วิธีใช้เครื่องมือซ่อมแซมคลังรูปภาพ

ถ้าคลังรูปภาพของคุณเปิดไม่ได้ หรือถ้าแอพรูปภาพทำงานในแบบที่ไม่คาดคิด เครื่องมือซ่อมแซมคลังรูปภาพอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้เครื่องมือซ่อมแซมคลังรูปภาพ

  1. กดปุ่ม Option และ Command ค้างไว้ในขณะที่คุณเปิดแอพรูปภาพบน Mac ของคุณ
  2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ซ่อมแซม เพื่อเริ่มกระบวนการซ่อมแซม

ระบบอาจขอให้คุณพิมพ์รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่ออนุญาตให้ซ่อมแซมคลัง

เครื่องมือซ่อมแซมจะวิเคราะห์ฐานข้อมูลของคลังและซ่อมแซมความไม่สอดคล้องกันใดๆ ที่ตรวจพบ อาจใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคลัง เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น แอพรูปภาพจะเปิดคลังขึ้นมา

หากคุณซ่อมคลังที่อัพเดทกับรูปภาพ iCloud โดยอัตโนมัติ คอนเทนต์ของคลังทั้งหมดจะอัพเดทอีกครั้งด้วย iCloud หลังจากกระบวนการซ่อมแซมเสร็จสิ้น

วันที่เผยแพร่: