หาก Apple Watch ไม่ได้เชื่อมต่อหรือจับคู่อยู่กับ iPhone ของคุณ

หากคุณเห็นไอคอน iPhone สีแดงบน Apple Watch ของคุณ หรือคุณพยายามจับคู่อยู่แต่หาไอคอน "i" ไม่พบ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง 

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Apple Watch

หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความ หรือสายโทรเข้าใน Apple Watch แสดงว่า Apple Watch และ iPhone ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกันอยู่ เมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ ไอคอน iPhone สีแดง  หรือไอคอน X สีแดง ไอคอน X จะปรากฏขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อในศูนย์ควบคุมได้ด้วย เมื่อ Apple Watch ของคุณกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง ไอคอน iPhone สีเขียว  จะปรากฏขึ้น

อันดับแรก ให้นำ Apple Watch และ iPhone ที่จับคู่อยู่เข้าใกล้กัน หากคุณยังเห็นว่าอุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อและต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ดูว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่

 

 

ลองเชื่อมต่อ Apple Watch ของคุณกับ iPhone อีกครั้ง

  1. วาง Apple Watch และ iPhone ที่จับคู่ไว้ใกล้กัน เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองจะอยู่ในช่วงสัญญาณ
  2. บน iPhone ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดเครื่องบินปิดอยู่ รวมทั้ง Wi-Fi และบลูทูธเปิดอยู่ หากต้องการตรวจสอบ ให้เปิดศูนย์ควบคุม 
  3. หากคุณเห็นไอคอนโหมดเครื่องบิน  บนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ แสดงว่าโหมดเครื่องบินเปิดอยู่ เปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นปิดโหมดเครื่องบิน 
  4. รีสตาร์ท Apple Watch และ iPhone ของคุณ

ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ของคุณ จากนั้นจับคู่กันอีกครั้ง

หาก Apple Watch ของคุณยังคงไม่เชื่อมต่อ ให้เลิกจับคู่กับ iPhone แล้วจับคู่ Apple Watch กับ iPhone อีกครั้ง

ติดต่อเรา

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: