หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเล่นวิดีโอในรูปภาพ

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเล่นวิดีโอในคลัง รูปภาพของคุณ ขั้นตอนในบทความนี้อาจช่วยคุณแก้ไขปัญหานี้ได้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งออกวิดีโอจาก รูปภาพ เปิดวิดีโอนั้นใน QuickTime และนำเข้าสำเนาใหม่อีกครั้งไปยัง รูปภาพ

  1. กดคีย์ Option ค้างไว้ และลากวิดีโอจาก รูปภาพ ไปยังเดสก์ท็อปหรือเลือก ไฟล์ > ส่งออก > ส่งออกต้นฉบับที่ยังไม่ได้แก้ไข
  2. ค้นหาวิดีโอที่คุณเพิ่งส่งออกบนเดสก์ท็อป แล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดวิดีโอนั้นในโปรแกรม QuickTime Player
  3. เลือก ไฟล์ > ส่งออก เลือกการตั้งค่าคุณภาพวิดีโอ แล้วส่งออกสำเนาใหม่ของวิดีโอไปยังเดสก์ท็อป

หลังจากที่คุณส่งออกวิดีโอจาก QuickTime แล้ว คุณสามารถนำวิดีโอนั้นกลับเข้ามาในคลังรูปภาพของคุณได้โดยเลือก ไฟล์ > นำเข้า แล้วเลือกสำเนาใหม่ของวิดีโอจากเดสก์ท็อปของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากวิดีโอจากเดสก์ท็อปของคุณไปไว้ที่หน้าต่าง รูปภาพ ได้

วันที่เผยแพร่: