ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ Apple ID ของคุณเพื่อดูว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้จากที่ใดบ้าง

ดูว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในรายการอุปกรณ์ Apple ID ของคุณ รวมถึงวิธีดูรายละเอียดอุปกรณ์ และวิธีลบอุปกรณ์ออก หากจำเป็น

iPhone ที่แสดงหน้าจอ Apple ID

ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อดูอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้

หากคุณใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า คุณสามารถดูอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในขณะนั้น โดยทำดังนี้ 

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] แล้วเลื่อนลง 
 2. แตะที่ชื่ออุปกรณ์หนึ่งเพื่อดูข้อมูลของอุปกรณ์นั้น เช่น รุ่นของอุปกรณ์ หมายเลขประจำเครื่อง เวอร์ชั่น OS และดูว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อถือได้หรือไม่และสามารถใช้เพื่อรับรหัสการตรวจสอบยืนยัน Apple ID ได้หรือไม่ โดยข้อมูลอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทอุปกรณ์ คุณอาจจะต้องตอบคำถามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูข้อมูลอุปกรณ์ 

ใช้เว็บเพื่อดูว่าคุณลงชื่อเข้าจากที่ใด

Mac ที่แสดงการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์และการชำระเงินและการจัดส่ง

จากส่วนอุปกรณ์ของหน้าบัญชี Apple ID คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่คุณเพิ่งลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดังนี้ 

 1. ลงชื่อเข้าในหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ* แล้วเลื่อนไปที่อุปกรณ์
 2. หากไม่เห็นอุปกรณ์ของคุณในทันที ให้คลิกดูรายละเอียด แล้วตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย
 3. คลิกที่ชื่ออุปกรณ์เพื่อดูข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องนั้น เช่น รุ่นอุปกรณ์ หมายเลขประจำเครื่อง และเวอร์ชั่นของ OS โดยข้อมูลอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทอุปกรณ์

* คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณสร้าง Apple ID ของคุณ

การเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการ

ในการเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการ คุณจะต้องลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งแล้ว อุปกรณ์เครื่องนั้นจะปรากฏในรายการ โดยส่วนที่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้มีดังต่อไปนี้

 • สำหรับ iOS 9 และใหม่กว่า ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud, iMessage, FaceTime, iTunes และ App Store หรือ Game Center บนอุปกรณ์นั้น และคุณยังจะเห็น Apple Watch ที่จับคู่ไว้ด้วย
 • สำหรับ iOS 8 ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud หรือ iTunes และ App Store บนอุปกรณ์นั้น และคุณยังจะเห็น Apple Watch ที่จับคู่ไว้ด้วย
 • สำหรับ OS X Yosemite และใหม่กว่า หรือ Windows 10 และใหม่กว่า ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์นั้น 
 • สำหรับ tvOS 7 และใหม่กว่า ให้ลงชื่อเข้าใช้ iTunes และ App Store บนอุปกรณ์นั้น
 • หากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณใช้ iOS, OS X หรือ tvOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณจะไม่เห็นอุปกรณ์นั้นในรายการอุปกรณ์

AirPods ของคุณจะปรากฏขึ้นในแอพค้นหา iPhone ของฉัน แต่จะไม่ปรากฏในรายชื่ออุปกรณ์ Apple ID ของคุณ คุณสามารถลบ AirPods ของคุณออกจากบัญชีได้โดยใช้ค้นหา iPhone ของฉัน  

การลบอุปกรณ์ออกจากรายการ

หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย คุณสามารถใช้คุณสมบัติค้นหา iPhone ของฉัน เพื่อค้นหาอุปกรณ์และทำอย่างอื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและมีโอกาสได้เครื่องกลับคืนมา หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์นั้นอีกต่อไปแล้ว หรือจำอุปกรณ์นั้นไม่ได้ คุณอาจจะสามารถลบอุปกรณ์นั้นออกจากรายการได้

หากคุณได้ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยให้กับ Apple ID ของคุณไว้ การลบอุปกรณ์ออกจะช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นไม่สามารถแสดงรหัสยืนยันความถูกต้องได้อีกต่อไป และจะเข้าใช้ iCloud และบริการอื่นๆ ของ Apple ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติค้นหา iPhone ของฉันไม่ได้ จนกว่าคุณจะลงชื่อเข้าอีกครั้งด้วยการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย อุปกรณ์นั้นจะไม่ปรากฏในรายการอีก นอกเสียจากว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

iPhone ที่แสดง ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งเปิดใช้ค้นหา Mac ของฉันอยู่

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า คุณสามารถลบอุปกรณ์ออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ ดังนี้

 1. แตะอุปกรณ์เพื่อดูรายละเอียด แล้วแตะลบออกจากบัญชี
 2. อ่านข้อความที่ปรากฏ จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบอุปกรณ์ดังกล่าวออก
 3. หากคุณยังลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในอุปกรณ์นั้นอยู่ อุปกรณ์นั้นอาจปรากฏอีกครั้งในหน้าบัญชีของคุณในครั้งต่อไปที่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากต้องการลบอุปกรณ์นั้นออกจากหน้าบัญชีของคุณอย่างถาวร ให้ลงชื่อออกจาก iCloud, iTunes, iMessage, FaceTime และ Game Center หรือล้างข้อมูลในอุปกรณ์นั้น

บนเว็บ

คุณสามารถลบอุปกรณ์ออกจากหน้าบัญชี Apple ID ได้โดยทำดังนี้

 1. คลิกอุปกรณ์นั้นเพื่อดูรายละเอียด แล้วคลิกเอาออก
  หน้าจอ Mac ที่แสดงการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์และการชำระเงินและการจัดส่ง
 2. อ่านข้อความที่ปรากฏ จากนั้นคลิกอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบอุปกรณ์ดังกล่าวออก
 3. หากคุณยังลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในอุปกรณ์นั้นอยู่ อุปกรณ์นั้นอาจปรากฏอีกครั้งในหน้าบัญชีของคุณในครั้งต่อไปที่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากต้องการลบอุปกรณ์นั้นออกจากหน้าบัญชีของคุณอย่างถาวร ให้ลงชื่อออกจาก iCloud, iTunes, iMessage, FaceTime และ Game Center หรือล้างข้อมูลในอุปกรณ์นั้น

วันที่เผยแพร่: