อัปเกรดหรือติดตั้งหน่วยความจำใน Mac mini ของคุณ

ดูวิธีการถอดหรือติดตั้งหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ Mac mini ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณจำเป็นต้องใส่สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตในขณะที่คุณทำงานกับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เนื่องจากการปล่อยไฟฟ้าสถิต


เลือกรุ่นของคุณ

Mac mini รุ่นต่างๆ มีข้อกำหนดในการติดตั้งหน่วยความจำ (RAM) ที่แตกต่างกัน เลือก Mac mini รุ่นของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการระบุว่าคุณมี Mac mini รุ่นใด ให้ดูวิธีการระบุรุ่นของ Mac mini
 

2020

Mac mini (M1, ปี 2020) มีหน่วยความจำที่รวมอยู่ในชิพ Apple M1 และไม่สามารถอัปเกรดได้ คุณสามารถกำหนดค่าหน่วยความจำใน Mac mini ของคุณได้ตอนซื้อเครื่อง

2018

Mac mini (ปี 2018) ไม่มี RAM ที่ผู้ใช้ติดตั้งได้ คุณสามารถกำหนดค่าหน่วยความจำใน Mac mini (ปี 2018) ของคุณได้ตอนซื้อเครื่อง หากต้องการอัปเกรดหน่วยความจำใน Mac mini (ปี 2018) ให้ไปที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ความพร้อมใช้งานของ RAM จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

2014

Mac mini (ปลายปี 2014) มีหน่วยความจำที่รวมอยู่ในลอจิกบอร์ดหลักและไม่สามารถอัปเกรดได้

2012, 2011, 2010

หากต้องการถอดหน่วยความจำออกและติดตั้งใน Mac mini (ปลายปี 2012)Mac mini (กลางปี 2011) หรือ Mac mini (กลางปี 2010) ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

ถอดฝาครอบด้านล่าง

 1. ปิดเครื่อง Mac mini จากเมนู Apple () เลือก ปิดเครื่อง
 2. ถอดสายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ ทั้งหมดออกจาก Mac mini
 3. วาง Mac mini คว่ำหน้าลงบนผ้าหรือผ้าขนหนูนุ่มๆ แล้วหมุนฝาด้านล่างทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งปลดล็อค

  ใช้สองมือหมุนฝาครอบด้านล่างของ Mac mini
 4. กดบนฝาเพื่อดันด้านตรงกันข้ามขึ้น จากนั้นให้ถอดฝาออก

  ใช้มือเดียวกดด้านบนของฝาครอบด้านล่างเพื่อเปิดออก

ถอดโมดูลหน่วยความจำเดิมออก

 1. ค่อยๆ แยกคลิปที่ปลายโมดูลหน่วยความจำด้านบนพอที่จะให้ขอบที่หลุดดันขึ้นมา

  ใช้สองมือกางคลิปยึดออกเพื่อคลายโมดูลหน่วยความจำ
 2. ดึงโมดูลออกจากช่องเสียบ

  จับโมดูลหน่วยความจำเอียงขึ้นเพื่อถอดออกจาก Mac mini
 3. ทำซ้ำเพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำตัวที่สองด้านล่างออก

ติดตั้งหน่วยความจำใหม่

 1. ค่อยๆ กดขอบที่มีรอยบากของโมดูลหน่วยความจำใหม่เข้าไปในช่องเสียบด้านล่าง พร้อมกับยกขอบด้านตรงข้ามขึ้นเล็กน้อย
  โมดูลหน่วยความจำใหม่ที่ถูกเสียบเข้าไปในช่องเสียบ RAM
 2. กดขอบที่ยกขึ้นลงจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิปเข้าที่
  โมดูลหน่วยความจำล็อคเข้าที่ในช่องเสียบ RAM
 3. ทำซ้ำเพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำด้านบน

เปลี่ยนฝาครอบด้านล่าง

อย่าต่อสายไฟหรือเปิดเครื่อง Mac mini จนกว่าคุณจะใส่ฝาครอบด้านล่างกลับเข้าที่แล้ว ห้ามใช้งานเครื่อง Mac mini โดยไม่ใส่ฝาเข้าที่

 1. ใส่ฝาด้านล่างกลับเข้าที่โดยใช้แนวจุดต่างๆ เพื่อวางกลับเข้าไปในตำแหน่งปลดล็อค
  ด้านล่างของ Mac mini ที่แสดงฝาครอบด้านล่างในตำแหน่งปลดล็อค
 2. หมุนฝาตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคให้เข้าที่
  ด้านล่างของ Mac mini ที่แสดงฝาครอบด้านล่างในตำแหน่งปลดล็อค
 3. ต่อสายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ ที่คุณถอดออก

หลังจากที่คุณติดตั้งหน่วยความจำ ให้ยืนยันว่า Mac mini เห็นหน่วยความจำใหม่

2009 และก่อนหน้า

หากต้องการถอดหน่วยความจำออกหรือติดตั้งใน Mac mini รุ่นต่อไปนี้ ให้ไปที่ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ยืนยันว่า Mac ของคุณมองเห็นหน่วยความจำใหม่

หากต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ตรวจพบหน่วยความจำใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เมื่อคุณเห็นเดสก์ท็อป ให้เลือกเมนู Apple , แล้วเลือก "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้"
 3. ยืนยันว่าหน่วยความจำในรายการตรงกับหน่วยความจำที่คุณติดตั้ง

หากขนาดหน่วยความจำที่รายงานไม่ถูกต้อง หรือหาก Mac mini ส่งเสียงสามระดับซ้ำๆ กัน แสดงว่าอาจมีปัญหาในการตรวจหาโมดูลหน่วยความจำ หากเป็นเช่นนี้ ให้ปิดเครื่อง Mac mini ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของโมดูลกับข้อกำหนดสำหรับ Mac mini รุ่นของคุณ แล้วทำซ้ำตามคำแนะนำในการติดตั้งหน่วยความจำ เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งโมดูลถูกต้องแล้ว หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ถอดหน่วยความจำและดูข้อมูลบริการช่วยเหลือที่มาพร้อมกับหน่วยความจำนั้น หรือติดต่อผู้จำหน่ายที่จำหน่ายหน่วยความจำนั้น

วันที่เผยแพร่: