เคล็ดลับสำหรับการใช้การค้นหาในบริการช่วยเหลือของ Apple

หากต้องการความช่วยเหลือในการหาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือ ให้ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อประหยัดเวลาและได้รับผลการค้นหาที่ดีขึ้น

ค้นหาด้วยคำสำคัญ

คุณสามารถค้นหาได้หลายวิธี เพื่อช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยคุณสามารถทำได้ดังนี้

  • พิมพ์คำสำคัญโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก การค้นหาเป็นแบบไม่ต้องตรงตามตัวพิมพ์
  • พิมพ์เครื่องหมายคำพูดล้อมวลีที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณค้นหา "วิธีอัพเกรด" โดยใช้เครื่องหมายคำพูด คุณจะเห็นเฉพาะผลลัพธ์ที่มีวลี "วิธีอัพเกรด" ในนั้น

  • ค้นหาด้วย AND (และ) OR (หรือ) และ NOT (ไม่ใช่) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณค้นหา iPod และแบตเตอรี่ คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มีทั้งคำว่า "iPod" และคำว่า "แบตเตอรี่" ในนั้น

กรองการค้นหา

คุณสามารถกำหนดให้ผลการค้นหาแคบยิ่งขึ้นเมื่อกรองการค้นหาด้วยชนิดเอกสาร หรือมีเนื้อหาที่เก็บถาวรของ Apple

ค้นหาจากชนิดเอกสาร

  1. ป้อนคำสำคัญ
  2. แตะหรือคลิก  ตัวกรอง
  3. เลือกชนิดเอกสาร

ค้นหาเนื้อหาที่เก็บถาวร

  1. ป้อนคำสำคัญ
  2. แตะหรือคลิก  ตัวกรอง
  3. เลื่อนลง แล้วแตะหรือคลิก "ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่ได้ปรับปรุงแล้ว"

วันที่เผยแพร่: