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์: ถ้าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดใช้งานอยู่และคุณได้อนุญาตให้แอพ App Store หรือ Apple News เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณอาจถูกใช้เพื่อส่งโฆษณาที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณไม่ได้จัดเก็บโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple และโปรไฟล์ไม่ได้สร้างจากข้อมูลนี้ ในการเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

• การค้นหาใน App Store: เมื่อคุณค้นหาใน App Store การสืบค้นของคุณอาจถูกใช้เพื่อให้โฆษณาที่สัมพันธ์กับคุณ

• Apple News และแอพหุ้น: ประเภทของเรื่องที่คุณอ่านจะถูกใช้เพื่อเลือกโฆษณาที่เหมาะสม

เซ็กเมนต์ 

เราได้สร้างเซ็กเมนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน แล้วใช้กลุ่มเหล่านี้ในการนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าคุณสมควรจัดอยู่ในเซ็กเมนต์ใดและควรได้รับโฆษณาชิ้นใด ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะส่งโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมายเมื่อมีผู้คนตรงตามเกณฑ์เป้าหมายมากกว่า 5,000 คนเท่านั้น

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกใช้เพื่อจัดคุณเข้าในเซ็กเมนต์ด้วยเช่นกัน:

• ข้อมูลบัญชี: ชื่อ ที่อยู่ อายุ และอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Apple ID ของคุณ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อของคุณในหน้าการลงทะเบียน Apple ID หรือคำขึ้นต้นจดหมายในบัญชี Apple ID ของคุณอาจถูกใช้เพื่อจำแนกเพศของคุณ

• การดาวน์โหลด การซื้อสินค้า และการสมัครใช้บริการ: เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ รายการทีวี และแอพที่คุณดาวน์โหลด รวมถึงการซื้อและการสมัครใช้บริการภายในแอพ เราไม่อนุญาตการเจาะจงเป้าหมายตามการดาวน์โหลดแอพใดแอพหนึ่งหรือการซื้อ (รวมถึงการสมัครใช้บริการ) ภายในแอพใดแอพหนึ่งจาก App Store เว้นแต่ว่าการเจาะจงเป้าหมายนั้นดำเนินการโดยนักพัฒนาแอพดังกล่าว

• Apple News และหุ้น: หัวข้อและหมวดหมู่ของเรื่องที่คุณอ่านและสิ่งตีพิมพ์ที่คุณติดตาม สมัครรับ หรือเปิดใช้งานการแจ้งเตือน

• การโฆษณา: การโต้ตอบของคุณกับโฆษณาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple

เมื่อเลือกโฆษณาที่จะแสดงจากหลายโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้กล่าวไปข้างต้น รวมทั้งกิจกรรมการเลือกหา App Store เพื่อกำหนดว่าโฆษณาใดน่าจะสัมพันธ์กับคุณมากที่สุด กิจกรรมการเลือกหา App Store รวมถึงข้อมูล เช่น เนื้อหาและแอพที่คุณแตะและดูระหว่างเลือกหา App Store ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำไปรวมกับผู้ใช้รายอื่นเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้

Apple จะไม่แชร์ข้อมูลใดๆ ที่ระบุถึงตัวคุณได้ให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่น เรามีพันธะต้องให้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณกับคู่ค้าทางยุทธศาสตร์รายต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับ Apple เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเรา หรือคู่ค้าที่ช่วยทำการตลาดหาลูกค้าให้ Apple และขายโฆษณาในนามของ Apple

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple ไม่สามารถเข้าถึงธุรกรรม Apple Pay หรือข้อมูลแอพสุขภาพ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้

Apple จะไม่ทราบหรือทำให้ผู้โฆษณาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา หรือความนิยมในด้านการเมืองของคุณ

การตั้งค่าโฆษณาของคุณ

เกี่ยวกับโฆษณานี้

ในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่โฆษณาที่เฉพาะเจาะจงปรากฏให้คุณเห็นใน App Store, Apple News หรือแอพหุ้น ให้แตะปุ่ม “โฆษณา” บนโฆษณา ซึ่งจะแสดงเซ็กเมนต์และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลจำนวนประชากร ที่เราใช้ระบุโฆษณาที่คุณจะได้รับ

ข้อมูลการเจาะจงเป้าหมายโฆษณา

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งอาจใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple รวมถึงเซ็กเมนต์ที่คุณถูกจัดอยู่ในนั้นด้วย 

ในการดูข้อมูลนี้บนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณาของ Apple แล้วแตะดูข้อมูลการเจาะจงเป้าหมายโฆษณา บน Mac ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกการโฆษณาของ Apple จากนั้นคลิกดูข้อมูลโฆษณา

ถ้าคุณคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถอัพเดทข้อมูลบัญชี Apple ID ของคุณได้

โฆษณาตามตำแหน่งที่ตั้ง

ถ้าคุณอนุญาตให้ App Store หรือ Apple News เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple อาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณในการส่งโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ ให้กับคุณบน App Store และบน Apple News

คุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมได้บนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณโดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะเพื่อปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งหรือเลือก App Store หรือ News จากรายการสวิตช์การรับรู้ตำแหน่งที่ตั้งแล้วตั้งเป็น “ไม่เลย” บน Mac ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ความเป็นส่วนตัว เลือก บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลิกเลือก “เปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง” หรือ “News”

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple จะไม่ได้รับข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

โฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะ

ถ้าโฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะเปิดใช้อยู่ แพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น การปิดใช้โฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะจะป้องกันไม่ให้ Apple ใช้ข้อมูลนี้สำหรับการเจาะจงเป้าหมายโฆษณา ซึ่งจะไม่ลดจำนวนโฆษณาที่คุณได้รับ แต่โฆษณาอาจเกี่ยวข้องกับคุณน้อยลง

คุณสามารถปิดใช้งานโฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะบนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS โดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณาของ Apple แล้วแตะเพื่อปิดใช้โฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะ บน Mac ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกการโฆษณาของ Apple แล้วเลิกเลือกโฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่ Apple เก็บรวบรวมจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple เสมอ ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/th/privacy

วันที่เผยแพร่: