รายชื่อใบรับรองระดับรูทที่เชื่อถือได้ที่มีอยู่ใน OS X Yosemite

OS X Trust Store ประกอบด้วยใบรับรองระดับรูทที่เชื่อถือได้ซึ่งมี OS X ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

เกี่ยวกับความเชื่อถือและใบรับรอง

Trust Store บน OS X Yosemite v10.10 ประกอบด้วยใบรับรองสามหมวดหมู่ ดังนี้

  • ใบรับรองที่เชื่อถือได้ จะสร้างโซ่แห่งความไว้วางใจที่จะตรวจสอบใบรับรองอื่นๆ ที่ลงชื่อโดยรูทที่เชื่อถือได้ เช่น เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้ดูแลระบบไอทีสร้างโปรไฟล์การกำหนดค่าสำหรับ OS X Yosemite ก็ไม่จำเป็นต้องรวมใบรับรองระดับรูทที่เชื่อถือได้เหล่านี้เข้าไว้ด้วย
  • ใบรับรองแบบถามเสมอ เป็นใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกปิดกั้น เมื่อมีการใช้หนึ่งในใบรับรองเหล่านี้ ระบบจะขอให้คุณเลือกว่าจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือ
  • ใบรับรองที่ถูกปิดกั้น เป็นใบรับรองที่เชื่อว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้ และจะไม่มีวันเชื่อถือเด็ดขาด

บทความนี้จะแสดงรายการนโยบายความเชื่อถือใบรับรองสำหรับ OS X Yosemite และจะได้รับการอัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อใบรับรอง

ใบรับรองที่เชื่อถือได้

ชื่อใบรับรอง ออกโดย พิมพ์ ขนาดคีย์ Sig alg หมายเลขประจำเครื่อง หมดอายุ นโยบาย EV
A-Trust-nQual-01  A-Trust-nQual-01  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 E2 42  23:00:00 น. 30 พ.ย. 2014  ไม่ใช่ EV 
A-Trust-nQual-03  A-Trust-nQual-03  RSA  2048 บิต  SHA-1  01 6C 1E  22:00:00 น. 17 ส.ค. 2015  ไม่ใช่ EV 
A-Trust-Qual-01  A-Trust-Qual-01  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 E2 43  23:00:00 น. 30 พ.ย. 2014  ไม่ใช่ EV 
A-Trust-Qual-02  A-Trust-Qual-02  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 E2 48  23:00:00 น. 2 ธ.ค. 2014  ไม่ใช่ EV 
AAA Certificate Services  AAA Certificate Services  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
Actalis Authentication Root CA  Actalis Authentication Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  57 0A 11 97 42 C4 E3 CC  11:22:02 น. 22 ก.ย. 2030  1.3.159.1.17.1 
AddTrust Class 1 CA Root  AddTrust Class 1 CA Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  10:38:31 น. 30 พ.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
AddTrust External CA Root  AddTrust External CA Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  10:48:38 น. 30 พ.ค. 2020  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
AddTrust Public CA Root  AddTrust Public CA Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  10:41:50 น. 30 พ.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
AddTrust Qualified CA Root  AddTrust Qualified CA Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  10:44:50 น. 30 พ.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
Admin-Root-CA  Admin-Root-CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  3B F3 81 D0  07:51:07 น. 10 พ.ย. 2021  ไม่ใช่ EV 
AdminCA-CD-T01  AdminCA-CD-T01  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  12:36:19 น. 25 ม.ค. 2016  ไม่ใช่ EV 
AffirmTrust Commercial  AffirmTrust Commercial  RSA  2048 บิต  SHA-256  77 77 06 27 26 A9 B1 7C  14:06:06 น. 31 ธ.ค. 2030  1.3.6.1.4.1.34697.2.1 
AffirmTrust Networking  AffirmTrust Networking  RSA  2048 บิต  SHA-1  7C 4F 04 39 1C D4 99 2D  14:08:24 น. 31 ธ.ค. 2030  1.3.6.1.4.1.34697.2.2 
AffirmTrust Premium ECC  AffirmTrust Premium ECC  ECDSA  384 บิต  SHA-384  74 97 25 8A C7 3F 7A 54  14:20:24 น. 31 ธ.ค. 2040  1.3.6.1.4.1.34697.2.4 
AffirmTrust Premium  AffirmTrust Premium  RSA  4096 บิต  SHA-384  6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE  14:10:36 น. 31 ธ.ค. 2040  1.3.6.1.4.1.34697.2.3 
America Online Root Certification Authority 1  America Online Root Certification Authority 1  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  20:43:00 น. 19 พ.ย. 2037  ไม่ใช่ EV 
America Online Root Certification Authority 2  America Online Root Certification Authority 2  RSA  4096 บิต  SHA-1  01  14:08:00 น. 29 ก.ย. 2037  ไม่ใช่ EV 
ANF Global Root CA  ANF Global Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  01 3F 2F 31 77 E6  17:45:38 น. 5 มิ.ย. 2033  1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22 
Apple Root CA - G2  Apple Root CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-384  01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0  18:10:09 น. 30 เม.ย. 2039  ไม่ใช่ EV 
Apple Root CA - G3  Apple Root CA - G3  ECDSA  384 บิต  SHA-384  2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95  18:19:06 น. 30 เม.ย. 2039  ไม่ใช่ EV 
Apple Root CA  Apple Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  02  21:40:36 น. 9 ก.พ. 2035  ไม่ใช่ EV 
Apple Root Certificate Authority  Apple Root Certificate Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  00:18:14 น. 10 ก.พ. 2025  ไม่ใช่ EV 
Application CA G2  Application CA G2  RSA  2048 บิต  SHA-1  31  14:59:59 น. 31 มี.ค. 2016  ไม่ใช่ EV 
ApplicationCA  ApplicationCA  RSA  2048 บิต  SHA-1  31  15:00:00 น. 12 ธ.ค. 2017  ไม่ใช่ EV 
ApplicationCA2 Root  ApplicationCA2 Root  RSA  2048 บิต  SHA-256  31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38  15:00:00 น. 12 มี.ค. 2033  ไม่ใช่ EV 
Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  RSA  4096 บิต  SHA-1  53 EC 3B EE FB B2 48 5F  08:38:15 น. 31 ธ.ค. 2030  1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10 
Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  RSA  4096 บิต  SHA-384  01  23:59:59 น. 17 ธ.ค. 2030  ไม่ใช่ EV 
Baltimore CyberTrust Root  Baltimore CyberTrust Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  02 00 00 B9  23:59:00 น. 12 พ.ค. 2025  1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1 
Belgium Root CA  Belgium Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  58 0B 05 6C 53 24 DB B2 50 57 18 5F F9 E5 A6 50  23:00:00 น. 26 ม.ค. 2014  ไม่ใช่ EV 
Belgium Root CA2  Belgium Root CA2  RSA  2048 บิต  SHA-1  2A FF BE 9F A2 F0 E9 87  08:00:00 น. 15 ธ.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
BridgeCA  BridgeCA  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  14:59:59 น. 26 ธ.ค. 2013  ไม่ใช่ EV 
Buypass Class 2 CA 1  Buypass Class 2 CA 1  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  10:25:09 13 ต.ค. 2016  ไม่ใช่ EV 
Buypass Class 2 Root CA  Buypass Class 2 Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  02  08:38:03 น. 26 ต.ค. 2040  ไม่ใช่ EV 
Buypass Class 3 CA 1  Buypass Class 3 CA 1  RSA  2048 บิต  SHA-1  02  14:13:03 น. 9 พ.ค. 2015  2.16.578.1.26.1.3.3 
Buypass Class 3 Root CA  Buypass Class 3 Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  02  08:28:58 น. 26 ต.ค. 2040  2.16.578.1.26.1.3.3 
CA Disig Root R1  CA Disig Root R1  RSA  4096 บิต  SHA-1  00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28  09:06:56 น. 19 ก.ค. 2042  ไม่ใช่ EV 
CA Disig Root R2  CA Disig Root R2  RSA  4096 บิต  SHA-256  00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63  09:15:30 น. 19 ก.ค. 2042  ไม่ใช่ EV 
CA Disig  CA Disig  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  01:39:34 น. 22 มี.ค. 2016  ไม่ใช่ EV 
Certigna  Certigna  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF  15:13:05 น. 29 มิ.ย. 2027  1.2.250.1.177.1.18.2.2 
Certinomis - Autorité Racine  Certinomis - Autorité Racine  RSA  4096 บิต  SHA-1  01  08:28:59 น. 17 ก.ย. 2028  ไม่ใช่ EV 
Certinomis - Root CA  Certinomis - Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  01  09:17:18 น. 21 ต.ค. 2033  ไม่ใช่ EV 
CertiNomis  CertiNomis  RSA  2048 บิต  SHA-1  30 30 30 30 39 37 33 37 35 37 33 38 36 30 30 30  00:00:00 น. 9 พ.ย. 2012  ไม่ใช่ EV 
certSIGN ROOT CA  certSIGN ROOT CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  20 06 05 16 70 02  17:20:04 น. 4 ก.ค. 2031  ไม่ใช่ EV 
Certum CA  Certum CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  01 00 20  10:46:39 น. 11 มิ.ย. 2027  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA 2  Certum Trusted Network CA 2  RSA  4096 บิต  SHA-512  00 B8 59 14 71 3F 57 DF 8F 31 C0 33 3D D2 D6 19 7A 23 17 B4 EB  08:39:56 น. 6 ต.ค. 2046  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA  Certum Trusted Network CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  04 44 C0  12:07:37 น. 31 ธ.ค. 2029  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Chambers of Commerce Root - 2008  Chambers of Commerce Root - 2008  RSA  4096 บิต  SHA-1  00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA  12:29:50 น. 31 ก.ค. 2038  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Chambers of Commerce Root  Chambers of Commerce Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  16:13:44 น. 30 ก.ย. 2037  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Cisco Root CA 2048  Cisco Root CA 2048  RSA  2048 บิต  SHA-1  5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF  20:25:42 น. 14 พ.ค. 2029  ไม่ใช่ EV 
Class 1 Public Primary Certification Authority  Class 1 Public Primary Certification Authority  RSA  1024 บิต  MD2  00 CD BA 7F 56 F0 DF E4 BC 54 FE 22 AC B3 72 AA 55  23:59:59 น. 1 ส.ค 2028  ไม่ใช่ EV 
Class 1 Public Primary Certification Authority  Class 1 Public Primary Certification Authority  RSA  1024 บิต  SHA-1  3F 69 1E 81 9C F0 9A 4A F3 73 FF B9 48 A2 E4 DD  23:59:59 น. 2 ส.ค 2028  ไม่ใช่ EV 
Class 2 Primary CA  Class 2 Primary CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23  23:59:59 น. 6 ก.ค. 2019  1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1 
Class 2 Public Primary Certification Authority  Class 2 Public Primary Certification Authority  RSA  1024 บิต  MD2  2D 1B FC 4A 17 8D A3 91 EB E7 FF F5 8B 45 BE 0B  23:59:59 น. 1 ส.ค 2028  ไม่ใช่ EV 
Class 2 Public Primary Certification Authority  Class 2 Public Primary Certification Authority  RSA  1024 บิต  SHA-1  0A BA 1E 00 62 32 E8 B4 36 26 5D 1F 7C CD 89 66  23:59:59 น. 2 ส.ค 2028  ไม่ใช่ EV 
Class 3 Public Primary Certification Authority  Class 3 Public Primary Certification Authority  RSA  1024 บิต  MD2  70 BA E4 1D 10 D9 29 34 B6 38 CA 7B 03 CC BA BF  23:59:59 น. 1 ส.ค 2028  ไม่ใช่ EV 
Class 3 Public Primary Certification Authority  Class 3 Public Primary Certification Authority  RSA  1024 บิต  SHA-1  3C 91 31 CB 1F F6 D0 1B 0E 9A B8 D0 44 BF 12 BE  23:59:59 น. 2 ส.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
Common Policy  Common Policy  RSA  2048 บิต  SHA-1  29 36 47 AA E3 8A AC 86 4A 23 56 F2 CA B7 61 AF  16:08:00 น. 15 ต.ค. 2027  ไม่ใช่ EV 
COMODO Certification Authority  COMODO Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2029  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 
ComSign CA  ComSign CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44  15:02:18 น. 19 มี.ค. 2029  ไม่ใช่ EV 
ComSign Global Root CA  ComSign Global Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE  10:24:55 น. 16 ก.ค. 2036  ไม่ใช่ EV 
ComSign Secured CA  ComSign Secured CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9  15:04:56 น. 16 มี.ค. 2029  ไม่ใช่ EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  RSA  2048 บิต  SHA-256  09 83 F3  08:35:58 น. 5 พ.ย. 2029  ไม่ใช่ EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  RSA  2048 บิต  SHA-256  09 83 F4  08:50:46 น. 5 พ.ย. 2029  1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1 
Deutsche Telekom Root CA 2  Deutsche Telekom Root CA 2  RSA  2048 บิต  SHA-1  26  23:59:00 น. 9 ก.ค. 2019  ไม่ใช่ EV 
DigiCert Assured ID Root CA  DigiCert Assured ID Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39  00:00:00 น. 10 พ.ย. 2031  ไม่ใช่ EV 
DigiCert Assured ID Root G2  DigiCert Assured ID Root G2  RSA  2048 บิต  SHA-256  0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B  12:00:00 น. 15 ม.ค. 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Assured ID Root G3  DigiCert Assured ID Root G3  ECDSA  384 บิต  SHA-384  0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC  12:00:00 Jan 15, 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root CA  DigiCert Global Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A  00:00:00 น. 10 พ.ย. 2031  ไม่ใช่ EV 
DigiCert Global Root G2  DigiCert Global Root G2  RSA  2048 บิต  SHA-256  03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5  12:00:00 น. 15 ม.ค. 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root G3  DigiCert Global Root G3  ECDSA  384 บิต  SHA-384  05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72  12:00:00 น. 15 ม.ค. 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert High Assurance EV Root CA  DigiCert High Assurance EV Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77  00:00:00 น. 10 พ.ย. 2031  2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Trusted Root G4  DigiCert Trusted Root G4  RSA  4096 บิต  SHA-384  05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C  12:00:00 น. 15 ม.ค. 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DoD CLASS 3 Root CA  DoD CLASS 3 Root CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  04  13:13:00 น. 14 พ.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
DoD Root CA 2  DoD Root CA 2  RSA  2048 บิต  SHA-1  05  15:00:10 น. 5 ธ.ค. 2029  ไม่ใช่ EV 
DST ACES CA X6  DST ACES CA X6  RSA  2048 บิต  SHA-1  0D 5E 99 0A D6 9D B7 78 EC D8 07 56 3B 86 15 D9  21:19:58 น. 20 พ.ย. 2017  ไม่ใช่ EV 
DST Root CA X3  DST Root CA X3  RSA  2048 บิต  SHA-1  44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B  14:01:15 น. 30 ก.ย. 2021  ไม่ใช่ EV 
DST Root CA X4  DST Root CA X4  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02  06:22:50 น. 13 ก.ย. 2020  ไม่ใช่ EV 
E-Tugra Certification Authority  E-Tugra Certification Authority  RSA  4096 บิต  SHA-256  6A 68 3E 9C 51 9B CB 53  12:09:48 น. 3 มี.ค. 2023  2.16.792.3.0.4.1.1.4 
EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  4096 บิต  SHA-1  4C AF 73 42 1C 8E 74 02  00:31:09 น. 14 ส.ค 2016  ไม่ใช่ EV 
ECA Root CA  ECA Root CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  0E  10:20:09 น. 14 มิ.ย. 2040  ไม่ใช่ EV 
Echoworx Root CA2  Echoworx Root CA2  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  10:49:13 น. 7 ต.ค. 2030  ไม่ใช่ EV 
EE Certification Centre Root CA  EE Certification Centre Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A  23:59:59 น. 17 ธ.ค. 2030  ไม่ใช่ EV 
Entrust Root Certification Authority - EC1  Entrust Root Certification Authority - EC1  ECDSA  384 บิต  SHA-384  00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9  15:55:36 น.18 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority - G2  Entrust Root Certification Authority - G2  RSA  2048 บิต  SHA-256  4A 53 8C 28  17:55:54 น. 7 ธ.ค. 2030  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority  Entrust Root Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  45 6B 50 54  20:53:42 น. 27 พ.ย. 2026  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 บิต  SHA-1  38 63 B9 66  18:20:51 น. 24 ธ.ค. 2019  ไม่ใช่ EV 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 บิต  SHA-1  38 63 DE F8  14:15:12 น. 24 ก.ค. 2029  2.16.840.1.114028.10.1.2 
ePKI Root Certification Authority  ePKI Root Certification Authority  RSA  4096 บิต  SHA-1  15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D  02:31:27 น. 20 ธ.ค. 2034  ไม่ใช่ EV 
Federal Common Policy CA  Federal Common Policy CA  RSA  2048 บิต  SHA-256  01 30  16:45:27 น. 1 ธ.ค. 2030  ไม่ใช่ EV 
GeoTrust Global CA  GeoTrust Global CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  02 34 56  04:00:00 น. 21 พ.ค. 2022  ไม่ใช่ EV 
GeoTrust Primary Certification Authority - G2  GeoTrust Primary Certification Authority - G2  ECDSA  384 บิต  SHA-384  3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B  23:59:59 น. 18 ม.ค. 2038  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority - G3  GeoTrust Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 บิต  SHA-256  15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F  23:59:59 น. 1 ธ.ค. 2037  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority  GeoTrust Primary Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1  23:59:59 น. 16 ก.ค. 2036  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
Global Chambersign Root - 2008  Global Chambersign Root - 2008  RSA  4096 บิต  SHA-1  00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE  12:31:40 น. 31 ก.ค. 2038  1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2 
Global Chambersign Root  Global Chambersign Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  16:14:18 น. 30 ก.ย. 2037  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
GlobalSign Root CA  GlobalSign Root CA  RSA  2048 บิต  MD5  02 00 00 00 00 00 D6 78 B7 94 05  12:00:00 น. 28 ม.ค. 2014  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
GlobalSign Root CA  GlobalSign Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94  12:00:00 น. 28 ม.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  256 บิต  SHA-256  2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02  03:14:07 น. 19 ม.ค. 2038  ไม่ใช่ EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  384 บิต  SHA-384  60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C  03:14:07 น. 19 ม.ค. 2038  ไม่ใช่ EV 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 บิต  SHA-1  04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D  08:00:00 น. 15 ธ.ค. 2021  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 บิต  SHA-256  04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2  10:00:00 น. 18 มี.ค. 2029  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
Go Daddy Class 2 Certification Authority  Go Daddy Class 2 Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  17:06:20 น. 29 มิ.ย. 2034  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Go Daddy Root Certificate Authority - G2  Go Daddy Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 บิต  SHA-256  00  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Government Root Certification Authority  Government Root Certification Authority  RSA  4096 บิต  SHA-256  00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2  15:59:59 น. 31 ธ.ค. 2037  ไม่ใช่ EV 
GTE CyberTrust Global Root  GTE CyberTrust Global Root  RSA  1024 บิต  MD5  01 A5  23:59:00 น. 13 ส.ค. 2018  ไม่ใช่ EV 
Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  13:49:52 น. 1 ธ.ค. 2031  ไม่ใช่ EV 
Hongkong Post Root CA 1  Hongkong Post Root CA 1  RSA  2048 บิต  SHA-1  03 E8  04:52:29 น. 15 พ.ค. 2023  ไม่ใช่ EV 
I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  RSA  2048 บิต  SHA-256  00 A0 37 A0  00:00:00 น. 1 ก.ย. 2019  ไม่ใช่ EV 
IdenTrust Commercial Root CA 1  IdenTrust Commercial Root CA 1  RSA  4096 บิต  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02  18:12:23 น. 16 ม.ค. 2034  ไม่ใช่ EV 
IdenTrust Public Sector Root CA 1  IdenTrust Public Sector Root CA 1  RSA  4096 บิต  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02  17:53:32 น. 16 ม.ค. 2034  ไม่ใช่ EV 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  23:00:00 น. 30 ม.ค. 2018  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 บิต  SHA-1  06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5  08:27:25 น. 13 ธ.ค. 2037  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 บิต  SHA-256  00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D  08:27:25 น. 13 ธ.ค. 2037  ไม่ใช่ EV 
Juur-SK  Juur-SK  RSA  2048 บิต  SHA-1  3B 8E 4B FC  14:23:01 น. 26 ส.ค 2016  ไม่ใช่ EV 
KISA RootCA 1  KISA RootCA 1  RSA  2048 บิต  SHA-1  04  08:05:46 น. 24 ส.ค 2025  ไม่ใช่ EV 
Microsec e-Szigno Root CA 2009  Microsec e-Szigno Root CA 2009  RSA  2048 บิต  SHA-256  00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19  11:30:18 น. 30 ธ.ค. 2029  ไม่ใช่ EV 
MPHPT Certification Authority  MPHPT Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  14:59:59 น. 13 มี.ค. 2012  ไม่ใช่ EV 
NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  RSA  2048 บิต  SHA-256  49 41 2C E4 00 10  15:08:21 น. 6 ธ.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
NetLock Expressz (Class C) Tanusitvanykiado  NetLock Expressz (Class C) Tanusitvanykiado  RSA  1024 บิต  MD5  68  14:08:11 น. 20 ก.พ. 2019  ไม่ใช่ EV 
NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  RSA  2048 บิต  MD5  01 03  23:14:47 น. 19 ก.พ. 2019  ไม่ใช่ EV 
NetLock Minositett Kozjegyzoi (Class QA) Tanusitvanykiado  NetLock Minositett Kozjegyzoi (Class QA) Tanusitvanykiado  RSA  2048 บิต  SHA-1  7B  01:47:11 น. 15 ธ.ค. 2022  ไม่ใช่ EV 
Network Solutions Certificate Authority  Network Solutions Certificate Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2029  1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
OISTE WISeKey Global Root GA CA  OISTE WISeKey Global Root GA CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A  16:09:51 น. 11 ธ.ค. 2037  ไม่ใช่ EV 
QuoVadis Root CA 1 G3  QuoVadis Root CA 1 G3  RSA  4096 บิต  SHA-256  78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93  17:27:44 น. 12 ม.ค. 2042  ไม่ใช่ EV 
QuoVadis Root CA 2 G3  QuoVadis Root CA 2 G3  RSA  4096 บิต  SHA-256  44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28  18:59:32 น. 12 ม.ค. 2042  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 2  QuoVadis Root CA 2  RSA  4096 บิต  SHA-1  05 09  18:23:33 น. 24 พ.ย. 2031  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 3 G3  QuoVadis Root CA 3 G3  RSA  4096 บิต  SHA-256  2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D  20:26:32 น. 12 ม.ค. 2042  ไม่ใช่ EV 
QuoVadis Root CA 3  QuoVadis Root CA 3  RSA  4096 บิต  SHA-1  05 C6  19:06:44 น. 24 พ.ย. 2031  ไม่ใช่ EV 
QuoVadis Root Certification Authority  QuoVadis Root Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  3A B6 50 8B  18:33:33 น. 17 มี.ค. 2021  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
RSA Security 2048 V3  RSA Security 2048 V3  RSA  2048 บิต  SHA-1  0A 01 01 01 00 00 02 7C 00 00 00 0A 00 00 00 02  20:39:23 น. 22 ก.พ. 2026  ไม่ใช่ EV 
Secure Certificate Services  Secure Certificate Services  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
Secure Global CA  Secure Global CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5  19:52:06 น. 31 ธ.ค. 2029  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
SecureTrust CA  SecureTrust CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0  19:40:55 น 31 ธ.ค. 2029  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
Security Communication EV RootCA1  Security Communication EV RootCA1  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  02:12:32 น. 6 มิ.ย. 2037  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA1  Security Communication RootCA1  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  04:20:49 น. 30 ก.ย. 2023  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA2  Security Communication RootCA2  RSA  2048 บิต  SHA-256  00  05:00:39 น. 29 พ.ค. 2029  1.2.392.200091.100.721.1 
Sonera Class1 CA  Sonera Class1 CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  24  10:49:13 น. 6 เม.ย. 2021  ไม่ใช่ EV 
Sonera Class2 CA  Sonera Class2 CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  1D  07:29:40 น. 6 เม.ย. 2021  ไม่ใช่ EV 
Staat der Nederlanden EV Root CA  Staat der Nederlanden EV Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  00 98 96 8D  11:10:28 น 8 ธ.ค. 2022  2.16.528.1.1003.1.2.7 
Staat der Nederlanden Root CA - G2  Staat der Nederlanden Root CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-256  00 98 96 8C  11:03:10 น. 25 มี.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
Staat der Nederlanden Root CA  Staat der Nederlanden Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 98 96 8A  09:15:38 น 16 ธ.ค. 2015  ไม่ใช่ EV 
Starfield Class 2 Certification Authority  Starfield Class 2 Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  00  17:39:16 น. 29 มิ.ย. 2034  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Root Certificate Authority - G2  Starfield Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 บิต  SHA-256  00  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Services Root Certificate Authority - G2  Starfield Services Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 บิต  SHA-256  00  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.114414.1.7.24.3 
StartCom Certification Authority G2  StartCom Certification Authority G2  RSA  4096 บิต  SHA-256  3B  23:59:01 น. 31 ธ.ค. 2039  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 บิต  SHA-1  01  19:46:36 น. 17 ก.ย. 2036  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 บิต  SHA-256  2D  19:46:36 น. 17 ก.ย. 2036  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
Swisscom Root CA 1  Swisscom Root CA 1  RSA  4096 บิต  SHA-1  5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36  22:06:20 น. 18 ส.ค 2025  ไม่ใช่ EV 
Swisscom Root CA 2  Swisscom Root CA 2  RSA  4096 บิต  SHA-256  1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6  07:38:14 น. 25 มิ.ย. 2031  ไม่ใช่ EV 
Swisscom Root EV CA 2  Swisscom Root EV CA 2  RSA  4096 บิต  SHA-256  00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58  08:45:08 น. 25 มิ.ย. 2031  2.16.756.1.83.21.0 
SwissSign Gold CA - G2  SwissSign Gold CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-1  00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0  08:30:35 น. 25 ต.ค. 2036  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Platinum CA - G2  SwissSign Platinum CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-1  4E B2 00 67 0C 03 5D 4F  08:36:00 น. 25 ต.ค. 2036  ไม่ใช่ EV 
SwissSign Silver CA - G2  SwissSign Silver CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-1  4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B  08:32:46 น. 25 ต.ค. 2036  ไม่ใช่ EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 บิต  SHA-384  21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8  23:59:59 น. 18 ม.ค. 2038  ไม่ใช่ EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 บิต  SHA-256  24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98  23:59:59 น. 1 ธ.ค. 2037  ไม่ใช่ EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 บิต  SHA-384  34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E  23:59:59 น. 18 ม.ค. 2038  ไม่ใช่ EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 บิต  SHA-256  64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41  23:59:59 น. 1 ธ.ค. 2037  ไม่ใช่ EV 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 บิต  SHA-384  4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE  23:59:59 น. 1 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  4096 บิต  SHA-384  65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82  23:59:59 น. 1 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
SZAFIR ROOT CA  SZAFIR ROOT CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1  11:10:57 น. 6 ธ.ค. 2031  ไม่ใช่ EV 
T-TeleSec GlobalRoot Class 2  T-TeleSec GlobalRoot Class 2  RSA  2048 บิต  SHA-256  01  23:59:59 น. 1 ต.ค. 2033  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
T-TeleSec GlobalRoot Class 3  T-TeleSec GlobalRoot Class 3  RSA  2048 บิต  SHA-256  01  23:59:59 น. 1 ต.ค. 2033  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
TC TrustCenter Class 2 CA II  TC TrustCenter Class 2 CA II  RSA  2048 บิต  SHA-1  2E 6A 00 01 00 02 1F D7 52 21 2C 11 5C 3B  22:59:59 น. 31 ธ.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
TC TrustCenter Class 3 CA II  TC TrustCenter Class 3 CA II  RSA  2048 บิต  SHA-1  4A 47 00 01 00 02 E5 A0 5D D6 3F 00 51 BF  22:59:59 น. 31 ธ.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
TC TrustCenter Class 4 CA II  TC TrustCenter Class 4 CA II  RSA  2048 บิต  SHA-1  05 C0 00 01 00 02 41 D0 06 0A 4D CE 75 10  22:59:59 น. 31 ธ.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
TC TrustCenter Universal CA I  TC TrustCenter Universal CA I  RSA  2048 บิต  SHA-1  1D A2 00 01 00 02 EC B7 60 80 78 8D B6 06  22:59:59 น. 31 ธ.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
TC TrustCenter Universal CA II  TC TrustCenter Universal CA II  RSA  4096 บิต  SHA-1  19 33 00 01 00 02 28 1A 9A 04 BC F2 55 45  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2030  ไม่ใช่ EV 
TC TrustCenter Universal CA III  TC TrustCenter Universal CA III  RSA  2048 บิต  SHA-1  63 25 00 01 00 02 14 8D 33 15 02 E4 6C F4  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2029  1.2.276.0.44.1.1.1.4 
TeliaSonera Root CA v1  TeliaSonera Root CA v1  RSA  4096 บิต  SHA-1  00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96  12:00:50 น. 18 ต.ค. 2032  ไม่ใช่ EV 
Thawte Personal Basic CA  Thawte Personal Basic CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  0D 8E 15 12 E1 AC BB 77 8D 38 E3 24 DF 8C 30 F2  23:59:59 น. 1 ม.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
Thawte Personal Freemail CA  Thawte Personal Freemail CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  12 3D F0 E7 DA 2A 22 47 A4 38 89 E0 8A EE C9 67  23:59:59 น. 1 ม.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
Thawte Personal Premium CA  Thawte Personal Premium CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  40 05 B2 53 A0 1A 46 43 50 09 81 8F 12 10 76 EC  23:59:59 น. 1 ม.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
Thawte Premium Server CA  Thawte Premium Server CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  36 12 22 96 C5 E3 38 A5 20 A1 D2 5F 4C D7 09 54  23:59:59 น. 1 ม.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
thawte Primary Root CA - G2  thawte Primary Root CA - G2  ECDSA  384 บิต  SHA-384  35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56  23:59:59 น. 18 ม.ค. 2038  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA - G3  thawte Primary Root CA - G3  RSA  2048 บิต  SHA-256  60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB  23:59:59 น. 1 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA  thawte Primary Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D  23:59:59 น. 16 ก.ค. 2036  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
Thawte Server CA  Thawte Server CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  34 A4 FF F6 30 AF 4C A5 3C 33 17 42 A1 94 66 75  23:59:59 น. 1 ม.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
Thawte Timestamping CA  Thawte Timestamping CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  67 C8 E1 E8 E3 BE 1C BD FC 91 3B 8E A6 23 87 49  23:59:59 น. 1 ม.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
TRUST2408 OCES Primary CA  TRUST2408 OCES Primary CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  4B 8E 60 03  13:11:34 น. 3 ธ.ค. 2037  ไม่ใช่ EV 
Trusted Certificate Services  Trusted Certificate Services  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  23:59:59 น. 31 ธ.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
Trustis FPS Root CA  Trustis FPS Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59  11:36:54 น. 21 ม.ค. 2024  ไม่ใช่ EV 
TWCA Global Root CA  TWCA Global Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-256  0C BE  15:59:59 น. 31 ธ.ค. 2030  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TWCA Root Certification Authority  TWCA Root Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  15:59:59 น. 31 ธ.ค. 2030  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3  TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3  RSA  2048 บิต  SHA-1  11  11:37:07 น. 21 ส.ค 2017  ไม่ใช่ EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  10:07:57 น. 16 ก.ย. 2015  ไม่ใช่ EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  10:27:17 น. 22 มี.ค. 2015  ไม่ใช่ EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  18:37:19 น. 22 ธ.ค. 2017  ไม่ใช่ EV 
UCA Global Root  UCA Global Root  RSA  4096 บิต  SHA-1  08  00:00:00 น. 31 ธ.ค. 2037  ไม่ใช่ EV 
UCA Root  UCA Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  09  00:00:00 น. 31 ธ.ค. 2029  ไม่ใช่ EV 
UTN - DATACorp SGC  UTN - DATACorp SGC  RSA  2048 บิต  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69  19:06:30 น. 24 มิ.ย 2019  ไม่ใช่ EV 
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  RSA  2048 บิต  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89  17:36:58 น. 9 ก.ค. 2019  ไม่ใช่ EV 
UTN-USERFirst-Hardware  UTN-USERFirst-Hardware  RSA  2048 บิต  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD  18:19:22 น. 9 ก.ค. 2019  ไม่ใช่ EV 
UTN-USERFirst-Network Applications  UTN-USERFirst-Network Applications  RSA  2048 บิต  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 30 4B C0 33 77  18:57:49 น. 9 ก.ค. 2019  ไม่ใช่ EV 
UTN-USERFirst-Object  UTN-USERFirst-Object  RSA  2048 บิต  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B  18:40:36 Jul 9, 2019  ไม่ใช่ EV 
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4  23:59:59 น. 16 ก.ค. 2036  ไม่ใช่ EV 
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 บิต  SHA-1  61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A  23:59:59 น. 16 ก.ค. 2036  ไม่ใช่ EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57  23:59:59 น. 16 ก.ค. 2036  ไม่ใช่ EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 บิต  SHA-384  2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3  23:59:59 น. 18 ม.ค. 2038  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  RSA  2048 บิต  SHA-1  18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A  23:59:59 น. 16 ก.ค. 2036  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 EC A0 A7 8B 6E 75 6A 01 CF C4 7C CC 2F 94 5E D7  23:59:59 น. 16 ก.ค. 2036  ไม่ใช่ EV 
VeriSign Trust Network  VeriSign Trust Network  RSA  1024 บิต  SHA-1  00 B9 2F 60 CC 88 9F A1 7A 46 09 B8 5B 70 6C 8A AF  23:59:59 น. 1 ส.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
VeriSign Trust Network  VeriSign Trust Network  RSA  1024 บิต  SHA-1  32 88 8E 9A D2 F5 EB 13 47 F8 7F C4 20 37 25 F8  23:59:59 น. 1 ส.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
VeriSign Trust Network  VeriSign Trust Network  RSA  1024 บิต  SHA-1  4C C7 EA AA 98 3E 71 D3 93 10 F8 3D 3A 89 91 92  23:59:59 น. 1 ส.ค. 2028   ไม่ใช่ EV 
VeriSign Universal Root Certification Authority  VeriSign Universal Root Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-256  40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D  23:59:59 น. 1 ธ.ค. 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Visa eCommerce Root  Visa eCommerce Root  RSA  2048 บิต  SHA-1  13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62  00:16:12 น. 24 มิ.ย 2022  ไม่ใช่ EV 
Visa Information Delivery Root CA  Visa Information Delivery Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2  17:42:42 น. 29 มิ.ย 2025  ไม่ใช่ EV 
VRK Gov. Root CA  VRK Gov. Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  01 86 A0  13:51:08 น. 18 ธ.ค. 2023  ไม่ใช่ EV 
WellsSecure Public Root Certificate Authority  WellsSecure Public Root Certificate Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  01  00:07:54 น. 14 ธ.ค. 2022  2.16.840.1.114171.500.9 
XRamp Global Certification Authority  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD  05:37:19 น. 1 ม.ค. 2035  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 

ใบรับรองแบบถามเสมอ

ชื่อใบรับรอง ออกโดย พิมพ์ ขนาดคีย์ Sig alg หมายเลขประจำเครื่อง หมดอายุ นโยบาย EV
DigiNotar Extended Validation CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4  16:50:27 น. 14 พ.ค. 2017  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie - G2  Staat der Nederlanden Organisatie CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-256  01 31 34 BF  09:50:04 น. 23 มี.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven  Staat der Nederlanden Overheid CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  01 31 69 B0  08:39:46 น. 27 ก.ค. 2015  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Qualified CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41  17:18:31 น. 21 เม.ย. 2025  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Root CA G2  DigiNotar Root CA G2  RSA  4096 บิต  SHA-256  0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E  13:59:02 น. 3 ก.ค. 2029  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4096 บิต  SHA-1  0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C  18:19:21 น. 31 มี.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Services 1024 CA  DigiNotar Root CA  RSA  1024 บิต  SHA-1  36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38  13:27:58 น. 29 มี.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Services CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49  16:53:46 น. 28 มี.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
EASEE-gas CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9  13:45:10 น. 3 ก.ค. 2019  ไม่ใช่ EV 
Nederlandse Orde van Advocaten - Dutch Bar Association  DigiNotar Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1  19:21:33 น. 31 มี.ค. 2015  ไม่ใช่ EV 
TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-256  01 C9 9D DC  11:36:29 น. 23 มี.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid TEST Root CA - G2  RSA  4096 บิต  SHA-256  01 31 05 FF  16:00:39 น. 24 มี.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
TU Delft CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18  14:31:06 น. 26 มี.ค. 2017  ไม่ใช่ EV 

ใบรับรองที่ถูกกั้น

ชื่อใบรับรอง ออกโดย พิมพ์ ขนาดคีย์ Sig alg หมายเลขประจำเครื่อง หมดอายุ นโยบาย EV
*.EGO.GOV.TR  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 บิต  SHA-1  08 27  07:07:51 น. 6 ก.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
*.google.com  *.EGO.GOV.TR  RSA  1024 บิต  SHA-1  0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB  19:43:27 น. 7 มิ.ย 2013  ไม่ใช่ EV 
*.mail.me.com  Entrust Certification Authority - L1C  RSA  2048 บิต  SHA-1  4C 1F F0 CE  04:02:43 น. 4 ส.ค. 2015  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 บิต  SHA-1  07 27 0F F9  09:44:06 น. 20 ก.ย. 2013  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 บิต  SHA-1  07 27 10 03  10:52:30 น. 27 ก.ย. 2011  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 บิต  SHA-1  07 27 10 0D  10:53:11 น. 4 ต.ค. 2011  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Public CA 2025  DigiNotar Root CA  RSA  2048 บิต  SHA-1  1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04  16:07:02 น. 28 มี.ค. 2025  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 บิต  SHA-1  46 9C 2C AF  16:27:39 น. 26 ส.ค. 2013  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 บิต  SHA-1  46 9C 3C C9  20:12:36 น. 14 ส.ค. 2013  ไม่ใช่ EV 
DigiNotar Services 1024 CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  1024 บิต  SHA-1  46 9C 2C B0  16:29:00 น. 26 ส.ค. 2013  ไม่ใช่ EV 
Digisign Server ID (Enrich)  GTE CyberTrust Global Root  RSA  1024 บิต  SHA-1  07 27 14 A9  15:16:54 น. 17 ก.ค. 2012  ไม่ใช่ EV 
Digisign Server ID - (Enrich)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 บิต  SHA-1  4C 0E 63 6A  17:53:37 น. 16 ก.ค. 2015  ไม่ใช่ EV 
e-islem.kktcmerkezbankasi.org  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 บิต  SHA-1  08 64  07:07:51 น. 5 ส.ค. 2021  ไม่ใช่ EV 
MCSHOLDING TEST  CNNIC ROOT  RSA  2048 บิต  SHA-256  49 33 00 8E  06:20:09 น. 3 เม.ย. 2015  ไม่ใช่ EV 
Micros CA  Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  RSA  2048 บิต  SHA-1  6B 49 D2 05  18:23:53 น. 29 มี.ค. 2020  ไม่ใช่ EV 
Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 บิต  SHA-1  41 90 AB BC  23:47:42 น. 22 ธ.ค. 2028  ไม่ใช่ EV 
www.live.fi  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  2048 บิต  SHA-256  0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1  23:59:59 น. 26 เม.ย. 2015  ไม่ใช่ EV 

OS X Mavericks

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ใบรับรองที่เชื่อถือได้ใน OS X Mavericks

วันที่เผยแพร่: