หากคุณไม่สามารถใช้ภาพยนตร์จาก iCloud Drive ใน iMovie

ในการเปิดหรือแก้ไขไฟล์ใน iMovie ให้ย้ายไฟล์ที่ต้องการใช้จาก iCloud Drive ไปยัง Mac ของคุณ

ภาพยนตร์ที่บันทึกไปยัง iCloud Drive อาจแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณพยายามใช้ใน iMovie สำหรับ Mac ดังนี้

"ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ iMovie ไม่สามารถเปิดไฟล์ในรูปแบบภาพยนตร์ QuickTime"

ในการเปิดหรือแก้ไขภาพยนตร์ใน iMovie ให้ย้ายไปยังไดรฟ์ที่เชื่อมต่อภายใน (เช่น ดิสก์เริ่มต้นระบบ)

  1. คลิกไอคอน Finder ใน Dock
  2. เลือก ไป > iCloud Drive
  3. ค้นหาภาพยนตร์ที่คุณต้องการแก้ไขใน iMovie
  4. ลากไฟล์ภาพยนตร์ไปยังเดสก์ท็อป (หรือโฟลเดอร์อื่นที่อยู่บนไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ) หากคุณต้องการใช้สำเนาภาพยนตร์โดยเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ใน iCloud Drive ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะลากเพื่อสร้างสำเนาไฟล์
  5. เปิด iMovie แล้วนำเข้าไฟล์ภาพยนตร์จากเดสก์ท็อป
วันที่เผยแพร่: