วิธีที่แอพรูปภาพและคลังรูปภาพ iCloud จัดการกับภาพ RAW

เรียนรู้วิธีการทำงานกับภาพ RAW โดยใช้คลังรูปภาพ iCloud และแอพรูปภาพสำหรับ macOS

คลังรูปภาพ iCloud จะคอยอัพเดทรูปภาพและวิดีโอของคุณบน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ถ้าคลังรูปภาพของคุณมีภาพในรูปแบบ RAW คุณจะสามารถดูและแก้ไขภาพนั้นบนเครื่อง Mac ของคุณได้

เกี่ยวกับไฟล์ RAW บน Mac

คุณจะสามารถใช้งานไฟล์ RAW บน Mac ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ ดังนี้

  • หากคุณเปิดตัวเลือก "ดาวน์โหลดต้นฉบับไปยัง Mac เครื่องนี้" ในแอพรูปภาพ (รูปภาพ > การตั้งค่า > iCloud > ดาวน์โหลดต้นฉบับไปยัง Mac เครื่องนี้) ไฟล์ RAW ของคุณก็จะปรากฏอยู่ในแอพรูปภาพบนเครื่อง Mac ของคุณเสมอ
  • หากคุณเปิดตัวเลือก "ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Mac ให้เหมาะสม" ไฟล์ RAW ของคุณก็จะถูกเก็บไว้ในคลังรูปภาพ iCloud แอพรูปภาพจะประหยัดพื้นที่ดิสก์บน Mac ด้วยการแสดงภาพเวอร์ชั่น JPEG ที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสมแล้วของภาพ RAW นั้น หากคุณแก้ไขภาพที่มีการปรับให้เหมาะสมแล้วบนเครื่อง Mac แอพรูปภาพก็จะดาวน์โหลดไฟล์ RAW สำหรับภาพนั้น
  • เมื่อ รูปภาพ ดาวน์โหลดภาพ RAW จาก คลังรูปภาพ iCloud ก็จะมีการสร้างไฟล์ JPEG ใหม่แบบเต็มขนาดเพื่อการดูที่เหมาะสมที่สุดบน Mac โดยไฟล์นั้นจะไม่แทนที่ไฟล์ RAW และไฟล์ JPEG แบบฝังตัวที่เก็บไว้ใน iCloud อยู่แล้ว อุปกรณ์ iOS จะดูไฟล์ JPEG แบบฝังตัว
  • ไฟล์ RAW ที่คุณเก็บไว้นอกคลังรูปภาพ (เช่น ในโฟลเดอร์รูปภาพ) จะอยู่บน Mac เสมอ แต่จะไม่ถูกเก็บไว้ใน iCloud และจะไม่ได้รับการอัพเดทในแอพรูปภาพบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ไฟล์ RAW ที่นำเข้ามายัง iPad ด้วยชุดอุปกรณ์จับไฟล์รูปภาพจากกล้อง

หากคุณนำเข้าภาพ RAW มายัง iPad ด้วยชุดอุปกรณ์จับไฟล์รูปภาพจากกล้อง ให้เปิด "ดาวน์โหลดต้นฉบับ" หรือแก้ไขรูปภาพบน Mac เพื่อให้ไฟล์นั้นสามารถใช้งานได้ในคลังรูปภาพ iCloud บน Mac 

เมื่อคุณทำงานกับภาพ RAW บน iPad เครื่อง iPad จะแสดงรูปย่อ JPEG แบบฝังตัวของภาพนั้นที่สร้างขึ้นโดยกล้อง ซึ่งไม่ใช่ไฟล์ RAW จริง

วันที่เผยแพร่: