ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมี Apple ID ที่ไม่ซ้ำกัน

หากคุณต้องการแชร์สินค้าที่ซื้อหรือการสมัครรับข้อมูลกับครอบครัว ให้ใช้การแชร์กันในครอบครัว แต่ละคนควรใช้ Apple ID ของตนเอง

หลีกเลี่ยงการใช้ Apple ID ร่วมกัน

Apple ขอแนะนำไม่ให้คุณแชร์ Apple ID ของคุณ ให้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวแทน แต่ละคนจะได้ใช้ Apple ID ของตนเอง เมื่อทำเช่นนี้แล้ว ครอบครัวของคุณสามารถแชร์การซื้อ บริการสมัครรับ และอื่นๆ โดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวอย่างอีเมล ข้อความ หรือรหัสผ่าน

หากคุณแชร์ Apple ID กับสมาชิกในครอบครัว บริการบางอย่างจะถือว่าคุณเป็นบุคคลเดียวกัน คุณอาจพบปัญหาเหล่านี้:

 • การสมัครรับแบบครอบครัวของ Apple Music: แทนที่คุณจะได้รับการเป็นสมาชิกของตัวเองและมีคลังเพลงเป็นของตัวเอง คุณจะได้แชร์คลังเพลงและเพลงที่แนะนำกับสมาชิกครอบครัวคนอื่น
 • การซื้อบน App Store, Apple Books และ iTunes: หากหยุดการแชร์กันในครอบครัว เจ้าของ Apple ID ที่แชร์กันจะได้การซื้อไว้ทั้งหมด และคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงอะไรก็ตามที่อยู่ในบัญชีนั้นได้อีกเลย รวมถึงสิ่งที่คุณซื้อเองด้วย
 • Apple Podcasts, Apple Books: ตอนของพ็อดคาสท์และที่คั่นหน้าอาจเชื่อมข้อมูลตามการตั้งค่าของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ หรือถูกลบโดยไม่ตั้งใจ
 • ข้อความ: คุณอาจได้รับข้อความสำหรับสมาชิกในครอบครัวของคุณ
 • ฟิตเนส: คุณอาจเห็นรายละเอียดด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และคำแนะนำเกี่ยวกับ Fitness+ สำหรับสมาชิกในครอบครัวของคุณ

ช่วยสมาชิกในครอบครัวของคุณสร้าง Apple ID จากนั้นตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการแชร์ Apple ID ให้ตั้งค่า Apple ID สำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนและตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

 1. บนอุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัว ให้ออกจากระบบ iCloud
 2. ขอให้สมาชิกในครอบครัวของคุณสร้าง Apple ID หากสมาชิกในครอบครัวอายุต่ำกว่า 13 ปี ให้สร้าง Apple ID สำหรับบุตรหลานของคุณ
 3. ขอให้สมาชิกในครอบครัวของคุณเข้าสู่ระบบ iCloud ด้วย Apple ID ใหม่บนอุปกรณ์ของพวกเขา
 4. ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวและเชิญสมาชิกในครอบครัวเข้ากลุ่มของคุณ
 5. ตั้งค่าการแชร์สินค้าที่ซื้อ หากคุณมีลูกอยู่ในครอบครัว คุณสามารถตั้งค่าขออนุญาตซื้อ
 6. ตอนนี้คุณสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อ การสมัครรับ และอื่นๆ กับครอบครัวของคุณได้
วันที่เผยแพร่: