ใช้ Apple ID ของคุณเองสำหรับการแชร์กันในครอบครัว

เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนใช้ Apple ID ของตนเอง

ภาพโปรไฟล์ 5 ภาพที่แสดงครอบครัว Parker ซึ่งได้แก่ Derek Parker ที่เป็นผู้จัดการประจำครอบครัว, Emily Parker ผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครองดูแล, Meg Parker อายุ 15 ปี, Jimmy Parker อายุ 12 ปี และ Olivia Parker อายุ 8 ปี พร้อมที่อยู่อีเมล iCloud ของแต่ละคน

Apple ID ของคุณคือบัญชีที่คุณใช้ในการเข้าใช้บริการทั้งหมดของ Apple รวมถึงการแชร์กันในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวของคุณต้องเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวโดยใช้ Apple ID ของตนเอง วิธีนี้จะทำให้ครอบครัวของคุณสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อ, แผน Apple Music แบบครอบครัว, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud, รูปภาพ และอื่นๆ อีกมากมายโดยไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความ หรือรหัสผ่าน หากมีคนในครอบครัวของคุณไม่มี Apple ID ก็สามารถสร้างใหม่ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง Apple ID สำหรับบุตรหลานของคุณ หากพวกเขายังไม่โตพอที่จะสร้างด้วยตนเองได้

ยืนยัน Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อ

หลังจากที่คุณตั้งค่าหรือเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวแล้ว ให้ตรวจสอบ Apple ID ที่ใช้สำหรับการซื้อใน iTunes Store, Books Store และ App Store ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น Apple ID เดียวกับที่คุณใช้ในทุกๆ ที่ แต่ถ้าคุณใช้ Apple ID อื่นในการซื้อ คุณสามารถป้อน Apple ID นั้นเพื่อแชร์สิ่งที่คุณซื้อกับครอบครัวของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Apple ID นั้นได้

หลังจากที่คุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวแล้ว บัญชีของคุณอาจมีลักษณะดังนี้ หากคุณตรวจสอบบัญชีของบุตรหลาน คุณควรจะเห็น Apple ID ของพวกเขาแทนที่จะเห็นของคุณเอง 

ตรวจสอบ Apple ID ใน iCloud

บน iPhone ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud

หน้าจอ Apple ID ในการตั้งค่า iPhone

บน Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว หากคุณใช้ macOS Mojave หรือรุ่นก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud
 

ตรวจสอบ Apple ID ที่คุณใช้ในการแชร์สิ่งที่ซื้อมาและเพลง

บน iPhone ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว แล้วแตะชื่อของคุณ

หน้าจอ Apple ID บน iPhone ที่แสดงสินค้าที่ซื้อและเพลง

บน Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์สินค้าที่ซื้อ หากคุณใช้ macOS Mojave หรือรุ่นก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud คลิกจัดการครอบครัวแล้วแตะชื่อของคุณ
 

ตรวจสอบ Apple ID ใน iTunesและ App Store

บน iPhone ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes Store และ App Store หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iTunes Store และ App Store

หน้าจอ iTunes Store และ App Store บน iPhone

บน Mac ของคุณ เปิด App Store > [ชื่อของคุณ] จากนั้นคลิกดูข้อมูล

ซึ่งควรตรงกับ Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์สิ่งที่ซื้อในการแชร์กันในครอบครัว 


หลีกเลี่ยงการใช้ Apple ID ร่วมกัน

หากคุณใช้ Apple ID เดียวกันกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นเพื่อซื้อสินค้าใน iTunes Store และ App Store บริการบางอย่างจะถือว่าคุณเป็นบุคคลคนเดียวกัน และอาจทำให้คุณพบปัญหาต่อไปนี้หรือปัญหาอื่นๆ ได้

  • การสมัครสมาชิกแบบครอบครัวของ Apple Music: แทนที่คุณจะได้รับการเป็นสมาชิกของตัวเองและมีคลังเพลงเป็นของตัวเอง คุณจะได้แชร์คลังเพลงและเพลงที่แนะนำกับสมาชิกครอบครัวคนอื่น
  • การซื้อ iTunes Store, Apple Books และ App Store: หากเมื่อใดที่ปิดใช้งานการแชร์กันในครอบครัว ทุกอย่างที่ซื้อจะตกเป็นของเจ้าของ Apple ID ที่ใช้ร่วมกันนั้น และคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงอะไรก็ตามที่อยู่ในบัญชีนั้นได้อีกเลย รวมถึงสิ่งที่คุณซื้อเองด้วย
  • Apple Podcasts, Apple Books และ iTunes U: ตอนของพ็อดคาสท์ ที่คั่นหน้า และหลักสูตร iTunes U อาจซิงค์ตามการตั้งค่าของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ หรือถูกลบโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อต้องการดูว่าสมาชิกครอบครัวกำลังใช้ Apple ID ใดในการแชร์ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การแชร์กันในครอบครัว แล้วแตะชื่อของคนนั้น หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้อื่นใช้ Apple ID ของคุณเพื่อแชร์คอนเทนต์


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: