หาก Apple Watch ไม่ได้เชื่อมต่อหรือจับคู่อยู่กับ iPhone ของคุณ

หากคุณเห็นไอคอน iPhone สีแดงบน Apple Watch ของคุณ หรือคุณพยายามจับคู่อยู่แต่หาไอคอน i ไม่พบ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองของคุณอีกครั้ง 

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Apple Watch ของคุณ

หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความ หรือสายโทรเข้าใน Apple Watch แสดงว่า Apple Watch และ iPhone ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกันอยู่ เมื่ออุปกรณ์ของคุณหลุดการเชื่อมต่อ ไอคอน iPhone สีแดงที่มีเส้นทแยงมุม หรือ ไอคอน X จะปรากฏขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อในศูนย์ควบคุมได้ด้วย เมื่อ Apple Watch ของคุณกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง ไอคอนเชื่อมต่อกับ iPhone แล้ว จะปรากฏขึ้น

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ดูว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่

 

 

ลองเชื่อมต่อ Apple Watch ของคุณกับ iPhone อีกครั้ง

  1. วาง Apple Watch และ iPhone ที่จับคู่ไว้ใกล้กัน เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองจะอยู่ในช่วงสัญญาณ
  2. บน iPhone ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดเครื่องบินปิดอยู่ รวมทั้ง Wi-Fi และบลูทูธเปิดอยู่ หากต้องการตรวจสอบ ให้ปัดนิ้วขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม 
  3. หากคุณเห็น เครื่องบิน บนหน้าปัดนาฬิกา แสดงว่าโหมดเครื่องบินเปิดอยู่ ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นปิดโหมดเครื่องบิน 
  4. รีสตาร์ท Apple Watch และ iPhone ของคุณ

ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ของคุณ จากนั้นจับคู่กันอีกครั้ง

หาก Apple Watch ของคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ แล้วจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งโดยดำเนินการดังนี้  

  1. บน Apple Watch ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด
  2. บน iPhone ของคุณ ให้เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะนาฬิกาของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะ ไอคอนข้อมูล ถัดจากนาฬิกาที่คุณต้องการยกเลิกการจับคู่ แล้วแตะเลิกจับคู่กับ Apple Watch แตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน  
  3. จับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีกครั้ง 

ติดต่อเรา

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

วันที่เผยแพร่: