แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในแอพรูปภาพสำหรับ macOS

แอพรูปภาพจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแสดงภาพของคุณบนแผนที่ในอัลบั้มสถานที่ ดูวิธีปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดให้กับแต่ละรูปภาพ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

แอพรูปภาพสำหรับ macOS อาจกำหนดตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องให้กับรูปภาพ ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และขอแนะนำให้คุณปรับชื่อตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพด้วยเช่นกัน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ถูกต้อง
  2. ในแถบเมนู ให้เลือกรูปภาพ > ตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือกเอาตำแหน่งที่ตั้งออก
  3. กด Command-I เพื่อแสดงข้อมูลของรูปภาพ 
  4. คลิกกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่ด้านล่างของหน้าต่างข้อมูล
  5. เริ่มพิมพ์ที่อยู่ เมือง สำนักงาน หรือชื่อตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ขณะที่คุณพิมพ์ คำแนะนำในการกรอกข้อมูลอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการกำหนดไปยังรูปภาพ

หากคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเดิมให้กับรูปภาพดังกล่าวได้ โดยทำดังนี้

  1. เลือกรูปภาพนั้น
  2. ในแถบเมนู ให้เลือกรูปภาพ > ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกแปลงกลับเป็นตำแหน่งที่ตั้งเดิม
วันที่เผยแพร่: