เตรียมความพร้อมสำหรับข้อกำหนด NetBoot, NetInstall และ NetRestore ใน OS X El Capitan

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กรที่วางแผนจะใช้อิมเมจดิสก์ NetBoot หรือติดตั้ง El Capitan ระยะไกลโดยใช้ NetInstall หรือยูทิลิตี้การสร้างอิมเมจแบบอื่น

เลือกอิมเมจดิสก์เครือข่าย

เมื่อใช้ OS X El Capitan คุณยังคงสามารถใช้วิธีการใดๆ เหล่านี้ต่อไปเพื่อเลือก อิมเมจดิสก์ NetBoot, NetInstall หรือ NetRestore เพื่อเริ่มต้นระบบ Mac ดังนี้

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติ System Integrity Protection ของ OS X El Capitan กำหนดให้คุณบอกเครื่อง Mac ให้เชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยใช้การดำเนินการ Bless NetBoot Server ในแอพ ยูทิลิตี้อิมเมจระบบ หรือโดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง bless

การใช้การดำเนินการ Bless NetBoot Server

 ใช้การดำเนินการ Bless NetBoot Server เมื่อสร้างอิมเมจ NetInstall หรือ NetRestore 

 1. สามารถใช้การดำเนินการ Bless NetBoot Server ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ปรับแต่ง ในยูทิลิตี้อิมเมจระบบ การดำเนินการนี้จะกำหนดให้คุณต้องอนุญาตอิมเมจโดยการป้อนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ NetBoot
 2. ทำสำเนาอิมเมจไปยังเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ของคุณ
 3. ที่ Mac ไคลเอนต์ ให้เริ่มต้นระบบจากอิมเมจโดยใช้หนึ่งใน วิธีการที่อธิบายข้างต้น
 4. หลังจากที่ปรับใช้อิมเมจกับ Mac ของคุณแล้ว ให้ใช้คำสั่ง bless เพื่อเลือกอิมเมจดิสก์เครือข่ายที่ได้รับอนุญาต

การใช้บรรทัดคำสั่ง

หากคุณไม่ได้ใช้ การดำเนินการ Bless NetBoot Server ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้แทน

 1. เริ่มต้นระบบใน การกู้คืน OS X โดยการกดคีย์ Command-R ค้างไว้ ขณะที่ Mac กำลังเริ่มต้นระบบ
 2. เลือก Terminal จากเมนู ยูทิลิตี้
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ใน Terminal เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ เปลี่ยน address เป็นที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ของคุณ

  csrutil netboot add address

 4. กด Return
 5. เลือก รีสตาร์ท จากเมนู Apple ตอนนี้ คุณสามารถใช้คำสั่ง bless เพื่อเลือกอิมเมจดิสก์เครือข่ายได้

เมื่อต้องการหยุดการเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ NetBoot หรือดูรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ในปัจจุบัน ให้ทำดังนี้

 • ป้อนคำสั่งต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ Mac ของคุณหยุดเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ NetBoot เปลี่ยน address เป็นที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ของคุณหรือดัชนีของอิมเมจ

  csrutil netboot remove address

 • ป้อนคำสั่งต่อไปนี้เพื่อแสดงรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ NetBoot ที่คุณสามารถใช้กับ bless ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นระบบในการกู้คืน OS X ก่อน

  csrutil netboot list
วันที่เผยแพร่: